IUS-INFO - Judikati Vrhovnega sodišča RS - SOVS
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > Sodna praksa > SOVS > N
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 17
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 405)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sodba I Up 179/2018 imenovanje notarja - izbirna pravica ministra - pooblastila ministra - odločba o izbiri - obrazloženost odločbe - ocena strokovne komisije - strokovna usposobljenost - obseg sodnega varstva - zmotna uporaba materialnega prava - ugoditev pritožbi Upravni oddelek NOTARIAT - USTAVNO PRAVO 24.10.2018
VSRS Sklep III DoR 78/2018-9 dopuščena revizija - izvršilni postopek - izvršilni naslov - izvršljivost notarskega zapisa Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - NOTARIAT 28.8.2018
VSRS Sklep II Ips 153/2018 nepravdni postopek - zadržanje na zdravljenju v oddelku pod posebnim nadzorom brez privolitve - dovoljenost revizije - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 12.7.2018
VSRS Sklep II DoR 249/2018 predlog za dopustitev revizije - sprejem na zdravljenje brez privolitve - pridržanje - odločanje sodišča druge stopnje izven glavne obravnave - procesne ustavne pravice - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO 5.7.2018
VSRS Sklep II DoR 214/2018 predlog za dopustitev revizije - predlagalni nepravdni postopek - vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje - prekluzija - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - TELEKOMUNIKACIJE 5.7.2018
VSRS Sklep II Ips 354/2017 sprememba materialnega predpisa - prehodna določba - pravica do revizije - pripadajoče zemljišče - določitev pripadajočega zemljišča - pretekla raba zemljišča - redna raba nepremičnine - stavba, zgrajena pred januarjem 2003 - prostorski akti in upravna dovoljenja - razlaga zakona - prehodne in končne določbe ZVEtL-1 - pojem nadaljnjih postopkov po prehodnih in končnih odločbah ZVEtL-1 - prepoved poseganja v pridobljene pravice - prepoved retroaktivnosti - pravica do izjave v postopku - dovoljenost revizije - nepravdni postopek Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - STVARNO PRAVO 28.6.2018
VSRS Sklep II DoR 61/2018 dopuščena revizija - vzpostavitev etažne lastnine - pripadajoče zemljišče - skupno pripadajoče zemljišče - določitev pripadajočega zemljišča k stavbi, zgrajeni pred januarjem 2003 - nepravdni postopek - pravica do izjave v postopku - dokazovanje z izvedencem - izvedenec ustrezne stroke - določitev drugega izvedenca - zavrnitev dokaznega predloga Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - STVARNO PRAVO 24.5.2018
VSRS Sklep II DoR 124/2018 predlog za dopustitev revizije - dovoljenost revizije - nepravdni postopek - postopek za določitev nujne poti - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 24.5.2018
VSRS Sklep I R 79/2018 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - videz nepristranskosti sodišča - postopek za vrnitev poslovne sposobnosti - sodna praksa - zavrnitev predloga Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 24.5.2018
VSRS Sklep II DoR 126/2018 predlog za dopustitev revizije - dovoljenost revizije - nepravdni postopek - preprečevanje nasilja v družini - pravica uporabe stanovanja Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 16.5.2018
VSRS Sklep Cp 15/2018 nepravdni postopek - ukrepi za preprečevanje nasilja v družini - drugostopenjski razveljavitveni sklep - dovoljenost pritožbe - smiselna uporaba ZPP Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 16.5.2018
VSRS Sklep II Ips 102/2018 predlog za dopustitev revizije - postulacijska sposobnost - omejitev postulacijske sposobnosti - zavrženje predloga za dopustitev revizije - prepozen predlog - nepravdni postopek - psihiatrično zdravljenje - postopek za sprejem na zdravljenje oziroma obravnavo brez privolitve Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 7.5.2018
VSRS Sklep Cp 13/2018 sprejem na zdravljenje v oddelek pod posebnim nadzorom brez privolitve - pogoji za sprejem na zdravljenje brez privolitve - pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja - pritožba zoper sklep o razveljavitvi sodbe sodišča prve stopnje - obrazložitev sklepa - razveljavitev sklepa Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 7.5.2018
VSRS Sklep II Ips 335/2017 razlastitev - dejanska razlastitev - pravna razlastitev - odškodnina za razlaščeno zemljišče - pridobitev lastninske pravice - prevzem posesti - status zemljišča - dejanska raba nepremičnin - dejansko stanje ob razlastitvi - namembnost zemljišča - kmetijsko ali stavbno zemljišče - odškodnina zaradi razlastitve - višina odškodnine - zamudne obresti - odškodnina zaradi nemožnosti uporabe nepremičnin - zamuda - vrsta postopka - nepravdni postopek - dopuščena revizija Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV - STVARNO PRAVO 26.4.2018
VSRS Sklep II DoR 62/2018 predlog za dopustitev revizije - vzpostavitev etažne lastnine - določitev pripadajočega zemljišča - uporaba zemljišča - določitev pripadajočega zemljišča za stavbe, zgrajene pred 1. januarjem 2003 - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 18.4.2018
VSRS Sklep II Ips 308/2017 vrnitev zaplenjenega premoženja - odškodnina - podlaga prehoda premoženja v državno last - Odlok AVNOJ - ZIKS Civilni oddelek IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ - NEPRAVDNO PRAVO 12.4.2018
VSRS Sklep II Ips 266/2017 razlastitev - nepravdni postopek - odškodnina zaradi razlastitve - status zemljišča - gozdno zemljišče - stavbno zemljišče - vrednotenje zemljišča - gradnja ceste - sprememba namembnosti - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - RAZLASTITEV 29.3.2018
VSRS Sklep II Ips 279/2017 nepravni postopek - razlastitev - odškodnina zaradi razlastitve - stavbno zemljišče - kmetijsko zemljišče - status zemljišča - sprememba namembnosti - gradnja ceste - vrednotenje zemljišča - pravica do enakega varstva pravic - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - RAZLASTITEV 29.3.2018
VSRS Sklep II Ips 289/2017 nepravni postopek - zaplemba premoženja - podlaga prehoda premoženja v državno last - Odlok AVNOJ - vrnitev zaplenjenega premoženja - izpodbijanje dejanskega stanja v reviziji - možnost obravnavanja pred sodiščem - sodna ali upravna pristojnost - ničnost upravne odločbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ - NEPRAVDNO PRAVO 15.3.2018
VSRS Sklep Cp 18/2017 priznanje tuje sodne odločbe - nepravdni postopek - prekluzija dejstev - izraelska sodba - pravica do učinkovitega sodnega varstva - načelo materialne resnice - pogoj vzajemnosti - pridržek javnega reda - zdravniška napaka (medicinska napaka) Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 5.3.2018
VSRS Sklep II DoR 27/2018 dopuščena revizija - postopek za določitev odškodnine zaradi razlastitve - kmetijsko ali stavbno zemljišče - dejanska namembnost zemljišča - dejanska raba zemljišč - postopek razlastitve nepremičnin - odgovornost države - višina odškodnine Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV - STVARNO PRAVO 22.2.2018
VSRS Sklep II Ips 31/2018 podaljšanje zdravljenja v oddelku pod posebnim nadzorom psihiatrične bolnišnice - predlog za zdravljenje pod nadzorovano obravnavo v domačem okolju - zavrnitev predloga - nepravdni postopek - vezanost sodišča na predlog - nadzorna vloga sodišča - kršitev osebnostnih pravic - omejitev osebne svobode - pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE 22.2.2018
VSRS Sklep Cp 3/2018 priznanje tuje sodne odločbe - pravilnost vročitve - pravočasnost ugovora Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 15.2.2018
VSRS Sodba II Ips 31/2016 povrnitev premoženjske škode - odgovornost notarja - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - pooblastilo za zastopanje - nepravilnost pooblastila - notarska overitev podpisa Civilni oddelek NOTARIAT - ODŠKODNINSKO PRAVO 7.2.2018
VSRS Sklep II Ips 22/2018 dovoljenost revizije - nepravdni postopek - direktna revizija - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 1.2.2018
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 17 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČDEFGHIJKLMN OPRSŠTUVZŽ
> NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA(4) > NELOJALNA KONKURENCA(37) > NEPRAVDNO PRAVO(327) > NOTARIAT(37)

Datum seje

2018(31) 2017(29) 2016(18) 2015(28)
2014(29) 2013(17) 2012(20) 2011(14)
2010(11) 2009(19) 2008(16) 2007(6)
2006(20) 2005(15) 2004(11) 2003(11)
2002(10) 2001(8) 2000(7) 1999(5)
1998(11) 1997(9) 1996(17) 1995(8)
1994(18) 1993(17)

Oddelki

Civilni oddelek(329) Gospodarski oddelek(21) Kazenski oddelek(3) Upravni oddelek(52)

Vpisniki

Cp(12) Cpg(1) Dor(30) G(1) Ips(288)
R(35) U(2) Up(35) Upr(1)

Instituti / Izbor najpogostejših

nepravdni postopek(89) dovoljenost revizije(71) revizija(38) zavrženje revizije(32) imenovanje notarja(28) zahteva za varstvo zakonitosti(26) razlastitev(24) vrnitev zaplenjenega premoženja(23) določitev krajevne pristojnosti po višje...(19) predlog za dopustitev revizije(17) zavrženje predloga za dopustitev revizij...(16) dovoljenost revizije v nepravdnem postop...(16) dopuščena revizija(14) nelojalna konkurenca(14) višina odškodnine(13) odškodnina zaradi razlastitve(13) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(12) postopek za določitev odškodnine(11) vrednost spornega predmeta(11) spor o pristojnosti(9) kmetijsko zemljišče(9) pravni interes(9) delegacija pristojnosti iz tehtnih razlo...(9) začasna odredba(8) zapuščinski postopek(8) pridržanje oseb v psihiatričnih zdravstv...(8) odškodnina(8) odvzem poslovne sposobnosti(7) pravica do osebne svobode(6) stavbno zemljišče(6) pritožba(6) poslovna sposobnost(6) priznanje tuje sodne odločbe(6) dovoljenost revizije v zapuščinskem post...(6) denacionalizacija(5) pravica do prostovoljnega zdravljenja(5) delegacija pristojnosti iz razlogov smot...(5) podlage odškodninske odgovornosti(5) postopek za ureditev mej(5) določitev pripadajočega zemljišča(5)