IUS-INFO - Judikati Vrhovnega sodišča RS - SOVS
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > Sodna praksa > SOVS > S
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 191
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 4752)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sklep II DoR 200/2018 predlog za dopustitev revizije - priposestvovanje stvarne služnosti - parkiranje - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 4.10.2018
VSRS Sodba VIII Ips 18/2018 družinska pokojnina - dolžnost preživljanja - invalid I. kategorije invalidnosti Delovno-socialni oddelek SOCIALNO ZAVAROVANJE 2.10.2018
VSRS Sklep II DoR 255/2018 predlog za dopustitev revizije - solastnina - nemožnost uporabe solastne nepremičnine - upravičenja solastnika - upravljanje s stvarjo - plačilo uporabnine - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek BANČNO JAVNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 20.9.2018
VSRS Sodba II Ips 65/2017 tožba za izpodbijanje zemljiškoknjižnega vpisa - pridobitev lastninske pravice na nepremičnini - skupno premoženje zakoncev - originarna pridobitev lastninske pravice - nakup nepremičnine na javni dražbi v izvršilnem postopku - ustaljena sodna praksa Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO - STVARNO PRAVO 13.9.2018
VSRS Sklep II DoR 145/2018 dopuščena revizija - priposestvovanje služnosti v javno korist - pogoji - izvajalec gospodarske javne službe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODZ - STVARNO PRAVO 13.9.2018
VSRS Sodba II Ips 48/2017 reivindikacijska tožba - izročitev in izpraznitev nepremičnine - kurilnica - dejanska etažna lastnina - navidezna solastnina - dogovor o souporabi - pravna narava dela stavbe v etažni lastnini - skupni deli stavbe - posebni skupni deli v etažni lastnini - ustanovitev posebnega skupnega dela stavbe v etažni lastnini - dopuščena revizija Civilni oddelek STANOVANJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 13.9.2018
VSRS Sklep II DoR 285/2018 dopuščena revizija - nepravdni postopek - postopek za ureditev medsebojnih razmerij - gradnja čez mejo nepremičnine - vzpostavitev prejšnjega stanja - rušenje objekta - odškodnina - višina odškodnine Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 13.9.2018
VSRS Sodba X Ips 27/2017 dovoljena revizija - vrednostni kriterij - komunalna čistilna naprava - priključitev na javno kanalizacijsko omrežje - obračun komunalnega prispevka - obvezna uporaba storitev javne službe - komunalna opremljenost stavbnega zemljišča - stvarna pristojnost občinskega inšpektorja Upravni oddelek KOMUNALNA DEJAVNOST - STAVBNA ZEMLJIŠČA 12.9.2018
VSRS Sklep II Ips 42/2017 lastninska pravica na nepremičnini - originarna pridobitev lastninske pravice - lastninska pravica na novi stvari - vlaganja v nepremičnino - stanovanjska hiša - gradnja na tujem solastnem zemljišču - izgradnja nove stvari - superficies solo cedit - dopuščena revizija Civilni oddelek STVARNO PRAVO 6.9.2018
VSRS Sodba II Ips 282/2016 stvarna služnost hoje in vožnje - priposestvovanje - služnost v javno korist - dobrovernost - ODZ - neprava služnost - razlastitev - omejitev lastninske pravice - ustavnoskladna razlaga - praksa Vrhovnega sodišča - dopuščena revizija Civilni oddelek ODZ - STVARNO PRAVO 6.9.2018
VSRS Sklep II DoR 117/2018 predlog za dopustitev revizije - lastninjenje nepremičnin - pravica uporabe - izvenknjižni prenos pravice uporabe - pridobitev lastninske pravice na podlagi zakona - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - LASTNINJENJE - STVARNO PRAVO 6.9.2018
VSRS Sklep II Ips 37/2017 stvarna služnost - priposestvovanje stvarne služnosti - solastnina - del nepremičnine - služnost na lastni stvari - neurejeno zemljiškoknjižno stanje - pomen zemljiške knjige v preteklosti - v naravi razdeljena nepremičnina - začetek teka priposestvovalne dobe - dopuščena revizija Civilni oddelek STVARNO PRAVO 6.9.2018
VSRS Sklep I Up 106/2018 predlog za oprostitev plačila sodne takse - zavrženje predloga - rok za vložitev predloga za oprostitev plačila sodnih taks - pristojnost za odločanje o predlogu za vrnitev v prejšnje stanje Upravni oddelek SODNE TAKSE - UPRAVNI SPOR 30.8.2018
VSRS Sklep II Ips 338/2017 zahteva za varstvo zakonitosti - izvršba za poplačilo denarne terjatve - pravna oseba - zasebni zavod - nepridobitna dejavnost - sredstvo in predmet izvršbe - premoženjska pravica - izvršba na delež družbenika - ustanoviteljski delež zasebnega zavoda - prodaja poslovnega deleža - pravna praznina - smiselna uporaba določb ZIZ Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO - STATUSNO PRAVO 30.8.2018
VSRS Sklep II Ips 141/2018 družbena lastnina - lastninjenje - pridobitev lastninske pravice na podlagi zakona - prostorski izvedbeni akt - vsebinske značilnosti prostorskih izvedbenih aktov - predpostavke za pridobitev lastninske pravice na podlagi ZSKZ in ZJS - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - LASTNINJENJE - STVARNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 30.8.2018
VSRS Sklep III Ips 53/2018 zahteva za varstvo zakonitosti - dovoljenost pritožbe - stečajni postopek - razdelitev posebne razdelitvene mase - odmera nadomestila upravitelja - nedopustna pritožba zoper sklep o prvi razdelitvi - možnost obravnavanja pred sodiščem Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO 28.8.2018
VSRS Sklep III Ips 33/2018 zahteva za varstvo zakonitosti - prijava terjatev v stečaju - prekinitev pravdnega postopka zaradi začetka stečajnega postopka - prijava terjatve iz naslova pravdnih stroškov - stroški pravdnega postopka, nastali pred začetkom stečajnega postopka - načelo koncentracije - načelo enakega obravnavanja upnikov Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO 28.8.2018
VSRS Sklep VIII DoR 134/2018-6 predlog za dopustitev revizije - ugoditev predlogu - dopuščena revizija - zavarovalna doba - delo na kmetiji Delovno-socialni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - SOCIALNO ZAVAROVANJE 23.8.2018
VSRS Sklep VIII DoR 120/2018-8 predlog za dopustitev revizije - zavrženje predloga Delovno-socialni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - SOCIALNO ZAVAROVANJE 23.8.2018
VSRS Sodba VIII Ips 285/2017 ponovna odmera pokojnine - odločba Ustavnega sodišča - notranji odkup delnic - pravnomočna odločba - učinek za naprej Delovno-socialni oddelek SOCIALNO ZAVAROVANJE 23.8.2018
VSRS Sklep II Ips 292/2016 izbris družbe iz sodnega registra brez likvidacije - aktivni družbenik - pasivni družbenik - pravica do zasebne lastnine - kriteriji za presojo vpliva družbenika na poslovanje družbe - odgovornost družbenikov za obveznosti izbrisane družbe - dokazno breme Civilni oddelek PRAVO DRUŽB - STEČAJNO PRAVO 23.8.2018
VSRS Sodba II Ips 25/2017 prodajna pogodba - odkupna pravica - prenehanje pravice - sočasnost izpolnitve - ugovor ogroženosti - izpolnitev pogodbe - prenehanje pogodbe zaradi neizpolnitve - razveza pogodbe - kršitev obveznosti - hramba listin - zemljiškoknjižno dovolilo - hramba kupnine - notarska hramba Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 23.8.2018
VSRS Sklep II DoR 150/2018 dopuščena revizija - pripadajoče zemljišče - pojem stavbe - ruševina Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 9.8.2018
VSRS Sklep II Ips 301/2016 tožba za ugotovitev lastninske pravice - pridobitev lastninske pravice na nepremičnini - solastnina - priposestvovanje - priposestvovanje idealnega deleža - vpis v zemljiško knjigo - izbrisna tožba - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 9.8.2018
VSRS Sklep U 3/2018 Sodni svet - varstvo volilne pravice - spor o pristojnosti - volilni spor - volitve sodnikov v Sodni svet - spor o pristojnosti med Upravnim in Vrhovnim sodiščem Upravni oddelek SODSTVO - UPRAVNI SPOR - VOLITVE 24.7.2018
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 191 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČDEFGHIJKLMNOPRS ŠTUVZŽ
> SOCIALNO VARSTVO(135) > SOCIALNO ZAVAROVANJE(621) > SODNE TAKSE(524) > SODNI REGISTER(35) > SODSTVO(117) > STANOVANJSKO PRAVO(1140) > STATUSNO PRAVO(88) > STAVBNA ZEMLJIŠČA(97) > STEČAJNO PRAVO(486) > STVARNO PRAVO(1638)

Datum seje

2018(145) 2017(166) 2016(224) 2015(255)
2014(232) 2013(200) 2012(236) 2011(264)
2010(243) 2009(223) 2008(219) 2007(151)
2006(131) 2005(149) 2004(98) 2003(94)
2002(117) 2001(95) 2000(164) 1999(210)
1998(186) 1997(192) 1996(216) 1995(181)
1994(179) 1993(182)

Oddelki

Civilni oddelek(2767) Delovno-socialni oddelek(706) Gospodarski oddelek(519) Kazenski oddelek(7) Upravni oddelek(753)

Vpisniki

Cp(2) Cpg(3) Dor(461) Dsp(1) G(13)
Ips(3609) Pri(2) R(63) Ru(1) U(96)
Up(490) Upr(7) Ur(2) Uv(2)

Instituti / Izbor najpogostejših

dopuščena revizija(401) privatizacija stanovanj(295) pridobitev lastninske pravice(278) priposestvovanje(254) predlog za dopustitev revizije(211) dovoljenost revizije(202) zahteva za varstvo zakonitosti(164) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(157) lastninska pravica na nepremičnini(152) pridobitev lastninske pravice na nepremi...(140) oprostitev plačila sodnih taks(122) zavrženje revizije(121) solastnina(120) tožba na izpraznitev stanovanja(117) varstvo lastninske pravice(115) lastninjenje in privatizacija stanovanj(112) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(109) družbena lastnina(107) sodne takse(99) odklonitev sklenitve prodajne pogodbe(98) stečajni postopek(96) vrednost spornega predmeta(95) lastninska pravica(91) revizija(86) upravičenec do odkupa(83) lastninjenje(80) izbrisna tožba(78) nezakonita uporaba stanovanja(76) negatorna tožba(76) stvarna služnost(75) gradnja na tujem svetu(75) dobra vera(74) nezakonita vselitev(72) originarna pridobitev lastninske pravice(71) neupravičena pridobitev(70) prenehanje stanovanjskega razmerja(69) razpolaganje z vojaškimi stanovanji v ča...(68) pomembno pravno vprašanje(64) dobrovernost(64) ničnost(63)