IUS-INFO - Judikati Vrhovnega sodišča RS - SOVS
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > Sodna praksa > SOVS > V
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 22
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 534)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sodba Uv 15/2018-5 volitve elektorjev za Državni svet - seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo - poklicno ukvarjanje z dejavnostjo - dokazno sredstvo - varstvo volilne pravice - ugoditev pritožbi Upravni oddelek VOLITVE 25.10.2018
VSRS Sklep I Up 174/2018 začasna odredba - varstvo konkurence - nedovoljena koncentracija - odložitvena začasna odredba - izkazanost verjetnosti nastanka težko popravljive škode - pogoj težko popravljive škode - odločanje na podlagi dokaznega standarda verjetnosti - trditveno in dokazno breme pri začasni odredbi - uporaba ZPP - ugoditev pritožbi Upravni oddelek UPRAVNI SPOR - VARSTVO KONKURENCE 17.10.2018
VSRS Sodba IV Ips 10/2018 kršitev materialnih določb zakona - obstoj prekrška - sankcija za prekršek - jezikovna razlaga - načelo zakonitosti - meje sankcioniranja prekrškov - odvoz osebnega vozila - znaki, ukazi in odredbe pooblaščenih oseb Kazenski oddelek PREKRŠKI - VARNOST CESTNEGA PROMETA 18.9.2018
VSRS Sklep U 3/2018 Sodni svet - varstvo volilne pravice - spor o pristojnosti - volilni spor - volitve sodnikov v Sodni svet - spor o pristojnosti med Upravnim in Vrhovnim sodiščem Upravni oddelek SODSTVO - UPRAVNI SPOR - VOLITVE 24.7.2018
VSRS Sklep II Ips 200/2016 varstvo kupcev stanovanj - pravna narava pogodbe - prodajna pogodba - podjemna pogodba - kogentne določbe - prodaja nepremičnine - zamuda z izročitvijo nepremičnine - pogodbena kazen zaradi zamude z izročitvijo - stavba, zgrajena do tretje gradbene faze - uporaba ZVKSES - izročitev uporabnega dovoljenja kupcu nepremičnine Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV 19.7.2018
VSRS Sklep II Ips 216/2016 zavarovalna pogodba - splošni zavarovalni pogoji - razlaga pogodbe - nejasna določila v posebnih primerih - nezgodno zavarovanje - izključitev zavarovalnega kritja - aktivno zdravljenje - nepošteni pogodbeni pogoji - dopuščena revizija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV - ZAVAROVALNO PRAVO 5.7.2018
VSRS Sklep II DoR 199/2018 predlog za dopustitev revizije - lastninjenje - družbena lastnina - pravica uporabe - pridobitev lastninske pravice - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - LASTNINJENJE - VARSTVO POTROŠNIKOV 21.6.2018
VSRS Sklep Uv 9/2018 lista kandidatov - nedovoljena pritožba Upravni oddelek VOLITVE 16.5.2018
VSRS Sklep Uv 10/2018 liste kandidatov - nedovoljena pritožba Upravni oddelek VOLITVE 16.5.2018
VSRS Sodba Uv 8/2018 volitve v Državni zbor - liste kandidatov - neveljavnost kandidature - kandidiranje na dveh listah - enakopravna zastopanost kandidatov po spolu - delna ugoditev zahtevku - sprememba odločbe volilne komisije - delna zavrnitev liste kandidatov Upravni oddelek VOLITVE 12.5.2018
VSRS Sodba Uv 6/2018 volitve v Državni zbor - liste kandidatov - zastopanost obeh spolov Upravni oddelek VOLITVE 7.5.2018
VSRS Sklep II Ips 201/2017 potrošniška kreditna pogodba - potrošniška hipotekarna kreditna pogodba - posojilo v tuji valuti - dolgoročni kredit v CHF - valutno tveganje - varstvo potrošnikov - oderuška pogodba - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - svoboda urejanja obligacijskih razmerij - kavza pogodbe - causa credendi - dopustnost podlage - ničnost pogodbe - varstvo potrošnikov po evropskem pravu - načelo lojalne razlage - nejasni pogodbeni pogoji - nepošten pogodbeni pogoj - pojasnilna dolžnost - informacijska dolžnost banke - zakonska pojasnilna dolžnost - načelo vestnosti in poštenja - slaba vera banke - očitno nesorazmerje dajatev - izvedeni finančni instrumenti - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pravica do izjave - enako varstvo pravic Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - USTAVNO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV 7.5.2018
VSRS Sodba Uv 5/2018 volitve v Državni zbor - liste kandidatov - zastopanost obeh spolov Upravni oddelek VOLITVE 5.5.2018
VSRS Sklep X DoR 53/2018-3 dopuščena revizija - okrajna volilna komisija - predsednik volilne komisije - sodnik - razrešitev - prenehanje opravljanja sodniške službe - dejansko opravljanje sodniške službe Upravni oddelek VOLITVE 18.4.2018
VSRS Sklep X DoR 6/2018-3 predlog za dopustitev revizije - banka kot zavezanec za dajanje podatkov - osebni podatki - odločanje v upravnem postopku - gospodarska javna služba Upravni oddelek BANČNO JAVNO PRAVO - INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA - VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 18.4.2018
VSRS Sodba X Ips 353/2016 dovoljena revizija - pomembno pravno vprašanje - vodna pravica - ribolov - sladkovodno ribištvo - vodno dovoljenje - koncesija - neskladnost podzakonskega predpisa z zakonom - exceptio illegalis Upravni oddelek RIBIŠTVO - UPRAVNI SPOR - VODE 18.4.2018
VSRS Sklep I Up 131/2016 podelitev koncesij - odločba o izbiri koncesionarja - voda - koncesijska pogodba - pravni interes - zavrženje tožbe Upravni oddelek KONCESIJE - VODE 18.4.2018
VSRS Sodba in sklep Uv 2/2018 volitve elektorjev za Državni svet - število elektorjev interesnih organizacij - pravočasnost pritožbe - začetek teka roka - seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo - vročitev - volilni postopek - poklicno ukvarjanje z dejavnostjo Upravni oddelek VOLITVE 16.2.2018
VSRS Sklep Uv 10/2017-26 nadaljevanje postopka - nadaljevanje prekinjenega postopka Upravni oddelek USTAVNO PRAVO - VOLITVE 7.2.2018
VSRS Sodba Uv 1/2018-11 volitve v državni svet - šport - športna dejavnost - kultura - poklicno ukvarjanje z dejavnostjo - elektorji interesnih organizacij Upravni oddelek VOLITVE 25.1.2018
VSRS Sodba X Ips 325/2016 vodno povračilo - nadomestilo za rabo vode - retroaktivnost predpisov Upravni oddelek UPRAVNI SPOR - USTAVNO PRAVO - VODE 17.1.2018
VSRS Sklep II Ips 263/2016 dopuščena revizija - zamudna sodba - sklepčnost tožbe - rok za vložitev tožbe - pravočasnost tožbe - pogodba o delu - odstop od pogodbe - odgovornost za napake - notifikacija napak - pravica do uveljavljanja jamčevalnih zahtevkov - prenehanje pravice - prekluzivni rok - uporaba ZVPot Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV 23.11.2017
VSRS Sklep Uv 9/2017 volitve v državni svet - rok za pritožbo - začetek teka roka - seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo Upravni oddelek UPRAVNI SPOR - VOLITVE 23.11.2017
VSRS Sodba X Ips 101/2015 ukrep inšpektorja za meroslovje - prepoved prodaje izdelkov - prodaja plemenitih kovin - varstvo potrošnika - načelo sorazmernosti - načelo vzajemnega priznavanja Upravni oddelek INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO - PRAVO EVROPSKE UNIJE - UPRAVNI SPOR - VARSTVO POTROŠNIKOV 22.11.2017
VSRS Sodba Uv 8/2017 volitve v državni svet - število elektorjev interesnih organizacij Upravni oddelek UPRAVNI SPOR - VOLITVE 19.11.2017
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 22 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUV ZŽ
> VARNOST CESTNEGA PROMETA(228) > VARSTVO KONKURENCE(65) > VARSTVO OSEBNIH PODATKOV(17) > VARSTVO POTROŠNIKOV(63) > VETERINARSTVO(49) > VODE(33) > VOLITVE(79)

Datum seje

2018(21) 2017(37) 2016(21) 2015(23)
2014(49) 2013(65) 2012(68) 2011(57)
2010(39) 2009(29) 2008(52) 2007(27)
2006(7) 2004(3) 2003(1) 2002(1)
2001(2) 2000(2) 1997(2) 1996(1)
1995(4) 1994(14) 1993(9)

Oddelki

Civilni oddelek(47) Delovno-socialni oddelek(1) Gospodarski oddelek(56) Kazenski oddelek(236) Upravni oddelek(194)

Vpisniki

Dor(18) G(43) Ips(352) Kp(1) U(27)
Up(39) Uv(54)

Instituti / Izbor najpogostejših

kršitev materialnih določb zakona(82) varstvo konkurence(44) odgovornost lastnika vozila(44) pravice obrambe(41) kazenske točke v cestnem prometu s prene...(41) voznik začetnik(38) obstoj prekrška(34) postopek o prekršku(32) dovoljenost revizije(32) bistvena kršitev določb postopka o prekr...(31) izvajanje dokazov v korist obdolženca(28) razlogi o odločilnih dejstvih(28) pomembno pravno vprašanje(26) hitri postopek(26) dopuščena revizija(25) obrnjeno dokazno breme(25) meje sankcioniranja prekrškov(24) varstvo potrošnikov(22) bistvena kršitev določb postopka(21) postopek pred Uradom za varstvo konkuren...(21) redni sodni postopek(21) dokazni predlog(18) odločba o sankciji(17) izrekanje kazenskih točk v prometu s pre...(17) organi za odločanje o prekršku(17) dovoljena revizija(15) volitve v državni svet(15) zahteva za sodno varstvo(15) odločanje sodišča(13) možnost izjave o prekršku(13) plačilni nalog(12) varstvo volilne pravice(12) psihofizično stanje udeležencev cestnega...(12) dokazovanje(12) zavrženje tožbe(12) enako varstvo pravic(12) pravna opredelitev prekrška(12) časovna veljavnost zakona(11) kartelno dogovarjanje(11) stvarna pristojnost(11)