IUS-INFO - Judikati Vrhovnega sodišča RS - SOVS
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > Sodna praksa > SOVS > podlage odškodninske odgovornosti
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 30
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 743)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sklep II DoR 231/2018 predlog za dopustitev revizije - izvedensko mnenje - dopolnitev mnenja - povrnitev škode - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 20.9.2018
VSRS Sklep II DoR 215/2018 predlog za dopustitev revizije - povrnitev škode - odgovornost zdravstvenega zavoda - krivdna odškodninska odgovornost - protipravnost - padec na mokrih tleh - podlage odškodninske odgovornosti - profesionalna skrbnost - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 20.9.2018
VSRS Sodba II Ips 275/2016 pravica do povrnitve škode - odgovornost države - odškodninska odgovornost države za delo sodišča - stečajni postopek - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - nezadostna trditvena podlaga Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŠTVA - ODŠKODNINSKO PRAVO 13.9.2018
VSRS Sodba II Ips 49/2017 povrnitev premoženjske škode - odškodninska odgovornost države za delo sodnika - sojenje v razumnem roku - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost ravnanja sodnika - ravnanje s profesionalno skrbnostjo Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 6.9.2018
VSRS Sklep II DoR 165/2018 predlog za dopustitev revizije - povrnitev škode - podlage odškodninske odgovornosti - odgovornost lastnika stanovanja - padec preko ograje - protipravnost - vzročna zveza - pretrganje vzročne zveze - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 6.9.2018
VSRS Sodba II Ips 50/2017 povrnitev nepremoženjske škode - kršitev osebnostnih pravic - objava časopisnega članka v učbeniku - mladoletna žrtev kaznivega dejanja - odgovornost države - potrditev učbenika - skrbnost dobrega strokovnjaka - odgovornost založnika - solidarna odgovornost - pravica do zasebnosti - varstvo osebnostnih pravic - svoboda izražanja in umetniškega ustvarjanja - kolizija pravic - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - nastanek škode - višina odškodnine - povrnitev pravdnih stroškov - solidarna obveznost - nerazdelna odgovornost sospornikov - uspeh stranke v postopku - pobotanje pravdnih stroškov - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE - USTAVNO PRAVO 30.8.2018
VSRS Sodba III Ips 51/2017-3 odškodninska odgovornost države - pravica do povrnitve škode - odgovornost države za delo upravnega organa - davčni organ - odločanje na podlagi razveljavljenega predpisa - nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - skrbnost - krivda - dokazno breme Gospodarski oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 28.8.2018
VSRS Sodba II Ips 322/2016 povrnitev nepremoženjske škode - trditveno breme - trditve o odločilnih dejstvih - prekoračitev trditvene podlage - odškodninska odgovornost delodajalca - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - objektivna in krivdna odškodninska odgovornost - nesreča pri delu - košenje trave - nevarna dejavnost - opustitev delodajalca - varnost pri delu - opustitev dolžnega ravnanja - ravnanje oškodovanca - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 23.8.2018
VSRS Sodba III Ips 71/2016 povrnitev nepremoženjske škode - okrnitev ugleda in dobrega imena pravne osebe - občina - subjekti javnega prava - kršitev osebnostnih pravic - ravnanja fizične osebe - tiskani mediji - svoboda izražanja - podlage odškodninske odgovornosti - posebne okoliščine - kolizija ustavnih pravic - denarna odškodnina pravni osebi - dopuščena revizija Gospodarski oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 24.7.2018
VSRS Sodba II Ips 343/2016 odškodninska odgovornost države - podlage odškodninske odgovornosti - povrnitev materialne škode - protipravnost - odškodnina zaradi nemožnosti uporabe stvari - višina odškodnine - postopek davčne izvršbe - rubež vozila - lastninska pravica na vozilu - dopuščena revizija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 12.7.2018
VSRS Sklep III DoR 53/2018-8 dopuščena revizija - povrnitev premoženjske škode - zastava terjatve - podaljšanje roka za vrnitev - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - pretrganje vzročne zveze Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 10.7.2018
VSRS Sodba II Ips 270/2016 povrnitev škode - odškodnina - pešec - podlage odškodninske odgovornosti - padec na pohodni površini - protipravnost - skrbnost - odgovornost izvajalca del - dopuščena revizija Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 5.7.2018
VSRS Sklep II DoR 164/2018 predlog za dopustitev revizije - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - ravnanje oškodovanca - razlogi o odločilnih dejstvih - zavrnitev dokaznega predloga - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 5.7.2018
VSRS Sodba II Ips 327/2016 Komisija za preprečevanje korupcije - odškodninska odgovornost države - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - javni uslužbenec - postopek zaradi suma korupcije - objava osebnih podatkov v medijih - povrnitev nepremoženjske in premoženjske škode - duševne bolečine - razžalitev dobrega imena ali časti - izguba dohodka - vmesna sodba Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 21.6.2018
VSRS Sklep II DoR 65/2018 dopuščena revizija - povrnitev nepremoženjske škode - odškodnina - medicinska napaka - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - dokazovanje - dokazno breme - pravilo mejnega praga verjetnosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 21.6.2018
VSRS Sklep II DoR 163/2018 predlog za dopustitev revizije - odškodninska odgovornost - krivdna odgovornost - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - opustitev dolžne skrbnosti pri vzdrževanju - avtomatska premična vrata - pomična vrata v trgovini - izvedenec - postavitev novega izvedenca - zavrnitev dokaznega predloga - kršitev pravice do izjave - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 21.6.2018
VSRS Sodba II Ips 252/2016 povrnitev škode - odškodninska odgovornost - odgovornost imetnika stvari (upravljalec stadiona) - športni stadion - športno rekreacijska površina - opustitev - načelo neminem laedere - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - deljena odgovornost - običaji - dopuščena revizija Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 21.6.2018
VSRS Sodba in sklep II Ips 105/2017 izbris iz registra stalnega prebivalstva - izbrisani - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - premoženjska škoda - nepremoženjska škoda - kriteriji za odmero odškodnine - duševne bolečine zaradi okrnitve osebnostnih pravic - višina odškodnine - tek zakonskih zamudnih obresti - dopuščena revizija Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 14.6.2018
VSRS Sodba III Ips 4/2018 davek na dodano vrednost (DDV) - medicinski pripomočki - vračilo preveč obračunanega davka - nižja davčna stopnja - pravna podlaga tožbenega zahtevka - povrnitev premoženjske škode - podlage odškodninske odgovornosti - obstoj protipravnosti - neupravičena pridobitev - podzakonski predpis Gospodarski oddelek DAVKI - OBLIGACIJSKO PRAVO 13.6.2018
VSRS Sodba II Ips 197/2016 povrnitev škode - krivdna odgovornost - stanovanjska hiša - padec na spolzkih tleh - krivdno ravnanje (opustitev) - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost opustitve - čiščenje pohodne površine - skrbnost povprečnega človeka - dopuščena revizija Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 17.5.2018
VSRS Sodba II Ips 90/2016 odškodninska odgovornost države - pravica do povrnitve škode - odgovornost za delo sodnika - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - spor iz družinskih razmerij - odločanje o varstvu, vzgoji in preživljanju otrok - dodelitev otroka - začasna odredba v družinskih sporih - regulacijska začasna odredba - izdaja začasne odredbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEV 26.4.2018
VSRS Sklep II DoR 88/2018 dopuščena revizija - odstop od sodne prakse - odškodninska odgovornost zaradi opustitve vzdrževanja - vzdrževanje površin za pešce - padec na ledu - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - krivdna odgovornost Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 18.4.2018
VSRS Sodba II Ips 61/2018 povrnitev škode - odškodnina - motoristična dirka - odgovornost organizatorja dirke - objektivna odškodninska odgovornost - nevarna dejavnost - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - oprostitev odgovornosti - prispevek oškodovanca - standard skrbnosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 18.4.2018
VSRS Sodba II Ips 162/2016 pogodba o organiziranju potovanja - poslovna odškodninska odgovornost - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - protipravnost - varnost potnikov - varnostno tveganje - nogometna tekma Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 12.4.2018
VSRS Sklep II DoR 47/2018 predlog za dopustitev revizije - povrnitev nepremoženjske škode - razžalitev dobrega imena in časti - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - javna oseba - objava v tisku - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 12.4.2018
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 30 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC Č D E FG HI J K L M N O P RS Š T U V Z Ž

Datum seje

2018(36) 2017(35) 2016(56) 2015(50)
2014(52) 2013(63) 2012(53) 2011(43)
2010(56) 2009(70) 2008(45) 2007(28)
2006(20) 2005(22) 2004(25) 2003(19)
2002(25) 2001(11) 2000(19) 1999(15)

Oddelki

Civilni oddelek(669) Delovno-socialni oddelek(1) Gospodarski oddelek(73)

Vpisniki

Dor(76) Ips(667)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsipodlage odškodninske odgovornosti(743)