IUS-INFO - Judikati Vrhovnega sodišča RS - SOVS
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > Sodna praksa > SOVS > višina odškodnine
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 30
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 730)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sklep II DoR 285/2018 dopuščena revizija - nepravdni postopek - postopek za ureditev medsebojnih razmerij - gradnja čez mejo nepremičnine - vzpostavitev prejšnjega stanja - rušenje objekta - odškodnina - višina odškodnine Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 13.9.2018
VSRS Sklep II DoR 70/2018 predlog za dopustitev revizije - razlastitev - dejanska razlastitev - višina odškodnine - status zemljišča - odškodnina za razlaščeno nepremičnino - odškodnina zaradi nemožnosti uporabe nepremičnin - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV 6.9.2018
VSRS Sodba II Ips 50/2017 povrnitev nepremoženjske škode - kršitev osebnostnih pravic - objava časopisnega članka v učbeniku - mladoletna žrtev kaznivega dejanja - odgovornost države - potrditev učbenika - skrbnost dobrega strokovnjaka - odgovornost založnika - solidarna odgovornost - pravica do zasebnosti - varstvo osebnostnih pravic - svoboda izražanja in umetniškega ustvarjanja - kolizija pravic - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - nastanek škode - višina odškodnine - povrnitev pravdnih stroškov - solidarna obveznost - nerazdelna odgovornost sospornikov - uspeh stranke v postopku - pobotanje pravdnih stroškov - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE - USTAVNO PRAVO 30.8.2018
VSRS Sklep X Ips 332/2017 dovoljenost revizije - denacionalizacija - naravna znamenitost - višina odškodnine - pomembno pravno vprašanje - jasno zakonsko besedilo - odstop do sodne prakse Vrhovnega sodišča ni izkazan - že rešeno pravno vprašanje Upravni oddelek UPRAVNI SPOR 29.8.2018
VSRS Sodba II Ips 343/2016 odškodninska odgovornost države - podlage odškodninske odgovornosti - povrnitev materialne škode - protipravnost - odškodnina zaradi nemožnosti uporabe stvari - višina odškodnine - postopek davčne izvršbe - rubež vozila - lastninska pravica na vozilu - dopuščena revizija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 12.7.2018
VSRS Sklep II DoR 176/2018 dopuščena revizija - povrnitev nepremoženjske škode - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti - višina odškodnine Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 5.7.2018
VSRS Sklep II DoR 108/2018 predlog za dopustitev revizije - povrnitev nepremoženjske škode - odškodninska odgovornost države - kršitev pravic osebnosti - protipravnost - pravica do osebnega dostojanstva - bivalne razmere v priporu - bivalne razmere v zaporu - pravična denarna odškodnina - višina odškodnine - sodba praksa ESČP - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 21.6.2018
VSRS Sodba in sklep II Ips 105/2017 izbris iz registra stalnega prebivalstva - izbrisani - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - premoženjska škoda - nepremoženjska škoda - kriteriji za odmero odškodnine - duševne bolečine zaradi okrnitve osebnostnih pravic - višina odškodnine - tek zakonskih zamudnih obresti - dopuščena revizija Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 14.6.2018
VSRS Sklep II DoR 119/2018 predlog za dopustitev revizije - telesne bolečine - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti - višina odškodnine - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 7.6.2018
VSRS Sklep II DoR 139/2018 predlog za dopustitev revizije - zamudna sodba - zavarovanje pred odgovornostjo - direktna tožba oškodovanca - razpravno načelo - prekoračitev trditvene podlage - odškodnina za nepremoženjsko škodo - duševne bolečine zaradi smrti bližnjega - smrt očeta - višina odškodnine - premoženjska škoda - denarna renta - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 7.6.2018
VSRS Sklep II DoR 112/2018 predlog za dopustitev revizije - povrnitev nepremoženjske škode - telesne bolečine - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti - strah - višina odškodnine - vpliv prejšnje poškodbe na višino odškodnine - izvedensko mnenje - pripombe na izvedensko mnenje - prekluzija - razpravno načelo - trditveno in dokazno breme - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 7.6.2018
VSRS Sklep III Ips 84/2017-3 prenehanje družbene pogodbe - neizpolnitev pogodbenih obveznosti - povrnitev premoženjske škode - unovčenje bančne garancije - kavzalno razmerje - kritno razmerje - nastanek obveznosti upravičenca iz garancije - višina odškodnine - trditveno in dokazno breme Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 22.5.2018
VSRS Sodba II Ips 219/2016 povrnitev nepremoženjske škode - višina odškodnine - telesne bolečine - strah - zmanjšanje življenjske aktivnosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 17.5.2018
VSRS Sklep II Ips 221/2016 povrnitev nepremoženjske in premoženjske škode - neprava sprememba tožbe - zvišanje tožbenega zahtevka - višina odškodnine - izvedensko mnenje - zastaranje odškodninskega zahtevka - pretrganje zastaranja - dopuščena revizija - zmotna uporaba materialnega prava Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 17.5.2018
VSRS Sodba II Ips 290/2017 odgovornost zdravstvene ustanove - pogodba o opravljanju zdravstvenih storitev - poslovna odškodninska odgovornost - povrnitev nepremoženjske škode - zastaranje odškodninskega zahtevka - začetek teka zastaralnega roka - zaključek zdravljenja - zdravniška napaka (medicinska napaka) - poškodba ob porodu - pojasnilna dolžnost - kršitev pojasnilne dolžnosti - vzročna zveza - avtonomija zdravnika - odnos med zdravnikom in pacientom - osebnostne pravice - pravica pacienta do izbire načina zdravljenja - informirana privolitev - višina odškodnine - enotna odškodnina - katastrofalna škoda Civilni oddelek MEDICINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 17.5.2018
VSRS Sklep III DoR 35/2018-8 dopuščena revizija - odškodninska odgovornost člana poslovodstva - zakonska domneva - višina odškodnine Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO 15.5.2018
VSRS Sklep II Ips 335/2017 razlastitev - dejanska razlastitev - pravna razlastitev - odškodnina za razlaščeno zemljišče - pridobitev lastninske pravice - prevzem posesti - status zemljišča - dejanska raba nepremičnin - dejansko stanje ob razlastitvi - namembnost zemljišča - kmetijsko ali stavbno zemljišče - odškodnina zaradi razlastitve - višina odškodnine - zamudne obresti - odškodnina zaradi nemožnosti uporabe nepremičnin - zamuda - vrsta postopka - nepravdni postopek - dopuščena revizija Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV - STVARNO PRAVO 26.4.2018
VSRS Sodba II Ips 174/2016 revizija - razlogi za revizijo - prepis pritožbenih navedb v reviziji - povrnitev nepremoženjske škode - odškodninska odgovornost države - duševne bolečine zaradi okrnitve osebne svobode - zaporna kazen - višina odškodnine - bivalne razmere v priporu - zastaranje odškodninske terjatve Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 26.4.2018
VSRS Sodba III Ips 102/2016 dopuščena revizija - blagovna znamka - varstvo blagovne znamke - kršitev blagovne znamke - višina odškodnine - licenčna analogija Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE 24.4.2018
VSRS Sodba II Ips 99/2016 povrnitev nepremoženjske škode - višina odškodnine - načelo objektivne pogojenosti odmere odškodnine - načelo individualizacije višine odškodnine - obstoječa sodna praksa - primerljivost odločitev - telesne bolečine - strah - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti - duševne bolečine zaradi skaženosti Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 12.4.2018
VSRS Sklep II Ips 224/2017 enotno sosporništvo - učinki pravdnih dejanj enotnih sospornikov - dovoljenost revizije - denacionalizacija - denacionalizacija v obliki odškodnine - obveznice slovenske odškodninske družbe - zastaranje odškodninske terjatve - začetek teka subjektivnega zastaralnega roka - višina odškodnine - določljivost terjatev - sprememba sodne prakse Vrhovnega sodišča Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DENACIONALIZACIJA 26.3.2018
VSRS Sodba II Ips 253/2017 nadomestilo zaradi nemožnosti uporabe denacionaliranega premoženja - odškodninski zahtevek - sui generis zahtevek - Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS kot zavezanec - javni sklad - višina odškodnine - višina prikrajšanja - stroški upravljanja - enotna sodna praksa - odstop od sodne prakse Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DENACIONALIZACIJA 15.3.2018
VSRS Sklep II DoR 27/2018 dopuščena revizija - postopek za določitev odškodnine zaradi razlastitve - kmetijsko ali stavbno zemljišče - dejanska namembnost zemljišča - dejanska raba zemljišč - postopek razlastitve nepremičnin - odgovornost države - višina odškodnine Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV - STVARNO PRAVO 22.2.2018
VSRS Sklep II Ips 245/2017 vrnitev zaplenjenega premoženja - višina odškodnine - pravni status zemljišča ob podržavljenju - stavbna zemljišča - vrednost zemljišča - metoda izračuna - podzakonski predpis - izhodiščna vrednost - exceptio illegalis - sedanja vrednost Civilni oddelek IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ - STAVBNA ZEMLJIŠČA 15.2.2018
VSRS Sklep II DoR 375/2017 dopuščena revizija - povrnitev premoženjske škode - izbrisani - višina odškodnine - trditveno in dokazno breme - odmera višine odškodnine po prostem preudarku Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 15.2.2018
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 30 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC Č D EFGHI JK L M N O P R S ŠTU VZ Ž

Datum seje

2018(30) 2017(27) 2016(35) 2015(43)
2014(37) 2013(58) 2012(70) 2011(120)
2010(102) 2009(64) 2008(60) 2007(22)
2006(9) 2005(4) 2004(4) 2003(6)
2002(4) 2001(5) 2000(6) 1999(14)
1998(3) 1997(2) 1995(2) 1994(1)
1993(1) 1992(1)

Oddelki

Civilni oddelek(681) Delovno-socialni oddelek(25) Gospodarski oddelek(11) Kazenski oddelek(1) Upravni oddelek(12)

Vpisniki

Cp(1) Dor(156) Ips(566) U(5) Up(2)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsivišina odškodnine(730)