IUS-INFO - Judikati Vrhovnega sodišča RS - SOVS
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > Sodna praksa > SOVS > bistvena kršitev določb pravdnega postopka
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 55
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 1359)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sklep II Ips 20/2017 bianco menica - pooblastilo za izpolnitev bianco menice - temeljno razmerje - kavzalno razmerje - dokazovanje - zaslišanje priče - zavrnitev dokaznega predloga - materialno procesno pravo - vnaprejšnja dokazna ocena - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - odvzem možnosti obravnavanja pred sodiščem Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - PRAVO VREDNOSTNIH PAPIRJEV 4.10.2018
VSRS Sklep II DoR 143/2018 dopuščena revizija - meje pritožbenega preizkusa - procesno trditveno in dokazno breme - prevalitev trditvenega bremena - pritožbena obravnava - sprememba dokazne ocene pred sodiščem druge stopnje - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 20.9.2018
VSRS Sklep II Ips 79/2017 lastninska tožba (rei vindicatio) - pravica do posesti - zakup kmetijskih zemljišč - privatizacija - načelo iura novit curia - pritožbene novote - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 13.9.2018
VSRS Sklep II Ips 188/2016 skupno premoženje zakoncev - razpolaganje s skupnim premoženjem - samostojni podjetnik posameznik (s.p.) - denarna sredstva - odgovornost zakoncev za skupne dolgove - solidarna odgovornost - obveznost nastala v zvezi s skupnim premoženjem - solidarna odgovornost zakoncev za obveznosti v zvezi s skupnim premoženjem - smrt zakonca - dolgovi zapustnika - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - materialno procesno vodstvo - trditveno in dokazno breme - dopuščena revizija Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 6.9.2018
VSRS Sklep II Ips 141/2018 družbena lastnina - lastninjenje - pridobitev lastninske pravice na podlagi zakona - prostorski izvedbeni akt - vsebinske značilnosti prostorskih izvedbenih aktov - predpostavke za pridobitev lastninske pravice na podlagi ZSKZ in ZJS - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - LASTNINJENJE - STVARNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 30.8.2018
VSRS Sklep II DoR 128/2018 dopuščena revizija - ugotovitvena sodba - napotitveni sklep zapuščinskega sodišča - pravni interes za ugotovitveno tožbo - obstoj zunajzakonske skupnosti - ugotovitev obstoja dedne pravice - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO 30.8.2018
VSRS Sodba II Ips 144/2018 razmerja med zakoncema po razvezi zakonske zveze - pravica zakonca do preživnine - preživljanje nepreskrbljenega zakonca - potrebe preživninskega upravičenca - konkretizacija navedb - trditveno breme - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - obseg obrazloženosti sodbe sodišča druge stopnje - odgovor na pritožbene navedbe - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO 23.8.2018
VSRS Sklep II Ips 302/2017 odškodnina zaradi razlastitve - nacionalizacija stavbnega zemljišča - denacionalizacija - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - sodba presenečenja Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA 9.8.2018
VSRS Sodba II Ips 246/2016 pogodba o preužitku - ničnost - prenos lastninske pravice - pravna podlaga pogodbe - nagib - odplačna pogodba - aleatorna pogodba - skrb in pomoč v preteklosti - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 19.7.2018
VSRS Sodba in sklep II Ips 73/2018 sklepčnost tožbe - predlog za združitev pravd - predhodno vprašanje - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - formalno procesno vodstvo - standard obrazložitve sodbe sodišča druge stopnje - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - subjektivna kumulacija - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 5.7.2018
VSRS Sklep VIII Ips 333/2017 začasna nezmožnost za delo - sodni izvedenec izvedensko mnenje - sodba nima razlogov o odločilnih dejstvih - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Delovno-socialni oddelek SOCIALNO ZAVAROVANJE 19.6.2018
VSRS Sodba II Ips 142/2016 povrnitev škode - zavarovanje avtomobilske odgovornosti - izmikanje ugotavljanju alkoholiziranosti - izguba zavarovalnih polic - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - prošnja za preložitev naroka za glavno obravnavo - opozorilo na posledice izostanka z naroka - odsotnost z naroka - trditveno in dokazno breme - prekluzija - pomoč prava neuki stranki - dodelitev brezplačne pravne pomoči - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 17.5.2018
VSRS Sklep II Ips 301/2017 dopuščena revizija - dedovanje - oporočno dedovanje - zakonito dedovanje - vstopna pravica - dedna nevrednost - ugotovitev dedne nevrednosti - napotitev na pravdo - ugotovitvena tožba - pravni interes - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - zmotna uporaba materialnega prava Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO 17.5.2018
VSRS Sklep VIII Ips 4/2018 odškodnina - poškodba pri delu - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - ugovor zoper zapisnik z glavne obravnave - pravica do izjave - zavrnitev dokaznega predloga - vnaprejšnja dokazna ocena - predlog za opravo poizvedb - neutemeljena zavrnitev dokaznega predloga Delovno-socialni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 15.5.2018
VSRS Sodba in sklep II Ips 270/2017 pogodbena odškodninska odgovornost - povrnitev premoženjske škode - izgubljeni dobiček - prodaja nepremičnine - kršitev pogodbe - obseg škode - trditveno in dokazno breme - razporeditev trditvenega in dokaznega bremena - trditvena podlaga - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - protispisnost - prekoračitev trditvene podlage - arbitrarnost Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 7.5.2018
VSRS Sklep II Ips 201/2017 potrošniška kreditna pogodba - potrošniška hipotekarna kreditna pogodba - posojilo v tuji valuti - dolgoročni kredit v CHF - valutno tveganje - varstvo potrošnikov - oderuška pogodba - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - svoboda urejanja obligacijskih razmerij - kavza pogodbe - causa credendi - dopustnost podlage - ničnost pogodbe - varstvo potrošnikov po evropskem pravu - načelo lojalne razlage - nejasni pogodbeni pogoji - nepošten pogodbeni pogoj - pojasnilna dolžnost - informacijska dolžnost banke - zakonska pojasnilna dolžnost - načelo vestnosti in poštenja - slaba vera banke - očitno nesorazmerje dajatev - izvedeni finančni instrumenti - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pravica do izjave - enako varstvo pravic Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - USTAVNO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV 7.5.2018
VSRS Sklep VIII Ips 246/2017 dve odpovedi pogodbe o zaposlitvi - poslovni razlog - ukinitev delovnega mesta - razveljavitev odpovedi - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pravica do izjave Delovno-socialni oddelek DELOVNO PRAVO 24.4.2018
Sklep VSRS III Ips 110/2016 upravljanje večstanovanjske stavbe - skupna kotlovnica več objektov - stroški ogrevanja - sprememba prvostopenjske odločbe pred sodiščem druge stopnje izven obravnave - pritožbena obravnava - sprememba dejanskega stanja na seji senata sodišča druge stopnje - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - dopuščena revizija Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 24.4.2018
VSRS Sklep II Ips 126/2016 tožba - sklepčnost tožbe - nepopolna tožba - nerazumljiva tožba - predhoden preizkus tožbe - laična stranka - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 12.4.2018
VSRS Sklep II DoR 69/2018 dopuščena revizija - razmerja med zakoncema po razvezi zakonske zveze - pravica zakonca do preživnine - preživljanje nepreskrbljenega zakonca - potrebe preživninskega upravičenca - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - obrazložitev sodbe - odgovor na pritožbene navedbe - razlogi sodbe o odločilnih dejstvih Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO 5.4.2018
VSRS Sklep II Ips 208/2017 pritožba - sprememba dejanskega stanja pred sodiščem druge stopnje - pritožbena obravnava - vzpostavitev prejšnjega stanja - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - restitucija - odškodnina - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DAVKI - OBLIGACIJSKO PRAVO 5.4.2018
VSRS Sodba II Ips 54/2016 vsebina listine - razlogi za revizijo - izpodbijanje dejanskega stanja v reviziji - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - protispisnost - dokazna ocena - prosta presoja dokazov Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 28.3.2018
VSRS Sklep II DoR 71/2018 dopuščena revizija - podjemna pogodba (pogodba o delu) - neposredna zahteva podjemnikovih sodelavcev do naročnika - neposredni zahtevek podizvajalca do naročnika - dospelost terjatve - odstop terjatve glavnega izvajalca do naročnika - prehod terjatve - kumulativna izpolnitev pogojev - učinki odstopa terjatve - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - nasprotje v razlogih sodbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 28.3.2018
VSRS Sklep II Ips 212/2016 ustavna vloga Vrhovnega sodišča - izredna pravna sredstva - revizija - standard obrazloženosti odločbe revizijskega sodišča - razlogi za revizijo - izpodbijanje dokazne ocene - dokazno breme - verodostojnost priče - dokazna ocena - pravilo o dokaznem bremenu - metodološki napotek - arbitrarnost in samovolja pri izvrševanju oblasti - opredelitev do navedb stranke - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 15.3.2018
VSRS Sklep II DoR 406/2017 predlog za dopustitev revizije - neupravičena pridobitev - vlaganja v nepremičnino - povrnitev vlaganj - zavrnitev predloga za dopustitev revizije - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - dokazovanje - načelo neposrednosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 15.3.2018
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 55 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

A BC ČD EFGHI J K L M N O P R S ŠT U V Z Ž

Datum seje

2018(40) 2017(52) 2016(76) 2015(114)
2014(137) 2013(133) 2012(132) 2011(103)
2010(104) 2009(78) 2008(53) 2007(34)
2006(24) 2005(44) 2004(48) 2003(20)
2002(30) 2001(15) 2000(27) 1999(26)
1998(7) 1997(26) 1996(14) 1995(13)
1994(5) 1993(4)

Oddelki

Civilni oddelek(906) Delovno-socialni oddelek(314) Gospodarski oddelek(139)

Vpisniki

Cp(6) Cpg(2) Dor(169) Dsp(2) Ips(1178)
R(2)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsibistvena kršitev določb pravdnega postop...(1359)