IUS-INFO - Judikati Vrhovnega sodišča RS - SOVS
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > Sodna praksa > SOVS > dopuščena revizija
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 85
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 2113)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sklep VIII DoR 172/2018-6 predlog za dopustitev revizije - ugoditev predlogu - dopuščena revizija - sodna razveza pogodbe o zaposlitvi - denarno povračilo - kriteriji - višina Delovno-socialni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVO 16.10.2018
VSRS Sodba in sklep II Ips 90/2017 neupravičena pridobitev - uporaba tuje stvari v svojo korist - enodružinsko stanovanje - načelo vestnosti in poštenja - načelo izravnalne pravičnosti - solastnina - uporaba solastne stvari - nemožnost uporabe nepremičnine - verzija solastnika - uporabnina - obstoj prikrajšanja - dopuščena revizija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 4.10.2018
VSRS Sodba III Ips 57/2018 podjemna pogodba - neposredni zahtevki podizvajalcev do naročnika - cesija - zakonita cesija - cesija terjatve glavnega izvajalca do naročnika - izločitveni upnik - večkratni odstop terjatve - dopuščena revizija Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 25.9.2018
VSRS Sklep III Ips 44/2018 avtorska pravica - kolektivne organizacije - nadomestilo za javno priobčitev fonogramov - uporaba glasbenih posnetkov - radiodifuzna organizacija - predvajanje glasbe prek interneta - višina nadomestila - skupni sporazum - dopuščena revizija Gospodarski oddelek PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE 25.9.2018
VSRS Sodba III Ips 18/2017-3 zdravstvene storitve - izvajanje zdravstvenih storitev - kršitev pravic zdravstveno zavarovane osebe - doplačilo za zdravljenje - domneva o pridobitništvu pri obravnavanju zavarovanih oseb - pogodbeno dogovorjena pravna domneva - kršitev pogodbene obveznosti - izpodbojnost - pogodbena kazen - dopuščena revizija Gospodarski oddelek ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 25.9.2018
VSRS Sklep III Ips 32/2017-5 odstop od prodajne pogodbe - vrnitev danega - vračilo kupnine - kondikcija - neupravičena pridobitev - prekluzivni rok - rok iz 480. člena OZ - dopuščena revizija Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 25.9.2018
VSRS Sklep II DoR 143/2018 dopuščena revizija - meje pritožbenega preizkusa - procesno trditveno in dokazno breme - prevalitev trditvenega bremena - pritožbena obravnava - sprememba dokazne ocene pred sodiščem druge stopnje - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 20.9.2018
VSRS Sklep VIII DoR 148/2018-6 predlog za dopustitev revizije - ugoditev predlogu - dopuščena revizija - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - čakanje na delo doma - zdravniški pregled Delovno-socialni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 13.9.2018
VSRS Sklep II DoR 145/2018 dopuščena revizija - priposestvovanje služnosti v javno korist - pogoji - izvajalec gospodarske javne službe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODZ - STVARNO PRAVO 13.9.2018
VSRS Sodba II Ips 48/2017 reivindikacijska tožba - izročitev in izpraznitev nepremičnine - kurilnica - dejanska etažna lastnina - navidezna solastnina - dogovor o souporabi - pravna narava dela stavbe v etažni lastnini - skupni deli stavbe - posebni skupni deli v etažni lastnini - ustanovitev posebnega skupnega dela stavbe v etažni lastnini - dopuščena revizija Civilni oddelek STANOVANJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 13.9.2018
VSRS Sklep II DoR 285/2018 dopuščena revizija - nepravdni postopek - postopek za ureditev medsebojnih razmerij - gradnja čez mejo nepremičnine - vzpostavitev prejšnjega stanja - rušenje objekta - odškodnina - višina odškodnine Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 13.9.2018
VSRS Sklep II DoR 209/2018 dopuščena revizija - povrnitev škode - odgovornost za škodo od nevarne stvari - objektivna odgovornost - pojem nevarne stvari - padec na poledenelih stopnicah - dotrajane stopnice Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 13.9.2018
VSRS Sklep VIII DoR 151/2018-6 predlog za dopustitev revizije - ugoditev predlogu - dopuščena revizija - vodilni delavec - predčasna razrešitev - redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti Delovno-socialni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVO 13.9.2018
VSRS Sodba X Ips 6/2018 dopuščena revizija - revizija tožene stranke - pomembno pravno vprašanje - poseg v pravnomočno odločbo - zmotna uporaba materialnega prava - samovoljna zapustitev azilnega doma - ponovni postopek za priznanje mednarodne zaščite - nova prošnja za azil - dovoljenost odgovora na revizijo - oseba brez PDI - ugoditev reviziji Upravni oddelek PRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJA - UPRAVNI SPOR 12.9.2018
VSRS Sklep II Ips 236/2017 zavarovalna pogodba - zavarovanje poklicne odgovornosti - zavarovanje odgovornosti organov vodenja in nadzora družbe - zavarovalni primer - zavarovalno kritje - izključitev zavarovanja - izključitev odgovornosti - izključitvena klavzula - razlaga pogodbe - sporna pogodbena določila - nejasna pogodbena določila - sodniški silogizem - povrnitev stroškov odvetniškega zastopanja - dopuščena revizija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 10.9.2018
VSRS Sodba II Ips 327/2017 kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic - kolektivne organizacije - kabelska retransmisija avdiovizualnih del - razmerje med filmsko in predobstoječo glasbo - nadomestilo za uporabo avtorskega dela - višina nadomestila - pravna praznina - neobstoj veljavne tarife - licenčna pogodba - dopuščena revizija Civilni oddelek PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE 6.9.2018
VSRS Sklep II Ips 42/2017 lastninska pravica na nepremičnini - originarna pridobitev lastninske pravice - lastninska pravica na novi stvari - vlaganja v nepremičnino - stanovanjska hiša - gradnja na tujem solastnem zemljišču - izgradnja nove stvari - superficies solo cedit - dopuščena revizija Civilni oddelek STVARNO PRAVO 6.9.2018
VSRS Sodba II Ips 282/2016 stvarna služnost hoje in vožnje - priposestvovanje - služnost v javno korist - dobrovernost - ODZ - neprava služnost - razlastitev - omejitev lastninske pravice - ustavnoskladna razlaga - praksa Vrhovnega sodišča - dopuščena revizija Civilni oddelek ODZ - STVARNO PRAVO 6.9.2018
VSRS Sklep II Ips 188/2016 skupno premoženje zakoncev - razpolaganje s skupnim premoženjem - samostojni podjetnik posameznik (s.p.) - denarna sredstva - odgovornost zakoncev za skupne dolgove - solidarna odgovornost - obveznost nastala v zvezi s skupnim premoženjem - solidarna odgovornost zakoncev za obveznosti v zvezi s skupnim premoženjem - smrt zakonca - dolgovi zapustnika - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - materialno procesno vodstvo - trditveno in dokazno breme - dopuščena revizija Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 6.9.2018
VSRS Sodba II Ips 26/2018 kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic - kolektivne organizacije - javna priobčitev glasbenih del - Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del - tarifa za uporabo avtorskih del - prisilni predpis - višina nadomestila - načelo enakega obravnavanja - neupravičena pridobitev - preplačilo - dopuščena revizija Civilni oddelek PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE 6.9.2018
VSRS Sklep II Ips 37/2017 stvarna služnost - priposestvovanje stvarne služnosti - solastnina - del nepremičnine - služnost na lastni stvari - neurejeno zemljiškoknjižno stanje - pomen zemljiške knjige v preteklosti - v naravi razdeljena nepremičnina - začetek teka priposestvovalne dobe - dopuščena revizija Civilni oddelek STVARNO PRAVO 6.9.2018
VSRS Sodba II Ips 50/2017 povrnitev nepremoženjske škode - kršitev osebnostnih pravic - objava časopisnega članka v učbeniku - mladoletna žrtev kaznivega dejanja - odgovornost države - potrditev učbenika - skrbnost dobrega strokovnjaka - odgovornost založnika - solidarna odgovornost - pravica do zasebnosti - varstvo osebnostnih pravic - svoboda izražanja in umetniškega ustvarjanja - kolizija pravic - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - nastanek škode - višina odškodnine - povrnitev pravdnih stroškov - solidarna obveznost - nerazdelna odgovornost sospornikov - uspeh stranke v postopku - pobotanje pravdnih stroškov - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE - USTAVNO PRAVO 30.8.2018
VSRS Sklep II DoR 128/2018 dopuščena revizija - ugotovitvena sodba - napotitveni sklep zapuščinskega sodišča - pravni interes za ugotovitveno tožbo - obstoj zunajzakonske skupnosti - ugotovitev obstoja dedne pravice - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO 30.8.2018
VSRS Sklep III DoR 78/2018-9 dopuščena revizija - izvršilni postopek - izvršilni naslov - izvršljivost notarskega zapisa Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - NOTARIAT 28.8.2018
VSRS Sklep VIII DoR 134/2018-6 predlog za dopustitev revizije - ugoditev predlogu - dopuščena revizija - zavarovalna doba - delo na kmetiji Delovno-socialni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - SOCIALNO ZAVAROVANJE 23.8.2018
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 85 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

A B C Č D E FG HI J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Datum seje

2018(203) 2017(257) 2016(266) 2015(287)
2014(304) 2013(212) 2012(172) 2011(218)
2010(155) 2009(34) 2006(3) 2005(2)

Oddelki

Civilni oddelek(1365) Delovno-socialni oddelek(211) Gospodarski oddelek(516) Upravni oddelek(21)

Vpisniki

Dor(1296) Dsp(1) Ips(811) Pri(5)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsidopuščena revizija(2113)