IUS-INFO - Judikati Vrhovnega sodišča RS - SOVS
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > Sodna praksa > SOVS > Upravni oddelek
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 650
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 16229)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sodba Uv 15/2018-5 volitve elektorjev za Državni svet - seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo - poklicno ukvarjanje z dejavnostjo - dokazno sredstvo - varstvo volilne pravice - ugoditev pritožbi Upravni oddelek VOLITVE 25.10.2018
VSRS Sodba X Ips 151/2017 davek od dohodka iz kapitala - dovoljena revizija - vrednostni kriterij - navidezni pravi posel - prikrito izplačilo dobička - izpodbijanje dejanskega stanja in dokazne ocene v reviziji Upravni oddelek DAVKI - UPRAVNI SPOR 24.10.2018
VSRS Sklep I Up 132/2018 plačilo odškodnine - premoženjskopravni zahtevek - pristojnost sodišča splošne pristojnosti - odstop stvarno pristojnemu sodišču - tožba po 4. členu ZUS-1 Upravni oddelek UPRAVNI SPOR 24.10.2018
VSRS Sodba X Ips 375/2016 dovoljena revizija - vrednostni kriterij - davek od dohodka pravnih oseb - zastaranje pravice do odmere davka - prekinitev zastaranja - zastaralni rok - davčni inšpekcijski nadzor - začetek davčnega inšpekcijskega nadzora - davčno (ne)priznani odhodki - povezane osebe - ekonomska upravičenost posla Upravni oddelek DAVKI 24.10.2018
VSRS Sodba I Up 179/2018 imenovanje notarja - izbirna pravica ministra - pooblastila ministra - odločba o izbiri - obrazloženost odločbe - ocena strokovne komisije - strokovna usposobljenost - obseg sodnega varstva - zmotna uporaba materialnega prava - ugoditev pritožbi Upravni oddelek NOTARIAT - USTAVNO PRAVO 24.10.2018
VSRS Sklep I Up 174/2018 začasna odredba - varstvo konkurence - nedovoljena koncentracija - odložitvena začasna odredba - izkazanost verjetnosti nastanka težko popravljive škode - pogoj težko popravljive škode - odločanje na podlagi dokaznega standarda verjetnosti - trditveno in dokazno breme pri začasni odredbi - uporaba ZPP - ugoditev pritožbi Upravni oddelek UPRAVNI SPOR - VARSTVO KONKURENCE 17.10.2018
VSRS Sklep X Ips 291/2016 dovoljena revizija - pomembno pravno vprašanje - brezplačna pravna pomoč - vračilo sredstev iz naslova brezplačne pravne pomoči - zastaranje - obligacijsko razmerje - javnopravno razmerje - kondikcijski zahtevek - neupravičena pridobitev - pretrganje zastaranja - analogna uporaba zakona - uporaba določb Zakona o davčnem postopku - napačna uporaba materialnega prava - ugoditev reviziji Upravni oddelek BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - UPRAVNI SPOR 17.10.2018
VSRS Sklep X Ips 46/2017 dovoljena revizija - pomembno pravno vprašanje - zaščitena kmetija - pogoji za priznanje statusa zaščitene kmetije - namenska razlaga zakona - kriterij zaokroženosti zemljišč - kmetijska gospodarska enota - napačna uporaba materialnega prava - ugoditev reviziji Upravni oddelek KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 17.10.2018
VSRS Sodba X Ips 404/2016 dovoljena revizija - vrednostni kriterij - javni razpisi - ukrep programa razvoja podeželja - zahtevek za izplačilo odobrenih sredstev - dvofazni postopek - vezanost revizijskega sodišča na ugotovljeno dejansko stanje - nestrinjanje z dokazno oceno Upravni oddelek JAVNI RAZPISI - KMETIJSTVO 17.10.2018
VSRS Sodba in sklep X Ips 379/2016 dovoljena revizija - vrednostni kriterij - zdravstvo - davki in prispevki od dohodkov fizičnih oseb iz zaposlitve - dohodki iz delovnega razmerja - dohodki iz drugega pogodbenega razmerja - opravljanje zdravniške službe - neveljavne pogodbe - obravnava poslovnih dogodkov skladno z njihovo ekonomsko vsebino - dohodek iz dejavnosti - dohodek iz zaposlitve - napačna uporaba materialnega prava - ugoditev reviziji Upravni oddelek DAVKI - ZDRAVSTVENA DEJAVNOST 10.10.2018
VSRS Sklep X Ips 76/2017 dovoljena revizija - vrednostni kriterij - davek po petem odstavku 68. člena ZDavP-2 - dokazna ocena - izpovedba priče - določitev davčne osnove s cenitvijo - verjetna davčna osnova - uravnotežena porazdelitev trditvenega in dokaznega bremena - dokazno breme - napačna uporaba materialnega prava - absolutna bistvena kršitev določb postopka v upravnem sporu - ugoditev reviziji Upravni oddelek DAVKI - UPRAVNI SPOR 10.10.2018
VSRS Sklep X Ips 261/2016 dovoljenost revizije - vračilo trošarine - pomembno pravno vprašanje - presoja upravnega postopka - splošna in nekonkretizirana vprašanja - zelo hude posledice so nekonkretizirane in neizkazane Upravni oddelek CARINE - UPRAVNI SPOR 10.10.2018
VSRS Sodba X Ips 62/2016 dovoljena revizija - vrednostni kriterij - davek na dodano vrednost (DDV) - missing trader - pogoji za odbitek vstopnega DDV - subjektivni element - vedenje o zlorabi sistema DDV - uporaba pravnega standarda - izpodbijanje dejanskega stanja in dokazne ocene v reviziji Upravni oddelek DAVKI - UPRAVNI SPOR 10.10.2018
VSRS Sodba X Ips 23/2016 dovoljena revizija - vrednostni kriterij - davek od dohodka pravnih oseb - davek na dodano vrednost (DDV) - povezane osebe - transferne cene - vstopni DDV - pravica do odbitka - nepriznan odbitek vstopnega DDV - račun - predpisana vsebina računa - davčno (ne)priznani odhodki - neobičajna poslovna praksa - navidezen pravni posel Upravni oddelek DAVKI 10.10.2018
VSRS Sklep I Up 139/2018 pravočasnost tožbe v upravnem sporu - datum vročitve - ugoditev pritožbi Upravni oddelek UPRAVNI SPOR 10.10.2018
VSRS Sklep I Up 210/2017 dovoljenost pritožbe zoper sklep o stroških - nedovoljena pritožba - tožba zaradi molka organa - ustavitev postopka - ustavna pravica do pravnega sredstva (pritožba) Upravni oddelek DAVKI - UPRAVNI SPOR 10.10.2018
VSRS Sklep I Up 142/2018 pravočasnost tožbe - davčni inšpekcijski nadzor - osebna vročitev upravne odločbe - fikcija vročitve - prepozna tožba Upravni oddelek UPRAVNI POSTOPEK - UPRAVNI SPOR 10.10.2018
VSRS Sklep I Up 172/2018 začasna odredba - izbris iz registra avto šol - težko popravljiva škoda - zmotna uporaba materialnega prava - prejudiciranje odločitve o tožbi - ugoditev pritožbi Upravni oddelek UPRAVNI SPOR 9.10.2018
VSRS Sklep I Up 160/2018 začasna odredba - dostop do informacij javnega značaja - vzpostavitev prejšnjega stanja - učinkovitost sodnega varstva - zadržanje izvršitve do pravnomočnosti odločitve - javna korist - težko popravljiva škoda Upravni oddelek INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA - UPRAVNI SPOR 9.10.2018
VSRS Sklep I Up 168/2018 varstvo ustavnih pravic - tožba po 4. členu ZUS-1 - subsidiarni upravni spor - ugotovitvena tožba - dopolnitev tožbe v roku - nepopolna tožba - sodni rok - kršitev pravice do sodnega varstva - ugoditev pritožbi Upravni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - UPRAVNI SPOR - USTAVNO PRAVO 3.10.2018
VSRS Sklep I Up 148/2018 mednarodna zaščita - svoboda veroizpovedi - sprememba veroizpovedi - preganjanje zaradi vere - splošna verodostojnost - nepopolno ugotovljeno dejansko stanje - glavna obravnava - načelo prepovedi zlorabe pravic - pritožba tožene stranke - ugoditev pritožbi Upravni oddelek PRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJA - UPRAVNI SPOR 3.10.2018
VSRS Sodba X Ips 376/2016 dovoljena revizija - vrednostni kriterij - dodelitev nepovratnih sredstev progama razvoja podeželja - javni razpis - zahtevek za izplačilo odobrenih sredstev - javno naročanje - kršitev obveznosti - izvajanje razvojno investicijskih projektov - vrednost gradbenih del - kršitev zjn2 Upravni oddelek JAVNI RAZPISI - KMETIJSTVO 3.10.2018
VSRS Sklep I Up 171/2018 sofinanciranje iz javnih sredstev - začasna odredba - javni razpis - težko popravljiva škoda - pričakovana sredstva - negotova pridobitev sredstev - negotovo dejstvo - namen javnega razpisa - javni interes Upravni oddelek JAVNI RAZPISI - UPRAVNI SPOR 1.10.2018
VSRS Sklep I Up 151/2018 mednarodna zaščita - ponovljen postopek - dokazna ocena - vestna in skrbna ocena dokazov - absolutna bistvena kršitev določb postopka v upravnem sporu - ugoditev pritožbi Upravni oddelek PRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJA - UPRAVNI SPOR 24.9.2018
VSRS Sklep X Ips 85/2016 dovoljena revizija - vrednostni kriterij - dodelitev nepovratnih sredstev progama razvoja podeželja - zahtevek za izplačilo odobrenih sredstev - standard obrazloženosti - neobrazloženost sodbe - razlogi o odločilnih dejstvih - neizvedba glavne obravnave - obrazložitev razlogov za zavrnitev dokaznega predloga - neizvedba dokaza - dejansko stanje v upravnem postopku - ugoditev reviziji Upravni oddelek KMETIJSTVO - UPRAVNI SPOR 19.9.2018
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 650 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

AB C Č D E F G HI J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Datum seje

2018(262) 2017(488) 2016(527) 2015(405)
2014(387) 2013(471) 2012(563) 2011(583)
2010(801) 2009(1385) 2008(1179) 2007(819)
2006(924) 2005(1298) 2004(669) 2003(676)
2002(787) 2001(634) 2000(238) 1999(241)
1998(112) 1997(392) 1996(458) 1995(505)
1994(766) 1993(658) 1992(1)

Oddelki

< VsiUpravni oddelek(16229)

Vpisniki

Dor(33) G(29) Ips(4584) U(3145) Up(8294)
Upr(69) Ur(3) Uv(72)

Instituti / Izbor najpogostejših

dovoljenost revizije(1780) pomembno pravno vprašanje(1156) začasna odredba(810) denacionalizacija(801) dovoljena revizija(737) zelo hude posledice(631) azil(535) trditveno in dokazno breme(513) mednarodna zaščita(463) obnova postopka(415) vrednostni kriterij(382) revizija(380) lokacijsko dovoljenje(368) ukrep urbanističnega inšpektorja(322) zavrženje tožbe(302) upravni spor(288) dohodnina(286) državljan druge republike(262) pridobitev(251) ugotovitev državljanstva(245) pravni interes(238) omejitev gibanja(229) očitno neutemeljena prošnja(218) ukrep gradbenega inšpektorja(216) dovoljenost(206) težko popravljiva škoda(204) pogoji(204) pridobitev državljanstva(202) gradbeno dovoljenje(199) zavrženje(190) ukrep tržnega inšpektorja(174) zavrženje revizije(170) zelo hude posledice niso izkazane(169) pospešeni postopek(163) bistvena kršitev določb postopka(162) dokazno breme(155) davek na dodano vrednost(154) pritožba(153) davek od dobička pravnih oseb(146) upravni postopek(141)