IUS-INFO - Judikati Vrhovnega sodišča RS - SOVS
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > Sodna praksa > SOVS > Gospodarski oddelek
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 146
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 3630)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sodba in sklep III Ips 28/2018 povrnitev premoženjske škode - izgubljeni dobiček - navadna škoda - obstoj škode - trditveno in dokazno breme - dokazno breme tožnika - sestava sodišča - glavna obravnava pred sodiščem druge stopnje - odločanje po sodniku posamezniku - takojšnje grajanje procesne kršitve - stroški revizijskega postopka - nagrada odvetnika - zahteva za oceno ustavnosti zakona - prekinitev postopka Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 16.10.2018
VSRS Sklep in sodba III Ips 51/2018-3 odškodninska terjatev - premoženjska škoda - čas, ki je potreben za zastaranje - začetek teka subjektivnega zastaralnega roka - izgubljeni dobiček (zaslužek) - navadna škoda - predpogodba - zahteva za sklenitev glavne pogodbe na podlagi sklenjene predpogodbe Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 25.9.2018
VSRS Sodba III Ips 57/2018 podjemna pogodba - neposredni zahtevki podizvajalcev do naročnika - cesija - zakonita cesija - cesija terjatve glavnega izvajalca do naročnika - izločitveni upnik - večkratni odstop terjatve - dopuščena revizija Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 25.9.2018
VSRS Sklep III Ips 44/2018 avtorska pravica - kolektivne organizacije - nadomestilo za javno priobčitev fonogramov - uporaba glasbenih posnetkov - radiodifuzna organizacija - predvajanje glasbe prek interneta - višina nadomestila - skupni sporazum - dopuščena revizija Gospodarski oddelek PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE 25.9.2018
VSRS Sodba III Ips 18/2017-3 zdravstvene storitve - izvajanje zdravstvenih storitev - kršitev pravic zdravstveno zavarovane osebe - doplačilo za zdravljenje - domneva o pridobitništvu pri obravnavanju zavarovanih oseb - pogodbeno dogovorjena pravna domneva - kršitev pogodbene obveznosti - izpodbojnost - pogodbena kazen - dopuščena revizija Gospodarski oddelek ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 25.9.2018
VSRS Sklep III Ips 32/2017-5 odstop od prodajne pogodbe - vrnitev danega - vračilo kupnine - kondikcija - neupravičena pridobitev - prekluzivni rok - rok iz 480. člena OZ - dopuščena revizija Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 25.9.2018
VSRS Sklep III Ips 53/2018 zahteva za varstvo zakonitosti - dovoljenost pritožbe - stečajni postopek - razdelitev posebne razdelitvene mase - odmera nadomestila upravitelja - nedopustna pritožba zoper sklep o prvi razdelitvi - možnost obravnavanja pred sodiščem Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO 28.8.2018
VSRS Sodba in sklep III Ips 43/2017 prodaja poslovnega deleža - predkupna pravica - kršitev predkupne pravice - obvestilo predkupnemu upravičencu - ničnost pogodbe - izpodbojna tožba - ugotovitvena tožba - materialno procesno vodstvo Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 28.8.2018
VSRS Sklep III Ips 22/2018 dovoljenost revizije - nedenarni tožbeni zahtevek - vrednost spornega predmeta - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - opredelitev vrednosti spornega predmeta po spremembi tožbe - zavrženje revizije - pravno mnenje občne seje vrhovnega sodišča Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.8.2018
VSRS Sodba III Ips 24/2018 odstop terjatve s pogodbo (cesija) - obvestitev dolžnika (cessusa) - pactum de non cedendo - pobot odstopljene terjatve - dopustnost pobota - vzajemnost medsebojnih terjatev Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 28.8.2018
VSRS Sklep III DoR 78/2018-9 dopuščena revizija - izvršilni postopek - izvršilni naslov - izvršljivost notarskega zapisa Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - NOTARIAT 28.8.2018
VSRS Sklep III Ips 33/2018 zahteva za varstvo zakonitosti - prijava terjatev v stečaju - prekinitev pravdnega postopka zaradi začetka stečajnega postopka - prijava terjatve iz naslova pravdnih stroškov - stroški pravdnega postopka, nastali pred začetkom stečajnega postopka - načelo koncentracije - načelo enakega obravnavanja upnikov Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO 28.8.2018
VSRS Sodba III Ips 51/2017-3 odškodninska odgovornost države - pravica do povrnitve škode - odgovornost države za delo upravnega organa - davčni organ - odločanje na podlagi razveljavljenega predpisa - nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - skrbnost - krivda - dokazno breme Gospodarski oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 28.8.2018
VSRS Sodba III Ips 11/2017 najemna pogodba - del nepremičnine - ugotovitev ničnosti pogodbe - causa (kavza) - nasprotovanje moralnim načelom - onemogočanje uporabe solastniku - nedobrovernost - prodaja nepremičnine v izvršilnem postopku - pridobitev lastninske pravice na nepremičnini v izvršilnem postopku - nujno sosporništvo - pravno nasledstvo - prejšnji lastnik - plačilo uporabnine Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - POGODBENO PRAVO 28.8.2018
VSRS Sklep III Ips 78/2017-8 dovoljenost revizije - izredno pravno sredstvo - zastopanje v revizijskem postopku - odvetnik - novo pooblastilo - postopek likvidacije - pooblastilo stečajnega upravitelja - zavrženje revizije Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.8.2018
VSRS Sodba III Ips 36/2017-3 povrnitev premoženjske škode - hramba - izgubljeni dobiček - nemožnost uporabe - pridržna pravica - trditveno breme - dokazno breme Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 28.8.2018
VSRS Sklep Cpg 7/2018 izločitev sodnikov višjega sodišča - odklonitveni razlog - nezadovoljstvo z delom sodnika - nezadovoljstvo stranke z odločitvijo v drugem sporu Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.8.2018
VSRS Sklep Cpg 5/2018 priznanje izvršljivosti arbitražne odločbe - postopek pred arbitražo - materialno procesno pravo - izvedba glavne obravnave - pridržek javnega reda Gospodarski oddelek ARBITRAŽNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.8.2018
VSRS Sodba III Ips 40/2017 kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic - kolektivne organizacije - javna priobčitev fonogramov - kabelska retransmisija avdiovizualnih del - radiodifuzna organizacija - višina nadomestila - razlaga tarife - jezikovna razlaga - dopuščena revizija Gospodarski oddelek PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE 24.7.2018
VSRS Sodba III Ips 46/2017 sojenje brez nepotrebnega odlašanja (v razumnem roku) - odgovornost države - dolgotrajnost sodnega postopka in višina odškodnine - povrnitev premoženjske škode - izgubljeni dobiček - trditveno breme Gospodarski oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 24.7.2018
VSRS Sodba III Ips 6/2017 delniška družba - prepoved vračila vložka - prikrito vračilo vložka - dejanski koncern - zagotovitev zavarovanja za obvladujočo družbo - nadomestitev prikrajšanja odvisne družbe - ničen pravni posel - nasprotovanje pravnega posla prisilnim predpisom - dobra vera - slaba vera Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - PRAVO DRUŽB - STATUSNO PRAVO 24.7.2018
VSRS Sodba III Ips 71/2016 povrnitev nepremoženjske škode - okrnitev ugleda in dobrega imena pravne osebe - občina - subjekti javnega prava - kršitev osebnostnih pravic - ravnanja fizične osebe - tiskani mediji - svoboda izražanja - podlage odškodninske odgovornosti - posebne okoliščine - kolizija ustavnih pravic - denarna odškodnina pravni osebi - dopuščena revizija Gospodarski oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 24.7.2018
VSRS Sklep III DoR 40/2018-9 dopuščena revizija - varstvo blagovne znamke - negativna ugotovitvena tožba - pravni interes Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE 24.7.2018
VSRS Sodba III Ips 35/2018-3 temeljna načela obligacijskega prava - kršitev temeljnih načel - izročitev nepremičnin - izstavitev zemljiškoknjižne listine - obremenjenost nepremičnine s hipoteko Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 10.7.2018
VSRS Sodba III Ips 8/2018 zavarovanje avtomobilske odgovornosti - pozavarovanje - kvotno pozavarovanje - omejitev pogodbene avtonomije - razlaga pogodb - višina zavarovalne premije - obračun premije - osnova za izračun - obresti - odškodnina Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 10.7.2018
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 146 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

A B C Č D E F G HI J K L M N O P R S ŠT U V Z Ž

Datum seje

2018(121) 2017(185) 2016(210) 2015(193)
2014(229) 2013(249) 2012(257) 2011(284)
2010(232) 2009(139) 2008(155) 2007(133)
2006(110) 2005(103) 2004(84) 2003(62)
2002(106) 2001(93) 2000(106) 1999(102)
1998(65) 1997(88) 1996(78) 1995(45)
1994(86) 1993(115)

Oddelki

< VsiGospodarski oddelek(3630)

Vpisniki

Cpg(75) Dor(481) G(274) Ips(2281) R(377)
Ru(64) U(3) Ur(75)

Instituti / Izbor najpogostejših

dopuščena revizija(516) dovoljenost revizije(273) zavrženje revizije(249) vrednost spornega predmeta(206) predlog za dopustitev revizije(187) spor o pristojnosti(186) zahteva za varstvo zakonitosti(164) določitev krajevne pristojnosti po višje...(140) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(139) gospodarski spor(110) neupravičena pridobitev(101) povrnitev premoženjske škode(93) zavrženje predloga za dopustitev revizij...(88) dokazovanje(84) stečajni postopek(82) krajevna pristojnost(77) podlage odškodninske odgovornosti(73) povrnitev škode(71) delegacija pristojnosti iz tehtnih razlo...(69) gradbena pogodba(65) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(60) varstvo konkurence(55) protipravnost(52) zastaranje(52) zavarovalna pogodba(51) trditveno in dokazno breme(51) odškodnina(50) prodajna pogodba(49) pomembno pravno vprašanje(47) izgubljeni dobiček(46) izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj(45) vzročna zveza(43) izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega d...(43) revizija(42) objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov(42) razlogi za revizijo(39) zamudne obresti(39) pravni interes(39) trditveno breme(38) prekluzija(37)