IUS-INFO - Pravna mnenja in stališča - SOPM
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > Sodna praksa > SOPM
 

Pravna mnenja občnih sej Vrhovnega sodišča RS

Stran 1 / 1009
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 25217)
Dokument Področje Institut Datum sprejema
Načelno pravno mnenje, občna seja VS RS UPRAVNI POSTOPEK - CIVILNO PROCESNO PRAVO vročanje sodnih pisanj - osebna vročitev - način vročanja - vročitev v izpostavljeni oziroma hišni predalčnik - fikcija vročitve - roki - začetek teka roka - sprememba sodne prakse - načelno pravno mnenje 14.1.2015
Načelno pravno mnenje, občna seja VS RS STEČAJNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - PRAVO DRUŽB načelno pravno mnenje - obveznosti kapitalskih gospodarskih družb - prenehanje družbe zaradi stečaja - prenehanje družbe z izbrisom iz sodnega registra brez likvidacije - obveznosti kapitalske družbe, ki je prenehala zaradi stečaja ali z izbrisom brez likvidacije 21.6.2013
Načelno pravno mnenje, občna seja VS RS KAZENSKO PROCESNO PRAVO - USTAVNO PRAVO koncept kazenskega postopka - inkvizitorni kazenski postopek - adversarni kazenski postopek - varstvo pravice do zasebnosti in osebnostnih pravic - predkazenski postopek - vloga državnega tožilca v predkazenskem postopku - preiskovalna dejanja - hišna preiskava - osebna preiskava - odreditev preiskave - razlaga 215/1 ZKP - pisni predlog državnega tožilca - odredba sodišča - obrazložena pisna odredba - načelno pravno mnenje 6.4.2012
Načelno pravno mnenje, občna seja VS RS KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO prodaja kmetijskih zemljišč - postopek prodaje - položaj udeležencev v postopku prodaje predkupna pravica - ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča - izjava o sprejemu ponudbe - sklenitev prodajne pogodbe - odložni pogoj - odobritev pravnega posla - izbira ponudnika med več predkupnimi upravičenci - zahteva za izročitev zemljiškoknjižnega dovolila - načelno pravno mnenje - poenotenje sodne prakse 6.4.2012
Načelno pravno mnenje, občna seja VSS, KAZENSKO MATERIALNO PRAVO veljavnost kazenskega zakona za mladoletnike - prehodne določbe - načelo zakonitosti - uporaba Kazenskega zakonika (KZ-1) 11.5.2009
Načelno pravno mnenje, občna seja VSS, 12.6.2008 CIVILNO PROCESNO PRAVO - PRAVO DRUŽB - DELOVNO PRAVO stvarna pristojnost - postopek v gospodarskih sporih - postopek v individualnih delovnih sporih - spor med članom organa upravljanja gospodarske družbe in družbo - odpoklic člana uprave - član organa družbe v delovnem razmerju 12.6.2008
Načelno pravno mnenje, občna seja VSS, 13.12.2006 OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO pravdni stroški - zamudne obresti - rok za prostovoljno izpolnitev obveznosti - paricijski rok 13.12.2006
Načelno pravno mnenje, občna seja VSS, KAZENSKO MATERIALNO PRAVO zastaranje izvršitvene kazni - tek in pretrganje zastaranja izvršitvene kazni - nastop kazni - načelno pravno mnenje 14.12.2005
Načelno pravno mnenje, občna seja VSS IZVRŠILNO PRAVO izvršilni postopek - predlog za izvršbo - izvršilni naslov - oblika izvršilnega naslova - procesne predpostavke izvršbe - nepopolna vloga - zavrženje predloga za izvršbo 30.6.2004
Načelno pravno mnenje, občna seja VSS KAZENSKO PROCESNO PRAVO izločitev sodnika - izločitveni razlog - sodelovanje v predhodnem postopku - odločanje o ugovoru zoper obtožnico - kontrola obtožnice 30.6.2004
Načelno pravno mnenje, občna seja VSS STEČAJNO PRAVO - DELOVNO PRAVO stečajni postopek - prenehanje pogodbe o zaposlitvi - datum prenehanja delovnega razmerja - pravica do odpravnine - prijavljanje terjatev v stečajnem postopku - stroški stečajnega postopka 30.6.2004
Pravno mnenje, občna seja VS RS, 30.6.2004 OBLIGACIJSKO PRAVO neupravičena pridobitev - vrnitev odškodnine zaradi telesne poškodbe,prizadetega zdravja ali smrti - vložitev revizije - kdaj je mogoče prejeto obdržati - pošteni prejemnik 30.6.2004
Načelno pravno mnenje, občna seja VSS 30. 6. 2003 IZVRŠILNO PRAVO - PRAVO DRUŽB izvršilni postopek - prekinitev izvršbe - izbris družbe iz sodnega registra po ZFPPod - univerzalni pravni nasledniki - nadaljevanje izvršbe zoper družbenika izbrisane družbe - ugovor družbenika 30.6.2003
Pravno mnenje, občna seja VS RS, dne 12.12.2002 CIVILNO PROCESNO PRAVO odškodninski spor - izpodbijanje odškodninskega temelja - obseg pritožbenega preizkusa - poseg v višino odškodnine 12.12.2002
Pravno mnenje, občna seja VS RS, dne 12.12.2002 CIVILNO PROCESNO PRAVO dovoljenost revizije - premoženjskopravni spor - nedenarni tožbeni zahtevek - vrednost spornega predmeta - vrednost izpodbijanega dela tožbenega zahtevka - zavrženje revizije - pravno mnenje 12.12.2002
Načelno pravno mnenje, občna seja VSS, 26.6.2002 PRAVO DRUŽB družba z omejeno odgovornostjo - imenovanje poslovodje družbe z družbeno pogodbo - odpoklic in imenovanje novega poslovodje 26.6.2002
Načelno pravno mnenje, občna seja VSS, 26.6.2002 KAZENSKO PROCESNO PRAVO branje zapisnikov o zaslišanju prič - privilegirane priče - smrt privilegirane priče 26.6.2002
Načelno pravno mnenje, občna seja VSS, 26.6.2002 OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO denarna odškodnina - terjatev za povrnitev nepremoženjske in premoženjske škode - zakonite zamudne obresti - začetek teka zamudnih obresti - obrestna mera zamudnih obresti - valorizacija 26.6.2002
Načelno pravno mnenje, občna seja VSS, 26.6.2002 CIVILNO PROCESNO PRAVO gospodarski spor majhne vrednosti - plačilni nalog - obrazložitev odločbe - izrek odločbe - skrajšana obrazložitev 26.6.2002
Pravno mnenje, občna seja VSS, 26.6.2002 CIVILNO PROCESNO PRAVO - PREKRŠKI stroški, ki nastanejo v zvezi s preizkusom alkoholiziranosti udeleženca v prometu - zahteva za povrnitev stroškov 26.6.2002
Načelno pravno mnenje, občna seja VSS, 26.6.2002 IZVRŠILNO PRAVO predlog za izvršbo - umik predloga - ustavitev izvršbe - izvršba na sredstva na dolžnikovih računih - vrstni red poplačila terjatev 26.6.2002
Pravno mnenje, občna seja VSS, 26.6.2002 CIVILNO PROCESNO PRAVO preživnina - prva določitev preživnine - izredna pravna sredstva - revizija - dovoljenost revizije 26.6.2002
Pravno mnenje, občna seja VSS, 26.6.2002 CIVILNO PROCESNO PRAVO izredna pravna sredstva - revizija - zavrženje revizije - opravljen pravniški državni izpit 26.6.2002
Pravno mnenje, občna seja VSS, 26.6.2002 CIVILNO PROCESNO PRAVO izredna pravna sredstva - revizija - vrednost izpodbijanega dela sodbe sodišča druge stopnje - zavrženje revizije 26.6.2002
Načelno pravno mnenje, občna seja VSS, 26.6.2002 CIVILNO PROCESNO PRAVO obrazložitev sodne odločbe - izdelava obrazložitve po drugem sodniku 26.6.2002
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 1009 | Naslednja  >>

Očisti

Datum sprejema

2015(1) 2013(1) 2012(2) 2009(1)
2008(1) 2006(1) 2005(1) 2004(4)
2003(1) 2002(12) 2001(11) 2000(106)
1999(22) 1998(22) 1997(28) 1996(38)
1995(27) 1994(28) 1993(74) 1992(91)
1991(352) 1990(720) 1989(942) 1988(1064)
1987(1108) 1986(1028) 1985(953) 1984(1310)
1983(1471) 1982(1419) 1981(1331) 1980(1184)
1979(920) 1978(771) 1977(635) 1976(787)
1975(554) 1974(538) 1973(584) 1972(593)
1971(487) 1970(628) 1969(493) 1968(432)
1967(416) 1966(402) 1965(451) 1964(437)
1963(329) 1962(320) 1961(261) 1960(216)
1959(223) 1958(224) 1957(302) 1956(257)
1955(164) 1954(141) 1953(120) 1952(132)
1951(26) 1950(6) 1949(10) 1948(1)
1947(1) 1946(2)

Področja

A B C ČD EFG HI JK L M N O P R S ŠT U V Z Ž

Instituti / Izbor najpogostejših

pridobitev(602) prodajna pogodba(583) zastaranje obveznosti(577) zamudne obresti(568) zakonska zveza(550) lastninska pravica(484) pritožba zoper sodbo sodišča prve stopnj...(449) pogodba o prevozu stvari(441) pojem(404) odškodnina(383) gradbena pogodba(374) dovoljenost(369) povrnitev pravdnih stroškov(317) neveljavnost pogodb(283) objektivna odgovornost(283) temeljna načela(282) pogodba o dosmrtnem preživljanju(282) ničnost(279) neupravičena pridobitev(272) solastnina(268) čas, ki je potreben za zastaranje(263) razmerja med starši in otroci(254) rok(236) etažna lastnina(219) premoženjska razmerja med zakonci(219) denarne obveznosti(214) stanovanjska pravica(212) prenehanje obveznosti(208) revizija(201) prenehanje stanovanjskega razmerja(197) skupno premoženje(195) vrednost spornega predmeta(194) stvarna pristojnost(194) absolutna bistvena kršitev določb pravdn...(191) absolutna bistvena kršitev določb kazens...(190) bodoča škoda(187) odškodninske terjatve(186) umik tožbe(185) odgovornost(184) sklenitev pogodbe(183)

Država

Bosna in Hercegovina(3723) Črna gora(380) Hrvaška(7851) Jugoslavija(3595) Kosovo(380) Makedonija(793) Slovenija(3079) Srbija(3271) Vojvodina(2145)