IUS-INFO - Napovednik dogodkov - Mala šola delovnega prava: Urejanje delovnega razmerja v praksi, Ljubljana
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > Dogodki > Izbrani dogodek
 

Napovednik dogodkov

Mala šola delovnega prava: Urejanje delovnega razmerja v praksi, Ljubljana

29.8.2018

Strokovno izobraževanje v več sklopih, kjer si lahko sestavite svoj program: 

1. sklop, 29. avgust

POGODBA O ZAPOSLITVI IN OPRAVLJANJE DELA ZUNAJ DELOVNEGA RAZMERJA
dr. Luka Tičar, Damjan Mašera

- pogodba o zaposlitvi in kriteriji za opredelitev delovnega razmerja
- pravne podlage za opravljanje dela zunaj delovnega razmerja (pogodbe civilnega prava, študentsko delo, upokojensko delo, nov zakonski primer pogodbe o začasnem ali občasnem delu)
- samozaposleni in omejeno delovnopravno varstvo ekonomsko odvisnih oseb
- prikrita delovna razmerja in uveljavljanje obstoja delovnega razmerja (domneva, dokazno in trditveno breme, novejša sodna praksa)
- pristojnosti inšpekcije dela in sankcije za kršitev prepovedi dela na podlagi pogodb civilnega prava
- digitalizacija in delo prek spletnih platform

2. sklop, 30. avgust

POGODBA O ZAPOSLITVI S POSLOVODNO OSEBO, PROKURISTOM IN VODILNIM DELAVCEM TER POGODBA ZA DOLOČEN ČAS, AGENCIJSKO DELO IN DRUGE ATIPIČNE POGODBE O ZAPOSLITVI
Ljuba Zupančič Čokert, dr. Katarina Kresal Šoltes

- sklenitev pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom (javni razpis, sodno varstvo neizbranega kandidata, kaj se s pogodbo lahko uredi drugače kot po zakonskih določbah)
- prenehanje pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom (razlogi za odpoved, predčasno prenehanje mandata, odpravnina, pregled novejše sodne prakse)
- kdo so vodilni delavci in kaj se na podlagi zakona in novejše sodne prakse pri njih sme urediti drugače (pogodba za določen čas, prenehanje pogodbe v primeru predčasnega prenehanja mandata, odpravnina, odpovedni roki)
- pregled sodne prakse glede pogodbe o zaposlitvi za določen čas in transformacije v nedoločen čas (utemeljitev razloga, povečan obseg dela, sezonsko delo, projektno delo itd.)
- najemanje agencijskih delavcev (obveznosti uporabnika do agencije in delavcev, predčasno prenehanje napotitve, plačilo, stimulacije in druge ugodnosti)
- druge posebnosti pogodb o zaposlitvi

3. sklop, 3. september

PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI – 1. del: Vrste prenehanja
mag. Nataša Belopavlovič

- prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas (odpravnina, ponudba nove pogodbe)
- prenehanje pogodbe s sporazumom strank (odpravnina, odpovedni rok)
- prenehanje pogodbe po samem zakonu zaradi ugotovljene invalidnosti
- prenehanje pogodbe po samem zakonu zaradi prenehanja veljavnosti delovnega dovoljenja
- prenehanje pogodbe zaradi izpolnitve pogojev za upokojitev
- prenehanje pogodbe z delavčevo redno odpovedjo
- prenehanje pogodbe z delavčevo izredno odpovedjo zaradi razlogov na strani delodajalca (odpovedni razlogi, postopek, roki, odpravnina, vloga inšpekcije dela)
- prenehanje pogodbe po sodbi sodišča

4. sklop, 4. september

DISKRIMINACIJA, MOBING IN VPLIV NOVE SPLOŠNE URE DBE O VARSTVU OSEBNIHPODATKOV NA VARSTVO ZASEBNOSTI NA DELOVNEM MESTU
mag. Andrej Tomšič, dr. Martina Šetinc Tekavc

- vpliv nove Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov ter predloga ZVOP-2 na delodajalčeve obveznosti v zvezi z varstvom osebnih podatkov in zasebnosti na delovnem mestu
- najpogostejši primeri posegov v zasebnost na delovnem mestu (preverjanje kandidatov, njihovega zdravstvenega stanja, alkoholiziranosti in drugih odvisnosti, sledenje delavcu z detektivom itd.)
- meje digitalne varnosti in nadzora (blokade in nadzor uporabe interneta, pregledovanje e-pošte, uporaba GPS itd.)
- posredovanje delavčevih osebnih podatkov tretjim (sindikatu, neizbranemu kandidatu, na spletnem portalu podjetja itd.)
- prepoved diskriminacije, spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu
- delodajalčeva odškodninska odgovornost in določanje odškodnine
- pregled sodne prakse s področja prepovedi diskriminacije, mobinga in varovanja osebnih podatkov

5. sklop, 11. september

PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLI TVI – 2. del: Redna in izrednaodpoved s strani delodajalca
mag. Ivan Robnik, dr. Luka Tičar

- splošno o odpovedi (dopustnost, dokazno in trditveno breme, oblika in vsebina, vročitev)
- postopek redne in izredne odpovedi pogodbe s strani delodajalca (obveznosti delodajalca pred odpovedjo, zagovor, vloga sindikata oziroma sveta delavcev, rok)
- novejša sodna praksa glede odpovednih razlogov za redno in izredno odpoved pogodbe s strani delodajalca
- odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi (postopek, ustrezna ali primerna zaposlitev)
- odpravnina, ponudba pogodbe pri drugem delodajalcu, varovane kategorije
- odpovedni roki, prijava delavca na zavod ter druge obveznosti strank v času odpovednega roka po ZDR-1 in ZUTD
- odpoved večjemu številu delavcev iz poslovnega razloga ter v primerih prenehanja delodajalca s predstavitvijo novejše sodne prakse glede opredelitve presežnih delavcev
- posebno varstvo pred odpovedjo

6. sklop, 19. september

POSEBNO VARSTVO STAREJŠIH DELAVCEV IN INVALIDOV
mag. Nataša Belopavlovič, Damijan Gregorc

- opredelitev starejšega delavca in delavca pred upokojitvijo (upokojitveni pogoji)
- ugodnejše pravice za starejše delavce (dodatek za delovn o dobo, letni dopust, posebno varstvopred odpovedjo, omejitev nadurnega in nočnega dela itd.)
- odpravnina ob upokojitvi
- možnosti za nadaljevanje dela po upokojitvi
- razporeditev invalida na drugo delovno mesto
- druge delodajalčeve obveznosti v zvezi z zagotavljanjem pravic invalidom
- postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu zaradi invalidnostiin zaradi poslovnega razloga