IUS-INFO - Napovednik Pravne prakse
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > NOVO iz Pravne prakse > Številka 23, četrtek, 14. junija 2018
 

Pravna praksa

NOVO iz Pravne prakse

Številka 23, četrtek, 14. junija 2018


Tomaž Pavčnik

Lahkotnost uporabe tujega (intelektualnega) dela

K pisanju tega prispevka me je spodbudil zapis, ki ga je v reviji Odvetnik priobčil Anton Panjan, sicer tudi – kar ni nepomembno – predsednik Višjega sodišča v Ljubljani. Dilem pa, paradoksalno, ne odpira sama vsebina zapisa – kajti avtorskega prispevka k pravu je v njem sorazmerno malo – marveč ravnanje pisca samo po sebi. Izhodišče problema je, da je težišče zapisa, ki se imenuje strokovni članek, preprosto vzeto iz sodbe Vrhovnega sodišča II Ips 128/2016 z  dne 21. septembra 2017. Sporni del predstavljata drugi in tretji odstavek na 27. strani ter tvorita 30,9 odstotka celotnega besedila. Ideja, ki je prevzeta v celoti, je predstavljena tako, da so posamezni stavki dobesedno prepisani, drugi so rahlo prilagojeni ali sestavljeni iz različnih mest obrazložitve, v nekaterih je kaj malega izpuščeno, ilustrativni primeri so mestoma zamenjani z drugimi. Približno na sredini je v oklepaju sicer navedeno »odločba Vrhovnega sodišča II Ips 128/2016«, a pri tem seveda ni jasno, na kaj se ta navezava sporočilno sploh nanaša.

Slađana Vrenčur

Poenostavljena prisilna poravnava na nezavarovani del zavarovane terjatve, vključene v posodobljeni seznam terjatev

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) v odstavkih od tretjega do petega 20. člena smiselno pojasnjuje pojem zavarovane in nezavarovane terjatve. Zavarovana terjatev je terjatev upnika, ki je zavarovana z ločitveno pravico. Nezavarovana terjatev pa je tista, ki ni zavarovana z ločitveno pravico. Kot nezavarovana terjatev se obravnava tudi tisti del zneska terjatve ločitvenega upnika, ki presega vrednost premoženja, ki je predmet ločitvene pravice. Potrjena prisilna poravnava nima učinkov za zavarovane terjatve, prednostne terjatve in izločitvene pravice. Potrjena prisilna poravnava tudi ne učinkuje za terjatve upnikov do porokov,  solidarnih sodolžnikov insolventnega dolžnika in regresnih zavezancev.

ddr. Neven Borak

350 let švedske centralne banke

Ko gre za ekonomijo in ekonomsko politiko, sodijo Švedi med pomembne pionirje. Ustanovili naj bi prvo centralno banko na svetu, imeli naj bi banko, ki je prva zaposlila žensko, vpeljali so uporabo fiskalne politike glede na fazo gospodarskega cikla, ki se je razvila v današnja fiskalna pravila. Obrestno mero so utemeljili kot najpomembnejši instrument denarne politike, kot njen cilj pa so uvedli ciljanje inflacije. V Evropi so prvi vpeljali negativne obrestne mere. Centralna banka financira Nobelovo priznanje (ne nagrade) za ekonomijo, svetu pa so Švedi dali tudi nekaj znanih ekonomistov.

mag. Valerija Jelen Kosi

Kakovost sodnega sistema s poudarkom na postopkovni pravičnosti

Slovensko sodstvo se je vse od ponesrečene reforme organizacije sodišč, ki jo je uvedla leta 1994 sprejeta zakonodaja, pretežno posvečalo cilju odločanja v razumnem času. Leta 2015 pa je bilo moč ugotoviti, da prvič po 20 letih govorimo o obvladljivem številu nerešenih zadev. Istočasno je tako pri nas kot v tujini dozorelo spoznanje, da hitro sojenje brez poudarka na njegovi kakovosti ne more biti uspešno (ang. justice hurried is justice buried). Nevarnosti pretiranega poudarjanja učinkovitosti sodstva se zaveda tudi Evropska komisija, ki poudarja, da je uspešen (ang. effective) sodni sistem tisti, ki vključuje osnovne vidike: kakovost (ang. quality), neodvisnost (ang. independence) in učinkovitost (ang. efficiency).

> Kazalo vseh številk Pravne prakseNOVO IZ PRAVNE PRAKSE

Številka 39-40, petek, 12. oktobra 2018
Številka 38, četrtek, 4. oktobra 2018
Številka 36-37, četrtek, 27. septembra 2018
Številka 35, četrtek, 20. september 2018
Številka 34, četrtek, 13. september 2018
Številka 33, četrtek, 6. september 2018


Arhiv člankov pravne prakse

2018

Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September


2017

Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December


2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991