IUS-INFO - Napovednik Pravne prakse
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > NOVO iz Pravne prakse > Številka 9, četrtek, 8. marec 2018
 

Pravna praksa

NOVO iz Pravne prakse

Številka 9, četrtek, 8. marec 2018


dr. Matej Avbelj

Kako ideološka so naša sodišča?

Naslovno vprašanje v Sloveniji nima domovinske pravice. Razloga sta dva. Sodišča so menda nevtralna. Ideologija pa je nekaj izključno negativnega, zelo političnega in se razteza na osi med partizani in domobranci. Tako razmišljajo tisti, ki gojijo objektivizirani pogled na pravo in pravnike. Ter oni, ki so spregledali izvirni pomen ideologije kot celostnega svetovnega nazora posameznika (torej tudi pravnika in sodnika), skozi katerega ta razume in soustvarja našo skupno družbeno realnost. Ko zavrnemo nerealno objektivizirano pojmovanje prava in sprejmemo bolj pravilno in celostno razumevanje ideologije, se pred nami odpre izvirno znanstveno področje, ki lahko s pomočjo raziskav pomembno prispeva tudi k boljšemu razumevanju in delovanju sodstva na Slovenskem.

Zlatka Markovič in Maja Brajnik

Slovenski poskus št. 2 – Uradni predlog novele Zakona o varstvu osebnih podatkov

Storjen je bil nov korak v postopku sprejema novega Zakona o varstvu osebnih podatkov – objavljen je bil uradni predlog novele zakona. V članku so izpostavljene določene novosti, hkrati pa tudi pomanjkljivosti objavljenega predloga, ki jih bo treba še odpraviti in pripraviti uskladitve. Precej sprememb je pri pooblaščenih osebah za varstvo osebnih podatkov, čemur je v članku namenjena še posebna pozornost. Končni okvir nove zakonodaje na tem področju še ni jasen, trenutni predlog novele pa kljub izboljšavam ne daje odgovorov na vsa vprašanja. Ključni instituti in nove obveznosti ter postopki, ki se uvajajo s 25. majem 2018, (delno) ostajajo neznanka, kar zna odgovornim podjetjem in organizacijam, ki so se tega že lotili, povzročati težave pri usklajevanju, še večje težave pa bi znale nastopiti kasneje v praksi.

dr. Andraž Teršek

Pravni komentar zadeve notar Jože Sikošek proti Notarski zbornici Slovenije (NZS)

Gradivo, ki sem ga prejel v branje, se začne s sklepom o uvedbi disciplinskega postopka št. DK I/2018 z dne 29. januarja 2018 zoper notarja Jožeta Sikoška. NZS očita notarju, da je »kršil zakon o notariatu in ponavlja disciplinske kršitve, […], s tem, da je […] potrdil posojilno pogodbo, […] in sporazum o zavarovanju denarne terjatve, […] čeprav takšne posojilne pogodbe ne bi smel potrditi, saj po določbi 5. odst. 22. čl. Zakona o političnih strankah znesek posojila fizične osebe politični stranki ne sme presegati desetkratnika povprečne bruto mesečne plače letno […], zato NZS »predlaga, da Disciplinska komisija I. stopnje: l/ […] 2/ spozna disciplinskega obdolženca za odgovornega opisane hujše disciplinske kršitve in mu izreče disciplinski ukrep odvzema pravice opravljati notariat po 2. alineji 2. tč. 113. čl. Zakona o notariatu za dobo 5 (pet) let ter mu naloži v plačilo stroške tega postopka«.

mag. Matjaž Kovač

Obveznosti špediterja iz pogodbe o špediciji

Špediter (ang. freight forwarder) je podjetje ali oseba, ki se za tuj račun in v lastnem imenu ukvarja z odpremljanjem blagovnih pošiljk (špedicijski posel) prek prevoznikov (železnice, ladje idr.). Glavni dejavnosti špediterja sta iskanje in organizacija najbolj ekonomičnih ter varnih pogojev za odpremo, dostavo in prevoz blaga. Špedicijske storitve so tiste logistične storitve, ki jih opravljajo špediterska podjetja za potrebe svojih strank, to je prodajalcev in kupcev blaga. Najvažnejše špediterjeve obveznosti so: (1) obveznost, da ravna kot dober gospodarstvenik, (2) da opozori nalogodajalca na pomanjkljivosti naloga, (3) da postopa po navodilih nalogodajalca, (4) da izvrši instradacijo, (5) da prevzame in preda blago ter (6) opozori nalogodajalca na pomanjkljivosti pakiranja, poškodbe embalaže, nepravilnosti glede vsebine blaga, (7) da izvrši carinske obveznosti in plačilo carine, (8) da varuje blago, (9) da izbira tretjo osebo, (10) da sklene potrebne pogodbe, (11) da zavaruje blago, (12) da določi količino blaga in izvzema vzorce blaga, (13) da obvešča nalogodajalca in varuje njegove interese ter (14) da polaga račune nalogodajalcu.

> Kazalo vseh številk Pravne prakseNOVO IZ PRAVNE PRAKSE

Številka 35, četrtek, 20. september 2018
Številka 34, četrtek, 13. september 2018
Številka 33, četrtek, 6. september 2018
Številka 32, četrtek, 30. avgusta 2018
Številka 30-31, četrtek, 23. avgusta 2018
Številka 28-29, četrtek, 19. julija 2018


Arhiv člankov pravne prakse

2018

Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust


2017

Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December


2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991