Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > NOVO iz Pravne prakse > Številka 19, četrtek, 18. maj 2017
 

Pravna praksa

NOVO iz Pravne prakse

Številka 19, četrtek, 18. maj 2017


Drago Šketa

Za učinkovito in prodorno kaznovalno politiko

Temeljno vodilo pri pripravi vizije dela državnega tožilstva RS za naslednjih šest let je bilo poskusiti odgovoriti na vprašanje, kako lahko tožilstvo kot organ pregona pripomore k izboljšanju gospodarskih in socialnih razmer v državi ter s tem k ustreznemu ekonomsko-družbenemu razvoju in blaginji družbe. Povečana učinkovitost pregona, ki se kaže kot hitro, kakovostno in uspešno reševanje kazenskih zadev, namreč igra pomembno vlogo v različnih segmentih družbenega življenja, zaradi česar je treba politiko pregona oblikovati tako, da usmeri državna tožilstva, da s svojim delom še naprej pripomorejo k ustvarjanju neodvisnega, učinkovitega in pravičnega pravosodja. Pri tem je treba stremeti k uravnoteženemu delovanju zakonodajne, izvršilne in sodne veje oblasti, vse v interesu krepitve pravne in socialne države. V zadnjem času se je namreč zaupanje v državne institucije zmanjšalo, zaradi česar bo v prihodnosti še toliko večja potreba po ciljno naravnanih ukrepih, ki bodo spremenili družbeno ozračje.

mag. Matjaž Kovač

Problematika ocenjene vrednosti javnega naročila in zagotovljenih sredstev

ZJN-3 določa obveznosti glede na ocenjeno vrednost javnega naročila. Pri višji ocenjeni vrednosti so obveznosti strožje, pri nižji pa so milejše. Obveznosti se ne nanašajo samo na izbiro postopka, ampak tudi na druga ravnanja. Obstaja nevarnost, da bi naročniki na različne načine določili ocenjeno vrednost in se s tem izognili predpisanim obveznostim. Naročnik ne sme oddati javnega naročila, če je napačno ocenil njegovo vrednost oziroma je v izbrani ponudbi cena določena nad vrednostnim pragom, določenim za posamezno javno naročilo. Glede na ocenjeno vrednost naročnik določi, kako bo vodil celoten postopek oddaje javnega naročila. Način izračuna ocenjene vrednosti javnega naročila, vključno z vsemi količinskimi in cenovnimi parametri, mora biti razviden iz dokumentacije, ki jo vodi naročnik.

mag. Andrej Ferlinc

Odločanje o ustavni pritožbi – zastaranje enkrat tako, drugič drugače

Prispevek je odziv na komentiranje vrhovne sodnice Barbare Zobec v prilogi PP, ki je kot predsednica senata v isti zadevi javno objavila svoje ločeno mnenje glede odločitve Vrhovnega sodišča v zadevi I Ips 2457/2010 z dne 22. decembra 2016. S to odločitvijo je Vrhovno sodišče RS namreč zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti zoper sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani v zadevi II K 2457/2010 z dne 4. septembra 2015, s katerim je to sodišče ugotovilo, da je postopek zastaral, in ga je zato ustavilo. Okrajno sodišče se je glede na stališče Ustavnega sodišča oprlo na šesti odstavek 112. člena tedaj veljavnega KZ, ki je določal, da kazenski pregon zastara v vsakem primeru, če preteče dvakrat toliko časa, kolikor ga zahteva zakon za zastaranje kazenskega pregona.

dr. Ivan Kristan

Notifikacija Avstrijske državne pogodbe

Čez dve leti bo minilo sto let od  znamenitega prvega predavanja profesorja Leonida Pitamica na Pravni fakulteti v Ljubljani Pravo in revolucija. Zakaj v zvezi z notifikacijo Avstrijske državne pogodbe (ADP) spominjam na navedeno Pitamičevo predavanje? Zaradi tega, ker so v vladnih krogih nekateri postali zelo nervozni, potem ko so videli, da je skupina pobudnikov za notifikacijo ADP, ki sva jo postavila na noge dr. France Bučar in dr. Ivan Kristan s tem, da sva 12. maja 2015 vložila poziv Državnemu zboru za notifikacijo ADP, postala upoštevanje vredna civilna pobuda. Morda bo kdo tej pobudi sedaj želel odreči njeno kompetentnost, ji morda očitati nestrokovnost ali ji naprtiti še kakšne hujše grehe. Vendar sem prepričan, da Državni zbor, ko bo obravnaval poziv za notifikacijo ADP, ki ga je podpisalo 371 posameznikov in 16 društev, ne bo okleval in bo zagotovil izvršitev poziva. Če Državni zbor ne bo notificiral ADP, bo ravnal v nasprotju s sklepom Skupščine Republike Slovenije ustavnega ranga, ki ga je sprejela 25. junija 1991, namreč, da veljajo v Sloveniji vse mednarodne pogodbe, ki jih je sklenila Jugoslavija in se nanašajo na Slovenijo.

> Kazalo vseh številk Pravne prakseNOVO IZ PRAVNE PRAKSE

Številka 15, četrtek, 19. april 2018
Številka 14, četrtek, 12. april 2018
Številka 12-13, četrtek, 29. marec 2018
Številka 11, četrtek, 22. marec 2018
Številka 10, četrtek, 15. marec 2018
Številka 9, četrtek, 8. marec 2018


Arhiv člankov pravne prakse

2018

Januar
Februar
Marec


2017

Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December


2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991