Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > NOVO iz Pravne prakse > Številka 35, četrtek, 21. september 2017
 

Pravna praksa

NOVO iz Pravne prakse

Številka 35, četrtek, 21. september 2017


dr. Matej Avbelj

Katalonsko vprašanje in pravni pluralizem

V Kataloniji se že nekaj let stopnjuje politični boj za neodvisnost. Dogajanje bo svoj vrh doseglo prvega oktobra, ko naj bi po odločitvi regionalnih oblasti potekal referendum o neodvisnosti. Centralna vlada v Madridu neodvisnosti močno nasprotuje in se poslužuje vseh zakonitih sredstev, da bi izvedbo referenduma pravno in dejansko preprečila. Izhaja namreč iz predpostavke, da je referendum neustaven, saj je Španija nedeljiva država. To je potrdilo tudi špansko ustavno sodišče. Z vidika španskega ustavnopravnega reda je torej ravnanje katalonskih oblasti nedvomno protipravno. Vendar pa s tem katalonski primer še zdaleč ni prepričljivo pravno razrešen. Trdim, da tako rešitev lahko ponudi le ravnanje v skladu s teorijo načelnega pravnega pluralizma. Ravnanje oblasti v Madridu, v katero je vprežen ves centralni aparat, od sodišč do izvršilne veje oblasti in organov pregona, je utemeljeno na premisah ustavnopravnega reda Španije. Toda to je le ena premisa, ki v tem dejanskem stanju trči z diametralno nasprotno zahtevo Katalonije. Ta na temelju mednarodnopravno priznane pravice do samoodločbe na lastnih premisah izraža pravno in politično zahtevo po neodvisnosti. 

dr. Luigi Varanelli

Problem odpada in pomanjkanja pravne podlage pri neodplačnih pogodbah

Zgodba, ki jo nameravam opisati, se začne decembra leta 1987. V mnenju občne seje Vrhovnega sodišča Socialistične republike Slovenije z dne 21. in 22. decembra 1987 je bilo sprejeto stališče, na podlagi katerega je lahko pri darilu nagib darovalca tako pomemben, da preide v kavzo pogodbe, saj sicer do darila ne bi prišlo. Če je zaradi kasnejših okoliščin pravna podlaga darila odpadla, je s tem posel prenehal veljati.

mag. Aleš Kaluža

Pasti upniške prisilne poravnave

Novela F Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) – ZFPPIPP-F, ki je uvedla možnost, da začetek postopka prisilne poravnave predlagajo tudi upniki, je bila pripravljena in sprejeta v naglici. V tej naglici so upniki dobili možnost, katere razsežnosti so se v praksi pokazale šele kasneje. K pisanju tega prispevka me je spodbudil konkreten primer vprašanja zlorabe upniškega predloga za začetek postopka prisilne poravnave. Zaradi prostorskih omejitev ne bom obravnaval položaja, ko do zlorabe pride v navezi z dolžnikom v škodo preostalih upnikov.

mag. Matjaž Kovač

Zavarovanje transporta v zakonodaji Republike Slovenije

Transportno zavarovanje lahko definiramo kot specifično skupino zavarovanj, ki obsega zavarovanje prevoznih sredstev (kasko), zavarovanje blaga oziroma tovora med prevozom (kargo), zavarovanje pred odgovornostjo prevoznikov za škodo, ki jo povzročijo tretjim osebam, in zavarovanje drugih interesov v zvezi s prevozom (na primer zavarovanje voznine, stroškov reševanja, stroškov generalne havarije). Transportna zavarovanja je mogoče razvrstiti glede na zavarovalni interes (na primer zavarovanje kasko in kargo), prometno pot (na primer pomorsko, kopensko, letalsko oziroma zračno, rečno, kombinirano oziroma multimodalno, zavarovanje poštnih pošiljk) in trajanje zavarovanja (na primer za potovanje, za določen čas, zavarovanje ene pošiljke in generalno zavarovanje vseh pošiljk v določenem časovnem obdobju). V širšem pomenu besede vključujejo transportna zavarovanja tudi nezgodno zavarovanje potnikov v javnem prometu.

> Kazalo vseh številk Pravne prakseNOVO IZ PRAVNE PRAKSE

Številka 35, četrtek, 21. september 2017
Številka 34, četrtek, 14. september 2017
Številka 33, četrtek, 7. september 2017
Številka 32, četrtek, 31. avgust 2017
Številka 30-31, četrtek, 24. avgust 2017
Številka 28-29, četrtek, 20. julij 2017


Arhiv člankov pravne prakse

2017

Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust


2016

Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December


2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991