Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > NOVO iz Pravne prakse > Številka 15, četrtek, 19. april 2018
 

Pravna praksa

NOVO iz Pravne prakse

Številka 15, četrtek, 19. april 2018


Vlasta Nussdorfer

Finančna samostojnost je pogoj neodvisnosti

Sodobno razumevanje načela delitve oblasti predpostavlja samostojnost in neodvisnost institucij, ki so poklicane, da opravljajo temeljne funkcije državne oblasti. V Ustavi opredeljeni organi so pri svojem delu relativno samostojni in neodvisni drug od drugega, med njimi nobeden ne prevladuje, obstaja le sistem vzajemne kontrole, prepletene soodvisnosti in ravnovesja. Vsaka od treh vej oblasti, zakonodajne, izvršilne in sodne, namreč deluje v okviru vnaprej jasnega položaja in točno določenih nalog. Zato je zanje zelo pomembno tudi, kakšna je zakonodaja, ki ureja področje javnih financ.

Ko s tega vidika obravnavamo Ustavno sodišče, Računsko sodišče in Varuha človekovih pravic, ne moremo mimo njihovega ustavno določenega in posebnega položaja, ki mora biti in vedno tudi ostati poudarjeno neodvisen, tudi in predvsem od zakonodajne in izvršilne veje oblasti.

Jože Ruparčič

Pomen literature v sodnih odločitvah

Citiranja avtorjev, kot so Montesquieu, Balzac, Kafka ali Faulkner, je moč najti v odločitvah evropskih sodišč, tj. sodišča EU in ESČP, vendar je pri evropskih sodnikih najbolj priljubljen prav Shakespeare. Unikatnost, edinstvenost in lepota jezika, ki so značilne za njegovo pisanje, so pripeljale do njegove priljubljenosti v sodnih odločbah. Shakespearjev pravni jezik je zapisan v knjigi Shakespeare's Legal Language (avtorja B. J. Sokol in Mary Sokol).

V obširnih razlagah sodb Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), v katerih so citirana leposlovna dela, najdemo tudi primer Achour proti Franciji, v katerem slovenski sodnik dr. Boštjan M. Zupančič virtuozno utemeljuje svoje nosilno naziranje, ali so francoska sodišča kršila 7. člen EKČP pri implementaciji določbe 132-9 francoskega kazenskega zakonika glede gospoda Achourja, ki je bil spoznan krivega kaznivega dejanja prometa z drogami.

Tadeja Novinc

Izvrševanje sodbe v zadevi Ališić

Uspešnost sheme in vprašanje deviznih vlog, prenesenih na posebne privatizacijske račune v Federaciji Bosne in Hercegovine

Od sprejetja pilotne sodbe v zadevi Ališić in drugi proti Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Srbiji, Sloveniji in Makedoniji, št. 60642/08, z dne 14. julija 2014 (sodba Ališić) so minila že skoraj štiri leta. Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je s sodbo Ališić Republiki Sloveniji (RS) naložilo, da mora v enem letu sprejeti vse potrebne ukrepe, vključno s spremembo zakonodaje, da bodo lahko pritožnika in vse druge osebe, ki so v enakem položaju, dobili izplačane stare devizne vloge pod enakimi pogoji kot tisti, ki so imeli take vloge v domačih podružnicah Ljubljanske banke (LB). RS je 22. junija 2015 sprejela Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (ZNISESČP), pristojni organ za izvrševanje sheme, tj. Sklad RS za nasledstvo (sklad), pa je uradno začel s postopki verifikacije 1. decembra 2015. ZNISESČP je za vložitev zahtevkov določil rok, ki se je iztekel 31. decembra 2017.

dr. Urška Tadina

Potrebna skrbnost strank v pravdnem postopku pred in po sprejetju novele ZPP-E

Sodobne procesnopravne razprave v zadnjem času vse več pozornosti namenjajo ravnanju strank v postopku oziroma njihovi izkazani potrebni skrbnosti. Pomembnost problematike med drugim potrjuje njena povezava z razpravnim načelom, po katerem je dolžnost strank, da v postopku prvenstveno same zatrjujejo relevantna dejstva in predložijo oziroma predlagajo za njihovo dokazovanje ustrezne dokaze. Izkazana potrebna skrbnost strank postane pogosto aktualna tudi takrat, ko se v postopku postavi vprašanje dolžne, koristne ali celo nujne aktivne vloge sodnika v okviru izvrševanja njegove razjasnjevalne oblasti.

> Kazalo vseh številk Pravne prakseNOVO IZ PRAVNE PRAKSE

Številka 15, četrtek, 19. april 2018
Številka 14, četrtek, 12. april 2018
Številka 12-13, četrtek, 29. marec 2018
Številka 11, četrtek, 22. marec 2018
Številka 10, četrtek, 15. marec 2018
Številka 9, četrtek, 8. marec 2018


Arhiv člankov pravne prakse

2018

Januar
Februar
Marec


2017

Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December


2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991