Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > NOVO iz Pravne prakse > Številka 44, četrtek, 16. november 2017
 

Pravna praksa

NOVO iz Pravne prakse

Številka 44, četrtek, 16. november 2017


dr. Nejc Brezovar

Novosti pravnega varstva v postopkih javnega naročanja

Vlada Republike Slovenije se je v Strategiji razvoja javne uprave 2015–2020 (Javna uprava 2020) zavezala, da bo zagotovila učinkovitejšo (u)porabo virov z (med drugim) vzpostavitvijo ustreznih mehanizmov za učinkovito in pregledno izvajanje javnih naročil. Vrednost javnih naročil (skupaj s povprečnim DDV) v letu 2016 je bila 3.875 milijonov evrov, kar je 9,84 odstotka slovenskega BDP. Izvedenih je bilo več kot en milijon postopkov javnega naročanja (vključno z vsemi t. i. evidenčnimi naročili). Javna naročila so pomemben del javnega sektorja, pospešujejo gospodarsko rast in služijo kot orodje za zasledovanje določenih (na primer okoljskih, socialnih, trajnostnih) ciljev. Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) je začel veljati leta 2011 in je bil leta 2013 spremenjen (ZPVPJN-A). Aprila 2016 je začel veljati spremenjeni Zakon o javnem naročanju (ZJN-3). Ravno uskladitev z ZJN-3 (poimenovanja postopkov, nabor storitev) in povečanje učinkovitosti pravnega varstva sta bila dva od temeljnih ciljev novele ZPVPJN-B. 

Matija Urankar

Prima facie presoja verodostojnosti dokazov, dokazna ocena ter upoštevanje navedb in dokazov obrambe v izročitvenem postopku

Ideja za ta prispevek je nastala ob sodelovanju v izročitvenem postopku, ki je še v teku in je v času pisanja tega prispevka nekje med sodno in upravno fazo izročitve. Zaradi tega je ta prispevek napisan na kolikor se le da abstraktni ravni, njegov cilj pa je osvetliti vprašanje obsega in mej presoje, ali iz prošnje za izročitev izhaja dovolj dokazov za utemeljenost suma, da je posameznik, čigar izročitev se zahteva, izvršil določeno kaznivo dejanje (13. točka prvega odstavka 522. člena Zakona o kazenskem postopku). Menim, da so sodišča pri takšni presoji dolžna upoštevati tudi navedbe in predložene dokaze obrambe ter opraviti vsaj prima facie presojo verodostojnosti posredovanih dokazov in dokazno oceno (tako listin obrambe kot listin, ki jih je posredovala država prosilka). 

mag. Tadej Dubrovnik in dr. Aleš Kobal

Izvrševanje 11. člena ZUPPJS16 v praksi

Praviloma izvrševanje predmetne zakonske določbe v praksi ne predstavlja večjih težav; do morebitnih zapletov pa lahko pride v zvezi z obličnostjo dogovora o nadaljevanju delovnega razmerja oziroma v primeru pasivnosti na strani delodajalca. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16) v 11. členu določa, da pogodba o zaposlitvi javnemu uslužbencu, ki je izpolnil zakonske pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, preneha veljati na podlagi dokončnega sklepa, ki ga izda predstojnik prvi delovni dan po izteku dveh mesecev od izpolnitve pogojev. Javni uslužbenec ima v tem primeru pravico do odpravnine v višini dveh povprečnih mesečnih plač zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma dveh zadnjih mesečnih plač zaposlenega, če je to zanj ugodneje.

mag. Sanja Vujanović

Učinki in posledice razvezane pogodbe

Bistvena posledica razveze pogodbe je, da obstoječa pogodba preneha. Prenehanje pogodbe je objektivna posledica neizpolnitve pogodbene obveznosti. S prenehanjem pogodbe pa ne preneha nujno pravno razmerje med (nekdanjima) pogodbenima strankama, saj lahko nastanejo novi zahtevki, in sicer odškodninski zahtevek, če so za to izpolnjeni pogoji, in v primerih, ko je bila izpolnitev v celoti ali delno že opravljena, zaradi odpadle pravne podlage povračilni (reparacijski) zahtevki.

> Kazalo vseh številk Pravne prakseNOVO IZ PRAVNE PRAKSE

Številka 44, četrtek, 16. november 2017
Številka 43, četrtek, 9. november 2017
Številka 41-42, četrtek, 26. oktober 2017
Številka 39-40, petek, 13. oktober 2017
Številka 38, četrtek, 5. oktober 2017
Številka 36-37, četrtek, 28. september 2017


Arhiv člankov pravne prakse

2017

Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober


2016

Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December


2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991