Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > Novice > Izbrana novica
 
          - +   Preglej komentarje članka *  

Novice

19.6.2017

Računsko sodišče Občini Podlehnik izreklo mnenje s pridržkom

Ljubljana, 19. junija (STA) - Računsko sodišče, ki je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Podlehnik v letu 2015, je občini izreklo mnenje s pridržkom v delu, ki se med drugim nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna. Sodišče je podalo tudi priporočila za izboljšanje poslovanja, ugotovljene nepravilnosti pa so bile, kjer je bilo mogoče, že odpravljene.

Kot je zapisano v danes objavljenem revizijskem poročilu, je Občina Podlehnik v sklepu o začasnem financiranju v letu 2015 določila obseg sredstev, ki je bil večji od porabljenih sredstev v enakem obdobju preteklega leta, ter porabila več sredstev, kot je bilo dopustno v obdobju začasnega financiranja. V odloku o proračunu občine za leto 2015 tudi ni določila največjega možnega obsega obveznosti, ki zahtevajo plačilo, izplačala pa je več, kot je načrtovala na proračunskih postavkah.

Obrazložitve proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2015 so pomanjkljive. Občina proračuna, rebalansa proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2015 ni pripravila po funkcionalni klasifikaciji, v kadrovskem načrtu ni prikazala vseh zahtevanih podatkov, pri plačilu obveznosti iz proračuna pa ni upoštevala zakonskih plačilnih rokov.

Na področju javnih naročil občina ni izvedla postopka s pogajanji brez predhodne objave in ni sklenila aneksa k pogodbi za dodatna dela, ki jih je naročila s tremi naročilnicami v skupnem znesku 61.637 evrov. Naročila za nabavo blaga, katerega vrednost brez DDV je bila večja od 20.000 evrov, ni oddala po enem izmed predpisanih postopkov javnega naročanja. Občina je prevzela obveznosti za več del v znesku 5088 evrov, ki niso bila naročena z naročilnico. Pri oddaji javnega naročila v vrednosti nad 10.000 evrov brez DDV v naročilnici pa ni navedla protikorupcijske klavzule.

Ob tem pa občina pri postopkih dodeljevanja tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam v objavi javnega razpisa in razpisni dokumentaciji na področju turizma ni objavila vseh sestavin. Občina je prejemniku, ki ni izpolnjeval merila za sofinanciranje iz javnega razpisa, dodelila in izplačala 4000 evrov. Poleg tega je enemu prejemniku za delovanje izplačala 2000 evrov, ne da bi prej izvedla javni razpis.

Računsko sodišče je Občini Podlehnik podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, odzivnega poročila pa ni zahtevalo, ker so bile že med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, odpravljene ugotovljene nepravilnosti oziroma sprejeti ustrezni popravljalni ukrepi.

Komentar bo javno objavljen

Arhiv

Zadnje novice

Vir

STA

2018

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar