IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: September 2015
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: September 2015
 

V središču

Arhiv člankov od 1.9.2015 do 30.9.2015

30.9.2015

Sodišče EU: Jezikovne omejitve pri razpisih zaposlovanja v institucijah

Na Splošnem sodišču EU so v zadevah T-124/13 in T-191/13 odločali o diskriminaciji zaradi omejitve izbire jezikov v zvezi z javnimi razpisi Evropskega urada za izbor osebja (EPSO) za oblikovanje rezervnega seznama za zaposlitev. > Več...

28.9.2015

Za ožjo opredelitev kaznivih dejanj zoper delovno razmerje

Kaznivim dejanjem s področja delovnih razmerij je namenjeno celotno poglavje Kazenskega zakonika (KZ-1), vprašanje pa je, ali taka normativna ureditev zadošča in ali je kazenskopravni učinek tudi v praksi ustrezen, zlasti ko gre za vprašanje kršitve temeljnih pravic delavcev. Položaj zaposlenega delavca, njegovo dostojanstvo in solidarnost so kazenskopravno varovane vrednote. > Več...

24.9.2015

Pregled pravnega dogajanja v EU - 24. september

Evropska komisija je odobrila predlog novega in preglednega sistema za reševanje sporov med vlagatelji in državami, ki naj bi nadomestil obstoječi mehanizem reševanja sporov med vlagateljem in državo. Nov sistem naj bi bil uporaben tako za TTIP kot tudi za druga pogajanja EU o trgovini in naložbah. > Več...

23.9.2015

Iz sodne prakse: Prekarij

Ker je tožnica sama dovolila tožencu, da se vseli in prebiva v sporni hiši neodplačno, prav tako pa toženčevo bivanje ni bilo časovno omejeno, lahko kadarkoli zahteva njegovo izselitev. > Več...

21.9.2015

Kako dolgo naj še čakajo sodniški volonterski pripravniki?

Novi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) je prinesel številne novosti, med njimi tudi glede povrnitve potnih stroškov in stroškov za prehrano volonterskega pripravništva. > Več...

18.9.2015

Javna naročila in finančne korekcije v evropskih investicijskih projektih s poudarkom na sodni praksi EU

Obdobje programskega in finančnega obdobja za koriščenje evropskih kohezijskih sredstev 2007-2013 se bo po načelu N-2 končalo konec leta 2015. Začelo pa se je že novo obdobje 2014-2020, z novim svežnjem evropskega denarja. EU je sprejela finančne in pravne podlage (evropske uredbe), Evropska komisija pa je 16. decembra 2014 potrdila temeljni programski dokument, ki je potreben, da se sproži kolesje slovenskih ustanov za čim hitrejšo in učinkovitejšo porabo dodeljenih sredstev. > Več...

16.9.2015

ESČP: Svoboda izražanja proti pravici do zasebnosti

V konkretni zadevi je ESČP odločalo o omejitvi svobode izražanja novinarjev zaradi varstva pravice do zasebnosti. Družba Satakunnan Markkinapörssi Oy je od leta 1994 izdajala revijo Veropörssi, v kateri so objavljali letne informacije o obdavčljivih dohodkih fizičnih oseb. Na Finskem so ti podatki na podlagi zakona javni. Te informacije objavljajo tudi drugi mediji. Leta 2003 je družba Satamedia Oy skupaj s telefonskim operaterjem začela z SMS storitvijo - ko si poslal ime osebe, si dobil davčno informacijo, če je obstajala v bazi. Baza podatkov je bila narejena iz podatkov, ki so bili objavljeni v reviji. > Več...

14.9.2015

Iz sodne prakse: Odpoved pogodbe o zaposlitvi

Delodajalec je v odpovedi dolžan dovolj konkretno (vsebinsko in časovno) navesti in obrazložiti okoliščine, iz katerih je razvidno, kaj je dejanski razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi. > Več...

11.9.2015

Sprememba pogodbe o javnem naročilu z vidika novih direktiv

Udeleženci javnonaročniških razmerij se v praksi pogosto soočajo z vprašanjem dopustnosti sprememb pogodb o izvedbi javnega naročila. Čeprav se začnejo po sklenitvi pogodbe uporabljati splošna pravila pogodbenega prava, samo soglasje pogodbenih strank (v skladu z načelom inter partes) za spremembo javne pogodbe ne zadostuje, saj lahko poseg v pogodbo pomeni novo oddajo javnega naročila. > Več...

10.9.2015

Pregled pravnega dogajanja v EU - 10. september

Evropska komisija je v okviru uresničevanja Evropske agende o migracijah predstavila vrsto predlogov, ki bodo pomagali reševati begunsko krizo, s katero se soočajo države članice EU in sosednje države. Cilj predlogov je odpravljanje temeljnih vzrokov za to, da ljudje iščejo zatočišče v Evropi. > Več...

7.9.2015

Obseg zožitve pritožbenih razlogov zoper sodbo, izrečeno na podlagi sprejetega priznanja krivde

Določba drugega odstavka 370. člena, ki je bila v ZKP vnesena z novelo ZKP-K, utesnjuje nabor pritožbenih razlogov zoper sodbo, izrečeno na podlagi sprejetega priznanja krivde, in zoper sodbo, izrečeno na podlagi sprejetega sporazuma o priznanju krivde. > Več...

4.9.2015

Problematika udeležbe v nepravdnih postopkih

Udeležba oseb v postopku je neločljivo povezana z vprašanjem (ne)pravilnosti oblikovanja tožbenega zahtevka, to pa z vprašanjem materialne (pasivne) legitimacije. Tožnik izbere, koga bo tožil in kako ga bo tožil. Sodišče se mora v okviru materialnopravne presoje vprašati, ali je zahtevek pravilno usmerjen oziroma, preprosto povedano (če se omejim samo na vprašanje udeležbe), ali je tožena prava stranka. > Več...

2.9.2015

Iz sodne prakse: Zamudna sodba

Sodišče mora zamudno sodbo obrazložiti enako kot sodbo po opravljeni kontradiktorni obravnavi, prihranjeno mu je le ugotavljanje dejanskega stanja, kar šele omogoča presojo pravilnosti materialnopravnega sklepa. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober