IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Avgust 2018
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: Avgust 2018
 

V središču

Arhiv člankov od 1.8.2018 do 31.8.2018

31.8.2018

Pravni režim gibanja v gorskem svetu v RS

Zakon o planinskih poteh (ZPlanP) določa pravni režim gibanja v gorskem svetu. Planinska pot je ozek pas zemljišča, praviloma v gričevnatem, hribovitem in goratem svetu, namenjen za hojo, tek ali plezanje, ki je lahko obstoječa pešpot ob javni prometni površini, poljska pot ali ustrezna gozdna prometnica, lahko pa je tudi samostojna, praviloma široka največ en meter in le v nujnih primerih utrjena pohodna trasa z naravnim materialom. > Več...

30.8.2018

Sovražni govor z vidika splošnega pojma kaznivega dejanja

V sredstvih javnega obveščanja - zlasti v predvolilnem času - je znova privrela na dan težnja po strožji kazenskopravni obravnavi sovražnega govora. Pričakovanja se vsake toliko časa usmerijo v državna tožilstva, ki naj bi s povečano represijo vplivala na uporabo inkriminacij, kakorkoli povezanih s sovražnim govorom. > Več...

29.8.2018

IZ SODNE PRAKSE: Izkoriščanje poslovnih skrivnosti

Očitanje nelojalne konkurence in izkoriščanja poslovnih skrivnosti mora biti določno in konkretizirano, zgolj prepoved abstraktnega dejanja ni dopustna. > Več...

28.8.2018

Starši bodo za vpogled v ocene polnoletnega dijaka potrebovali njegovo soglasje

Z novim šolskim letom se začneta uporabljati novela > Zakona o gimnazijah ter novela > Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki prinašata nekaj novosti pri varstvu osebnih podatkov polnoletnih dijakov. Ti si bodo lahko po novem sami opravičili izostanek od pouka, prav tako bodo starši potrebovali njihovo soglasje, če bodo želeli vpogledati v ocene. > Več...

27.8.2018

Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila med njeno veljavnostjo

Kogentna pravila o javnih naročilih omejujejo področje avtonomije volje strank oziroma načelo svobodnega urejanja medsebojnih pravnih razmerij zaradi zasledovanja ciljev prostega pretoka blaga kot poglavitnega elementa Skupnosti, preprečevanja omejevanja konkurence na področju urejanja temeljev svobodnega trga javnih naročil in zagotavljanja enakega obravnavanja ponudnikov. Uresničevanju načel javnosti in transparentnosti ter prepovedi diskriminacije so podrejeni tako nacionalna zakonodaja kot zakonodaja Evropske unije ter praksa Sodišča EU. > Več...

24.8.2018

Perverznost prisilnih upokojitev v javnem sektorju

Z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) so bili v 188. členu določeni pogoji za prenehanje pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu, ki je izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Nadalje je tretji odstavek istega člena določil izjemo in med drugim omogočil, da se lahko delodajalec in javni uslužbenec dogovorita za nadaljevanje delovnega razmerja, ko gre za zagotovitev nemotenega delovnega procesa. > Več...

23.8.2018

Sodišče EU o zaščiti avtorskopravnih pravic na spletu

Spletna objava fotografije, ki je bila predhodno z dovoljenjem imetnika avtorske pravice objavljena na neki spletni strani, se ne sme objaviti na drugi spletni strani brez (ponovnega) dovoljenja imetnika avtorske pravice. > Več...

22.8.2018

Koalicijske prioritete: Spremembe pri imenovanju sodnikov in razmislek o volilnem sistemu

Peterica strank, ki je skupaj z Levico uskladila koalicijsko pogodbo, na področju sodstva med drugim napoveduje preizkusno dobo za sodnike in specializirano izobraževanje pred izvolitvijo v sodno funkcijo. Prav tako napovedujejo razmislek o spremembi proporcionalnega volilnega sistema ter dodatnem volilnem dnevu in podaljšanju odprtja volišč. > Več...

21.8.2018

Varstvo delavcev v primeru neizplačanih plač

V prispevku so predstavljene zakonske obveznosti delodajalca na področju izplačila plač, ki sledijo mednarodnim standardom na tem področju, predvsem zaradi varovanja socialne varnosti delavca in njegove družine. Sledi predstavitev prekrškovnih določb, vezanih na kršitve na področju neizplačila plač, in vloge nadzornih organov na tem področju. > Več...

20.8.2018

Večina občin nekatere naloge nalaga skupnim občinskim upravam

Slovenske občine se v želji po racionalizaciji opravljanja nekaterih nalog že leta odločajo tudi za povezovanje v tako imenovane skupne občinske uprave. V letu 2017 je bilo v Sloveniji organiziranih 52 skupnih občinskih uprav, v katere sta bili vključeni 202 občini. Le deset občin je takih, ki niso bile vključene v nobeno skupno občinsko upravo. > Več...

17.8.2018

Pravice in obveznosti pogodbenih strank pri organiziranem potovanju

S pogodbo o organiziranju potovanja se organizator potovanja zavezuje, da bo potniku priskrbel skupek storitev, ki jih sestavljajo prevoz, bivanje in druge storitve, ki so z njima povezane, potnik pa se zavezuje, da bo organizatorju za to plačal skupno (pavšalno) ceno. Organizirano potovanje ni le kompleksna in nova ekonomska, temveč tudi pravna kategorija. Njegova vsebina je predvsem v intelektualnih dejanjih, ki tvorijo novo harmonično celoto, ki jo predstavlja potovanje. > Več...

16.8.2018

Status Levice odpira dileme o njenih pristojnostih in vlogi v DZ

Če bo prvak LMŠ Marjan Šarec izvoljen za premierja, bo glede na način izvolitve postal predsednik večinske vlade, ocenjuje pravnik Ciril Ribičič. Svojevrsten pa je po njegovem mnenju položaj Levice. Predsednik DZ Matej Tonin poudarja, da bo imela v DZ status koalicijske stranke, da ostajajo opozicija, pa vztraja poslanec Levice Miha Kordiš. > Več...

14.8.2018

Nepremičninski trg podira rekorde, obeta se pospešitev novogradenj

Po letu 2017, ki je bilo za slovenski nepremičninski trg rekordno, naj bi se pozitivna gibanja na trgu nadaljevala. Ob naraščanju cen in vse večjem neskladju med ponudbo in povpraševanjem se pospešuje tudi gradnja novih stanovanjskih nepremičnin, po oceni Banke Slovenije pa dogajanje za zdaj še ne kaže znakov tveganja za finančno stabilnost. > Več...

13.8.2018

Pristojnosti občin določa prek 160 zakonov

V 212 slovenskih občinah bodo novembra volitve županov in občinskih svetnikov. Najvišji organ odločanja v občini je namreč občinski svet, a kot pravi Boštjan Brezovnik z mariborske pravne fakultete, ima tudi župan kot predlagatelj pomembno funkcijo v razvoju občine. Učinkovitejši pa je v okoljih, kjer uživa podporo občinskega sveta. > Več...

10.8.2018

Dolgotrajna koalicijska pogajanja v Evropi v zadnjem času pogosta

Dolgotrajna in zapletena koalicijska pogajanja, kakršnim smo trenutno priča v Sloveniji, so v Evropi v zadnjem času pogosta. Kot ocenjuje strokovnjak za primerjalne politične sisteme Mitja Žagar, je za to več razlogov, med njimi populizmi. Trajanje pogajanj pa je odvisno tudi od volilnega sistema in načina oblikovanja vlade, opozarja. > Več...

9.8.2018

Za izvolitev predsednika vlade absolutna večina, glasovanje o ministrih predvideno septembra

DZ voli predsednika vlade z večino glasov vseh poslancev, glasovanje pa je tajno. Seja, na kateri bodo odločali o vloženi kandidaturi Marjana Šarca, bo predvidoma prihodnji teden v petek. Če bo Šarec takrat izvoljen, bo moral do 1. septembra vložiti listo ministrskih kandidatov, glasovanje o njej pa je predvideno med 11. in 14. septembrom. > Več...

8.8.2018

IZ SODNE PRAKSE: Vrednostne sodbe in omejevanje svobode izražanja

V primerih, ko so predmet presoje izjave, ki prispevajo k razpravi v splošnem interesu, je za omejevanje svobode izražanja malo prostora. Omejevanje svobode izražanja izključno zaradi primernosti načina, na katerega je pritožnik izrazil kritiko predhodnega ravnanja tožnika, ni sprejemljivo z vidika ustavnega in konvencijskega varstva svobode izražanja. > Več...

7.8.2018

Slovenska podjetja šele odkrivajo pomen delovne sreče

V Sloveniji podjetja večinoma šele odkrivajo pomen oz. koristi delovne sreče. Menedžerjev za srečo je pri nas tako le peščica, čeprav gre za poklic, ki je v globalnem merilu med najbolj iskanimi v 21. stoletju, poudarjata Maja Lončar in Petra Božič Blagajac iz Palete znanj. Med tistimi, ki na tem področju orjejo ledino, je podjetje Optiweb. > Več...

6.8.2018

Lokalna samouprava usmerjena v reševanje konkretnih težav

Strokovnjak Miro Haček ocenjuje, da je lokalna samouprava v Sloveniji v 24 letih pokazala zavidljiv razvoj, a ostaja stalen konflikt med občinami in državo. Uroš Pinterič ob tem opozarja na zmanjševanje finančne avtonomije občin, oba pa ugotavljata, da je na lokalni ravni veliko manj strankarskega prerivanja in več reševanja konkretnih težav. > Več...

3.8.2018

Nato je v najboljši kondiciji v zgodovini

Poveljnik združenega poveljstva Nata v Neaplju, admiral James Foggo je v intervjuju ocenil, da je Nato kljub razhajanjem glede krepitve prispevkov za obrambo, ki so se kazala na julijskem vrhu v Bruslju, v odlični kondiciji. Zavrnil je tudi ocene, da je Evropa tarča "invazije migrantov" v Sredozemskem morju. Gre za del širšega problema, meni. > Več...

2.8.2018

Mednarodni dan spomina na zamolčane žrtve porajmosa, nacističnega genocida nad Romi

Nacisti so na večer 2. avgusta 1944 v taborišču Auschwitz-Birkenau uničili tamkajšnji Zigeunerlager (cigansko taborišče) in usmrtili več kot 3000 Romov. Gre za največjo usmrtitev Romov naenkrat. V številnih evropskih držav, tudi Sloveniji, se je sedaj spominjajo z mednarodnim dnem spomina na žrtve porajmosa ali nacističnega genocida nad Romi. > Več...

1.8.2018

Sodišče EU o varstvu delavcev ob plačilni nesposobnosti delodajalca

Z nacionalno zakonodajo se lahko omejijo obveznost plačila z določitvijo referenčnega obdobja ali obdobja jamstva in/ali zgornje meje plačil. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober