IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Avgust 2016
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: Avgust 2016
 

V središču

Arhiv člankov od 1.8.2016 do 31.8.2016

31.8.2016

Patentiranje računalniških programov v praksi Evropskega patentnega urada

Evropska patentna konvencija (EPK) v 52. členu določa, da se evropski patenti podeljujejo za katerekoli izume z vseh področij tehnike, če so novi, inventivni in industrijsko uporabljivi. Za izume pa ne štejejo računalniški programi, če se patentna prijava oziroma patent nanaša na te programe kot take. > Več...

26.8.2016

Imenovanje vodje državnega tožilstva - procesni vidiki

Državnotožilski svet (DTS) je na podlagi pete alineje prvega odstavka 102. člena in 123. člena Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1), s smiselno uporabo prvega odstavka 66. člena, drugega odstavka 67. člena v zvezi s 4. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) zavrgel dokončni predlog ministra za pravosodje, ker v postopku imenovanja vodje državnega tožilstva na to mesto ni predlagal le enega, temveč dva kandidata. Predlagana kandidata sta zoper sklep DTS vložila tožbi, ki jima je Upravno sodišče RS ugodilo in izpodbijani sklep odpravilo. > Več...

24.8.2016

Vložitev predloga za izvršbo ali predloga za določitev sodnih penalov

Sodni penali so institut, ki je bil v naše pravo uveden leta 1978, zato se še ni popolnoma izoblikoval in je tudi razmeroma nepoznan. Sodni penali pomenijo poleg vložitve predloga za izvršbo dodatno možnost upnika, da pride do izpolnitve nedenarne terjatve, ki je ugotovljena v izvršilnem naslovu. Avtorica se ukvarja predvsem z dopustnostjo vložitve predloga za določitev sodnih penalov v razmerju do izvršilnega postopka ter z njihovo pravno naravo. > Več...

22.8.2016

Prepoved konkurenčne dejavnosti - razlika med konkurenčno prepovedjo in konkurenčno klavzulo

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) z namenom zagotavljanja delavčeve lojalnosti delodajalcu ureja zakonsko in pogodbeno prepoved konkurenčne dejavnosti. Z ureditvijo zakon zagotavlja spoštovanje načela lojalne konkurence tako, da delavec, ki v času trajanja delovnega razmerja pri opravljanju dela pri delodajalcu pridobi posebna znanja, povezave, izkušnje in podatke iz sfere delovanja delodajalca, ki jih ne bi mogel pridobiti drugje oziroma pri drugem delodajalcu, takšnih posebnih znanj niti v času trajanja delovnega razmerja niti določen čas po prenehanju delovnega razmerja ne bo uporabljal za svojo korist ali korist koga drugega in s tem ne bo povzročal škode delodajalcu, pri katerem je pridobil ta posebna znanja. > Več...

18.8.2016

Izvedena priča

Zakon o kazenskem postopku (ZKP) celovito ureja tri osebna dokazna sredstva: pričo, izvedenca in obdolženca. V literaturi je verjetno največ pozornosti namenjene sicer obdolžencu kot specifičnemu dokaznemu sredstvu, ker nastopa hkrati tudi kot (glavni) procesni subjekt, katerega položaj določajo temeljna procesna jamstva. Vendar pa pri tem ne smemo zanemariti dilem, ki se porajajo v zvezi s pričo in izvedencem. Čeprav je na prvi pogled razlika med njima jasna, pa zlasti praksa kazenskih postopkov kaže, da ni tako. Verjetno je prišel čas, ko moramo odkrito pripoznati tudi institut t. i. izvedene priče. > Več...

16.8.2016

Odgovornost revizorjev

Zaradi razvpitih globalnih škandalov iz preteklih let je delo revizorjev pod drobnogledom širše javnosti. Revizorji so podvrženi poostrenemu nadzoru, pogostejše je tudi uveljavljanje odškodninskih zahtevkov v zvezi z njihovim delom. Kljub temu pa na ravni EU še do danes ni prišlo do poenotenja pravil glede odškodninske odgovornosti revizorjev, kar avtorica predstavlja v podrobnem pregledu po posameznih državah. > Več...

11.8.2016

Novi obliki zavarovanja obveznosti v našem prostoru: nebančna garancija in poroštvo na prvi poziv

V slovenskem pravu je poroštvo vedno strogo akcesorna oblika zavarovanja obveznosti, bančna garancija na prvi poziv, ki je v praksi najpogostejša vrsta bančne garancije, pa je neakcesorne narave, kar pomeni, da obveznost banke ni odvisna od obstoja zavarovane terjatve. V poslovni praksi je prisotna potreba, da bi tudi nebančni subjekti lahko zagotovili neodvisno zavarovanje obveznosti z možnostjo unovčenja na prvi poziv brez ugovorov. > Več...

9.8.2016

Nove obveznosti delniških družb do obveščanja KDD

Delniške družbe so v zadnjih mesecih s strani Centralne klirinško depotne družbe, d.d., (KDD) pričele prejemati obvestila o postopnem uvajanju mednarodnih standardov izvajanja korporacijskih dejanj, skladno s katerimi jih KDD poziva k spoštovanju mednarodnih standardov o izvedbi korporacijskih dejanj in posledičnem obveščanju KDD o korporacijskih dejanjih, vključno z obveščanjem o sklicih skupščin. > Več...

5.8.2016

Aktualna vprašanja osebnega stečaja

Postopek osebnega stečaja je bil pri nas uveden z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) in se uporablja od 1. oktobra 2008 dalje. Pomenil je novost v naši ureditvi postopkov zaradi insolventnosti, saj prej veljavni Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL) iz leta 1993 tega postopka ni poznal. > Več...

3.8.2016

Patentiranje računalniških programov v praksi Evropskega patentnega urada

Evropska patentna konvencija (EPK) v 52. členu določa, da se evropski patenti podeljujejo za katerekoli izume z vseh področij tehnike, če so novi, inventivni in industrijsko uporabljivi. Za izume pa ne štejejo računalniški programi, če se patentna prijava oziroma patent nanaša na te programe kot take. Ob dejstvu, da je patentiranje računalniških programov danes povsem običajno, si poglejmo, kakšna je v praksi Evropskega patentnega urada (EPU) razlaga prepovedi patentiranja računalniških programov in kako je EPU prišel do razlage Evropske patentne konvencije, ki ima z njenim besedilom le še malo skupnega.

> Več...

1.8.2016

Ime česa je slovenska penologija? - Novemu zaporu ob rob

Če na slovensko penologijo zremo skozi Foucaulta, kot na skupek penološke oblasti (institucionalizirane prakse, ki se izvaja na "telesu in duši" posameznika) in penološke vednosti (razvijajoče se bodisi v oblastnih institucijah bodisi na zunanjih otočkih akademskega raziskovanja), lahko opazimo več trendov, ki kažejo na skrb zbujajočo kakovost tega amalgama. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober