IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Avgust 2013
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: Avgust 2013
 

V središču

Arhiv člankov od 1.8.2013 do 31.8.2013

30.8.2013

BITCOIN, plačilno sredstvo prihodnosti ali trenutna moda

Bitcoin (BTC) je digitalni denar, ki je decentraliziran, mednaroden in temelji na odprti kodi. Za razliko od Linden Dollars (uporaben v virtualnem okolju Second Life) gre v primeru Bitcoin za dejansko univerzalen in decentraliziran denar, ki ni vezan na določeno virtualno okolje in ni nadzorovan s strani neke organizacije (centralne banke, ipd.). Če bi postal realno plačilno sredstvo, bi bilo treba odgovoriti na precej pravnih vprašanj, od definicije kaj sploh bitcoin je, do izdajanja denarja, varnosti in garancij, transakcij, itd. > Več...

28.8.2013

Pregled pravno-političnega dogajanja v EU - 29. avgust

V združenih zadevah C-422/11 P in C-423/11 P so sodniki sodišča EU potrdili dosedanjo prakso, da pravniki iz pravnih služb ne morejo zastopati podjetja ali javnega organa v katerem so zaposleni pred evropskimi sodišči. Leta 2010 je predsednik poljskega Urada za elektronske komunikacije (PUKE) vložil zahtevo za razveljavitev odločbe Komisije na splošno sodišče EU. PUKE sta zastopala dva pravnika iz pravne službe PUKE. Ko je sodišče preverjalo njun poklicni status, je ugotovilo, da pravnika po 19. členu Statuta sodišča EU nista upravičena zastopati PUKE na sodišču. Na odločitev splošnega sodišča se je PUKE pritožil. > Več...

26.8.2013

Bdimo nad potmi javnega denarja

Računsko sodišče je po slovenski ustavi najvišji organ kontrole celotne javne porabe. Za poslanstvo si je zastavilo pravočasno in objektivno obveščanje javnosti o pomembnih odkritjih revizij poslovanja uporabnikov javnih sredstev, z razkrivanjem nepravilnosti in nesmotrnosti pri javnem poslovanju opozarja na odgovornost nosilcev javnih funkcij ter tako deluje v dobro vseh prebivalcev Slovenije. > Več...

26.8.2013

Prostovoljsko delo mora biti pogodbeno urejeno

Glede na zaostrene ekonomske in družbene razmere postaja prostovoljsko delo vse pomembneje, saj prispeva k zniževanju revščine, višji zaposljivosti prebivalstva, razvoju demokracije ter spodbujanju aktivnega državljanstva. Ob sprejemanju Zakona o prostovoljstvu (ZProst) je bilo ugotovljeno, da v zadnjem obdobju postaja prostovoljsko delo vedno bolj pomembno tudi na področju dopolnjevanja storitev države in preskrbe s socialnimi storitvami, s čimer omogoča nižje stroške ter večjo dostopnost prebivalstva do le-teh in tako pomembno prispeva k družbeni blaginji. Zakonsko urejanje prostovoljskega dela ni potrebno zgolj zaradi urejanja odnosov vseh vključenih akterjev, temveč predvsem zaradi priznanja pomembnosti tega področja za družbo ter vzpostavitve stimulativnega okolja za njegov hitrejši razvoj. > Več...

19.8.2013

Iz sodne prakse EU: Oglaševanje s tujo blagovno znamko prek metapodatkov in v Google AdWords

Oglaševanje išče vedno nove poti do naslovnikov in nove tehnologije so več kot dobrodošle za to dejavnost. Pred evropskim sodiščem se je znašla zadeva C-657/11, ki obravnava metapodatke kot obliko oglaševanja. Drugi primer pa je iz Norveške in obravnava vprašanje uporabe tuje znamke v Google AdWords v povezavi z dobrimi poslovnimi praksami > Več...

16.8.2013

Preostale novosti novele ZFPPIPP-E

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-E), ki je začel veljati 15. junija 2013, je v ureditev postopkov zaradi insolventnosti uvedel štiri sklope sprememb in dopolnitev. V prvi sklop spada uvedba postopka poenostavljene prisilne poravnave za mikro družbe in samostojne podjetnike (novi členi 221.a do 221.g ZFPPIPP) > Več...

13.8.2013

Usoda delovnih knjižic

Čeprav so bile delovne knjižice ukinjene s 1. januarjem 2009, pa v skladu z 227. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), le-te še vedno ohranjajo naravo javne listine z vpisi, ki so bili izvedeni v skladu z do tedaj veljavnim zakonom. > Več...

8.8.2013

Pregled pravno-političnega dogajanja v EU - 8. avgust

Predlog za ustanovitev Evropskega javnega tožilstva bo v primeru sprejetja temu organu poveril pristojnost za preprečevanje nezakonite uporabe proračunskih sredstev EU in druge goljufije v povezavi s finančnimi interesi EU. Evropski javni tožilec bo tako preiskoval kazniva dejanja v zvezi s proračunom EU, preganjal storilce in pomočnike ter pomagal tožilstvu pred nacionalnimi sodišči. > Več...

7.8.2013

Obvezno poročanje o kupoprodajnih in najemnih pravnih poslih

Od 1. julija se izvaja nova evidenca trga nepremičnin, prilagojena za vzpostavitev podatkov o kupoprodajnih pravnih poslih z nepremičninami in najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, ki jo je na podlagi 12. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-A) in s Sklepom o začetku uporabe prilagojene evidence trga nepremičnin vzpostavilo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. > Več...

5.8.2013

Iz sodne prakse EU: Vprašanje pristojnosti pri kršitvah na spletu

Zadeva C-131/12 obravnava varstvo osebnih podatkov na spletu, posebej pa se osredotoča na ponudnike iskalnikov (Google) in njihovo razmerje do upravljavca po direktivi o osebnih podatkih. Glavni problem v zadevi je kraj obdelave osebnih podatkov, in sicer glede na tehnično obdelavo ter usmeritev dejavnosti. V drugi zadevi (C-170/12) pa je vprašanje pristojnosti  v spletnih čezmejnih kršitvah avtorskih pravic. Glavni problem je bilo odločanje o izbiri merila za določitev pristojnosti, predvsem med merilom dostopnosti vsebine ali merilom usmeritve in cilja. > Več...

1.8.2013

Večja učinkovitost sodišč

Z novelama dveh ključnih zakonov s področja pravosodja, Zakona o sodiščih (ZS) in Zakona o sodniški službi (ZSS), se posodablja ureditev varstva osebnih podatkov, predvsem pa naj bi se zagotovila večja učinkovitost sodišč in s tem skrajšali sodni zaostanki, povečal pa se bo tudi nadzor nad sodno upravo. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober