IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Avgust 2012
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: Avgust 2012
 

V središču

Arhiv člankov od 1.8.2012 do 31.8.2012

29.8.2012

Davek na nepremičnine večje vrednosti

Davčni zavezanci morajo do 3. septembra popraviti davčno osnovo, ki je potrebna za odmero davka na nepremičnine večje vrednosti. > Več...

27.8.2012

EU: Imuniteta za izvajanje javnopravnih pooblastil

Sodišče Evropske unije je odločilo, da sklicevanje na imuniteto ni mogoče v primeru izvajanja nalog, ki ne spadajo med naloge v povezavi z izvajanjem javnopravnih pooblastil. > Več...

22.8.2012

Iz sodne prakse: Preklic dovoljenja za dostop do tajnih podatkov zaradi prejema denarnega darila

V skladu s prvim odstavkom 11. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU), javni uslužbenec, ki opravlja javne naloge, ne sme sprejemati daril v zvezi z opravljanjem službe, razen protokolarnih in priložnostnih daril manjše vrednosti. Prepoved sprejemanja daril je urejena tudi v 3. členu Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril, kjer je določeno tudi, da javni uslužbenec ne sme sprejeti niti darila zanemarljive vrednosti, če se kot darilo izroča denar. > Več...

20.8.2012

Znižanje kazni za prometne prekrške

Raziskovalci so ugotovili, da do sedaj najbolj represiven Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), ni dosegel svojega namena. Raziskave so pokazale, da višje kazni dolgoročno ne zmanjšajo števila prometnih nesreč. > Več...

16.8.2012

Izvršnica

Komaj lani sprejet zakon o preprečevanju zamud pri plačilih je konec julija letos nadomestil nov (istoimenski) zakon, ki naj bi z uvedbo novega instrumenta izvršnice ter odpravo nekaterih administrativnih ovir pri obveznem večstranskem pobotu in novo določitvijo plačilnih rokov odpravil negativne posledice plačilne nediscipline. > Več...

13.8.2012

Zaščita na črno zaposlenih delavcev

Tik pred iztekom roka, ki je potekel 5. avgusta 2012, je 28. julija začela veljati novela (ZPDZC-C), ki je Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC), uskladila z zahtevami prava Evropske unije. > Več...

9.8.2012

Iz sodne prakse: Nezakonit vnos blaga na carinsko območje Evropske skupnosti

S sodbo I U 1689/2011 je Upravno sodišče RS zavrnilo tožbo, s katero je tožnik v ponovljenem postopku izpodbijal ugotovitev nezakonitega vnosa ročne ure večje vrednosti na carinsko območje Evropske skupnosti, ker ni bila predložena slovenskemu carinskemu organu. > Več...

7.8.2012

Večja gospodarnost in zmanjšanje administrativnih bremen za gospodarske družbe in podjetnike

ZGD-1G odpravlja nejasnosti v zvezi s členom, ki ureja nasprotje interesov, skrajšuje rok za izbris podjetnika, omogoča družbam plačilo Agenciji Republike Slovenije za javno pravne evidence (AJPES) po objavi letnega poročila, omogoča prenos podjetja podjetnika na njegove družinske člane, nalaga dolžnost predlaganim članom nadzornega sveta ali upravnega odbora, da se na skupščini pred odločanjem o njihovem imenovanju predstavijo. > Več...

6.8.2012

Nataša Pirc Musar: Javnosti zavezana država naj raje pove, kaj je naredila za izterjavo davkov

K pisanju me je spodbudila kolumna dr. Mateja Avblja, v kateri se ta najprej sprašuje, ali sem kot informacijska pooblaščenka sploh pristojna dajati izjave, ki se po njegovem mnenju ne nanašajo na pristojnosti organa, ki ga vodim, potem pa ugotavlja, da moja izjava nakazuje na to, da nisem zavezana javnemu (sic!). Gre za moj odziv na vprašanje novinarja o tem, kaj si mislim o objavi seznama največjih davčnih dolžnikov na Hrvaškem. > Več...

3.8.2012

Kazenska odgovornost pravnih oseb

Tretja sprememba zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja poleg uskladitve z nedavno spremenjeno zakonodajo s področja kaznovalnega prava prinaša spremembe predvsem na področju dveh stranskih kazni: prepovedi udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja in prepovedi trgovanja s finančnimi instrumenti pravne osebe na organiziranem trgu. > Več...

1.8.2012

EU: Izključna pravica distribuiranja

V sporu s področja intelektualne lastnine je evropsko sodišče odločilo, da se izključna pravica distribuiranja kopije računalniškega programa, na katero se nanaša licenca, izčrpa s prvo prodajo te kopije. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober