IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Avgust 2011
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: Avgust 2011
 

V središču

Arhiv člankov od 1.8.2011 do 31.8.2011

31.8.2011

Iz sodne prakse: Omejitev svobodne izbire zaposlitve

Pripravništvo po Zakonu o pravniškem državnem izpitu (ZPDI) se izvaja na sodiščih, lahko pa tudi pri državnih tožilstvih (sodniško pripravništvo) in kot izbirno usposabljanje ter se zaključi s pravniškim državnim izpitom. Skladno s 3. členom ZPDI sodniški pripravnik opravlja pripravništvo kot oseba v delovnem razmerju na sodišču, lahko pa tudi kot oseba v delovnem razmerju pri drugem delodajalcu v okviru izobraževanja, ki ga zagotavlja delodajalec, oziroma volontersko. > Več...

30.8.2011

Nove invalidske in zdravniške parkirne karte

Ministrstvo za promet je izdalo nov Pravilnik o parkirni karti, s katerim je določena oblika in vsebina parkirne karte, pogoji in postopki za njeno izdajo, veljavnost, način označevanja vozila ter evidenca izdanih parkirnih kart. > Več...

25.8.2011

Ureditev podeljevanja koncesij za posredovanje zaposlitev

Pravilnik o koncesijah za opravljanje storitev za trg dela je bil sprejet na podlagi 101. člena Zakona o urejanju trga dela (ZUTD) in od 20. avgusta 2011 podrobneje ureja način podelitve koncesije za vseživljenjsko karierno orientacijo in posredovanje zaposlitve. > Več...

22.8.2011

Iz sodne prakse: Plačilo dvojne are

Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES), ki je začel veljati 1.8.2004, določa pravila o prodaji stanovanj in enostanovanjskih stavb z namenom zaščititi končne kupce pred tveganjem neizpolnitve obveznosti investitorja oziroma vmesnega kupca kot prodajalca po prodajni pogodbi. > Več...

17.8.2011

Več pozornosti pomembnejšim zadevam v ZVISJV

13. avgusta je začela veljati novela Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV), ki uveljavlja novo načelo stopenjskega pristopa, kar pomeni, da se pomembnejšim zadevam namenja več pozornosti kot manj pomembnim. > Več...

16.8.2011

Iz sodne prakse: Zavarovanje terjatev

Višje sodišče v Kopru je odločilo (VSK Sklep Cpg 93/2011), da sme sodišče za zavarovanje nedenarnih terjatev izdati vsako odredbo, s katero je mogoče doseči namen zavarovanja. > Več...

9.8.2011

Uvedba davčnih blagajn?

S predlogom Zakona o davčnih blagajnah naj bi v jeseni uredili gotovinsko poslovanje in zajezili sivo ekonomijo. > Več...

8.8.2011

Iz sodne prakse: Negativni publicitetni učinek

Eno temeljnih načel zemljiške knjige je načelo javnosti, njegov poseben vidik pa je izražen v publicitetnih učinkih vpisa v zemljiško knjigo. Vpis v javno knjigo ima publicitetni učinek takrat, ko se z vpisom šteje, da je vpisani podatek javno objavljen in s tem vsakomur znan. Tak učinek imajo vsi vpisi v zemljiško knjigo, s tem pa sta uresničeni tudi temeljni načeli stvarnega prava o izključujočem učinkovanju stvarnih pravic in o zunanji razpoznavnosti stvarnih pravic iz 5. in 11. člena Stvaropravnega zakonika (SPZ). > Več...

3.8.2011

Iz sodne prakse: Izredna odpoved zaradi povzročanja škode

Vrhovno sodišče je odločilo, da predstavlja samovoljno ravnanje delavca, ki neposredno privede ali bi lahko privedlo do povzročitve škode delodajalcu, hujšo kršitev delovnih obveznosti, zaradi česar je delodajalec zakonito izredno odpovedal pogodbo o zaposlitvi. > Več...

1.8.2011

ZDT ustanavlja specializirano državno tožilstvo

Nov zakon o državnem tožilstvu prinaša rešitve, s katerimi naj bi okrepil samostojnost državnega tožilstva in omogočil učinkovitejši boj zoper najhujše oblike gospodarskega kriminala. Po številnih razpravah je uspešno prestal veto v državnem svetu in bo stopil v veljavo 6. novembra 2011. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober