IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Avgust 2010
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: Avgust 2010
 

V središču

Arhiv člankov od 1.8.2010 do 31.8.2010

30.8.2010

Neodgovorna ravnanja poslovodstva in nadzornih organov bodo odslej kaznovana

V veljavi je zadnja novela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki prinaša poleg procesnih novosti, novosti zagona podjetnikov v osebnem stečaju, tudi kazni za poslovodstva in nadzorne svete, ki ne ravnajo z vso dolžno skrbnostjo ob nastanku insolventnosti. > Več...

25.8.2010

Darovanje organov

26. avgusta bo začela veljati Direktiva št. 2010/45/EU o standardih kakovosti in varnosti človeških organov, namenjenih za presaditev, ki predstavlja velik korak naprej za vse bolnike, ki čakajo na transplantacijo, saj vpeljuje enotne zahteve glede pridobivanja, prevoza in uporabe organov, ki si jih države članice EU izmenjujejo. > Več...

23.8.2010

Iz sodne prakse: Pravica tožene stranke do kontradiktornega postopka

Ustavno sodišče je v odločbi št.U-I-65/10 z dne 20.5.2010  razveljavilo določbo prvega odstavka 28. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1) , saj le-ta pomeni nedopusten poseg v pravico tožene stranke do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave in je zato z njo v neskladju. > Več...

17.8.2010

Iz sodne prakse: Razveljavitev javne dražbe

Če pride v postopku javne dražbe do kakšne napake, se sama dražba ne more razveljaviti ali ponoviti, temveč se lahko izpodbija prodajna pogodba, ki je bila sklenjena na podlagi izvedene javne dražbe (Sodba III Ips 78/2007). > Več...

13.8.2010

Novosti glede plačilnih storitev proračunskih uporabnikov

Plačilne storitve proračunskih uporabnikov bodo odslej urejene z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU), ki je v veljavi od 8. avgusta in določa delovanje Uprave Republike Slovenije za javna plačila (UJP), kot institucije, ki skrbi za opravljanje plačilnih storitev proračunskih uporabnikov. > Več...

11.8.2010

Elektronsko poslovanje v civilnih sodnih postopkih

21. avgusta bo začel veljati Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih, ki ureja vlaganje elektronskih vlog in elektronsko vročanje v pravdnem postopku ter drugih civilnih sodnih postopkih. > Več...

10.8.2010

Izkoriščanje mineralnih surovin

Veljati je začel nov Zakon o rudarstvu (ZRud-1), ki določa pogoje za iskanje, raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin, pogoje za opustitev njihovega izkoriščanja ter pogoje za zagotavljanje varstva in zdravja pri izvajanju teh del. > Več...

9.8.2010

V veljavi je ZJAJN, ki ustanavlja Agencijo za javno naročanje

Do konca letošnjega leta bo začela delovati Javna agencija za javno naročanje, ki naj bi poskrbela za zmanjšanje razpršenosti oddaj javnih naročil (centralizacijo) v organih državne uprave, povečanje učinkovitost in doseganje večje kakovosti za isti denar (gospodarnost) pri javnem naročanju ter dvig nivoja strokovnosti pri delu državnih organov v postopkih javnega naročanja. > Več...

5.8.2010

Ureditev področja dodeljevanja socialnih transferjev in pravic iz javnih sredstev

14. avgusta 2010 bo začel veljati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki naj bi zagotovil učinkovitejšo in pravično politiko dodeljevanja socialnih transferjev ter dosegel pravično dodeljevanje pravic iz javnih sredstev, poenostavitev sistema, večjo preglednost in učinkovitost ter manjšo možnost zlorab. > Več...

4.8.2010

Iz sodne prakse: Pristojnost delovnega sodišča v sporih o opravljanju del otrok, mlajših od 15 let, vajencev, dijakov in študentov

Tožnik je dijak srednje šole, ki je delal v delovnem procesu pri toženi stranki z njenim soglasjem in po njenih navodilih, zato gre v zvezi z odškodninsko odgovornostjo tožene stranke za škodo, ki jo je tožnik utrpel, za delovni spor v smislu točke e) prvega odstavka 5. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1). > Več...

3.8.2010

Enako obravnavanje spolov

4. avgusta bo začela veljati nova direktiva s področja enakosti spolov in sicer Direktiva št. 2010/41/EU o uporabi načela enakega obravnavanja moških in žensk, ki opravljajo samostojno dejavnost. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober