IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Avgust 2009
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: Avgust 2009
 

V središču

Arhiv člankov od 1.8.2009 do 31.8.2009

31.8.2009

Lažje do štipendij?

Zakon o štipendiranju (ZŠtip) je bil od uveljavitve julija 2007 letos prvič spremenjen, novela pa se bo začela uporabljati s 1. septembrom. Zakon pregledno in enotno ureja področje štipendiranja in spodbud za izobraževanje, povečuje dostopnost do pridobitve štipendij ter število štipendistov, vzpodbuja podjetja za kadrovsko štipendiranje in omogoča lažje izvajanje kontrole nad namenskim podeljevanjem in načrtovanjem sredstev. > Več...

27.8.2009

IZ SODNE PRAKSE: Odstop terjatve med pravdo

Kadar do odtujitve terjatve pride na strani tožnika, je ta dolžan zahtevek prilagoditi tako, da zahteva spolnitev v korist pridobitelja, četudi se pravda konča med istima strankama. > Več...

26.8.2009

Do konca avgusta je potrebno oddati revidirana letna poročila

V skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) morajo kapitalske družbe in tiste osebne družbe, pri katerih za njihove obveznosti ni neomejeno odgovorna nobena fizična oseba, do konca meseca avgusta Agenciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES) predložiti revidirano ter konsolidirano letno poročilo skupaj z revizorjevim poročilom. > Več...

25.8.2009

Register kulturne dediščine sledi izzivom informacijske družbe

Novi Pravilnik o registru kulturne dediščine določa vsebino, način vodenja registra kulturne dediščine, prikaza vrednotenja dediščine v prostoru ter minimalno vsebino in način dokumentiranja dediščine, veljati pa bo začel 5. septembra. Namen registra je informacijska podpora izvajanju varstva dediščine. > Več...

19.8.2009

Nova uredba v skrbi za zdravje osnovnošolcev

15. avgusta 2009 je začela veljati Uredba o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo, katera uvaja shemo šolskega sadja, ki je nov ukrep EU v okviru pomoči sektorju sadja in zelenjave. Šole, ki se bodo vključile v shemo, bodo lahko pridobile finančno pomoč EU in Slovenije za nabavo svežega sadja in zelenjave v šolah, ki ga bodo nato brezplačno razdeljevali otrokom. > Več...

18.8.2009

Letno poročilo investicijskih skladov bo potrebno revidirati po novem

Na podlagi 90. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1) mora letno poročilo investicijskega sklada pregledati revizor v skladu z določbami 58. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Zakona o revidiranju (ZRev). > Več...

12.8.2009

Formalno prijavljeno prebivališče in fikcija vročitve

Ustavno sodišče RS je z odločbo U-I-279/08-14 razveljavilo četrti, peti in šesti odstavek 143. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), ki pod določenimi pogoji dopuščajo vročitev na naslovu, kjer je naslovnik uradno prijavljen, čeprav tam dejansko ne živi. > Več...

10.8.2009

Povzetek polletnega poročila morajo investicijski skladi objaviti že po novem

V skladu z 91. členom Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1) je temeljna naloga družbe za opravljanje verodostojno in redno obveščanje vlagateljev. > Več...

7.8.2009

Dopolnjena pravila posredovanja podatkov o uveljavljanju olajšav

5. avgusta so začele veljati spremembe Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, ki določa vrsto, obliko in način predložitve podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev za dohodke, od katerih se v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) obračunava davčni odtegljaj ter navodila za izpolnitev in predložitev obračunov davčnih odtegljajev davčnemu organu. > Več...

6.8.2009

Blažitev posledic gospodarske krize na avtoprevozniško dejavnost

Glavni cilj sprememb in dopolnitev Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1) je vključiti take ukrepe, ki imajo neposredno takojšnje in vidne učinke na blažitev posledic gospodarske krize na avtoprevozniško dejavnost. > Več...

6.8.2009

Poslovanje društev odslej z nekaterimi spremembami

Spremembe Zakona o društvih (ZDru-1) se nanašajo na vrsto redakcijskih popravkov, pretvorbo tolarskih v evrske zneske in vrsto jasnejših določil glede poslovanja društev. > Več...

5.8.2009

IZ SODNE PRAKSE: Hramba mamil

Ker obtoženec ni zatrjeval, da bi mamila hranil v znanstvenoraziskovalne in učne namene, dodatni dokazni postopek o tem, ali ima dovoljenje ministrstva, ni potreben. > Več...

4.8.2009

Odslej bodo kredite lahko najeli tudi nezaposleni

Namen Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije za fizične osebe (ZJShemFO), ki se uporablja od 31. julija 2009, je omilitev posledic gospodarske in finančne krize, ki so posebej neugodne za nekatere skupine fizičnih oseb. ZJShemFO namreč ureja jamstva Republike Slovenije bankam in hranilnicam, ki bodo omogočile zadolževanje fizičnih oseb, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje in ki jim do sedaj najemanje kredita ni bilo omogočeno. > Več...

3.8.2009

S spremembami ZHKO do večjih pooblastil ATVP

Novela Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO), ki bo začela veljati 11. avgusta, na novo definira vlogo neodvisnega cenilca in posplošene tržne vrednosti nepremčnin ter ATVP dodeljuje vlogo prekrškovnega organa. > Več...

1.8.2009

Pregled evropske zakonodaje v mesecu juliju

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober