IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Avgust 2008
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: Avgust 2008
 

V središču

Arhiv člankov od 1.8.2008 do 31.8.2008

31.8.2008

Pregled evropske zakonodaje v mesecu avgustu 2008

V mesecu avgustu so bili sprejeti številni predpisi, med katerimi vas opozorjamo na:

> Več...

27.8.2008

IZ SODNE PRAKSE: Izvršba na dolžnikovo nepremičnino

Izvršba z zaznambo sklepa v zemljiški knjigi, zgolj na podlagi vloženega zemljiškoknjižnega predloga za vpis lastninske pravice na ime dolžnika oziroma pod odložnim pogojem, ni dopustna. > Več...

25.8.2008

Zdravstveno varstvo in cene zdravil

24. avgusta je začela veljati novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), katere glavni namen je bil določiti preglednejše ukrepe, ki urejajo določanje cen zdravil za človeško uporabo in njihovo vključitev v področje nacionalnih sistemov zdravstvenega zavarovanja. > Več...

22.8.2008

Poostren nadzor ATVP nad delovanjem investicijskih podjetij

Od začetka avgusta je v veljavi nov Pravilnik v zvezi z zahtevo za posredovanje podatkov Agenciji za trg vrednostnih papirjev, ki pooblašča agencijo, da lahko za potrebe nadzora investicijskih podjetij kadarkoli zahteva izročitev katerihkoli podatkov. > Več...

20.8.2008

IZ SODNE PRAKSE. Odsotnost z dela zaradi nege otroka med boleznijo

Ustavno sodišče RS je z odločbo, št. U-I-163/08-7 zadržalo izvrševanje prvega odstavka 30. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) in 1. točke drugega odstavka 138. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, kolikor se nanašata na otroka, s katerim zavarovanec živi v skupnem gospodinjstvu. > Več...

18.8.2008

S spremembo davčne zakonodaje do nove splošne in investicijske olajšave

Z zadnjimi davčnimi spremembami, ki se uporabljajo že od 1. januarja 2008, lahko podjetja, samostojni podjetniki in kmečka gospodinjstva ponovno uveljavljajo investicijsko olajšavo za vlaganja v osnovna sredstva, davčnimi zavezanci z najnižjimi dohodki pa lahko koristijo višjo splošno davčno olajšavo. > Več...

14.8.2008

IZ SODNE PRAKSE: Načelo kontradiktornosti v pravdnem postopku

Ker je sodišče opravilo glavno obravnavo še pred iztekom 30-dnevnega zakonskega roka za odgovor na tožbo, je sodišče zagrešilo absolutno bistveno kršitev določb postopka. > Več...

13.8.2008

Pogoji za izvajanje brezplačne pravne pomoči

Na podlagi sprememb Zakona o brezplačni pravni pomoči (ZBPP) je bil objavljen Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev soglasja za dajanje brezplačne pravne pomoči, ki se bo začel uporabljati septembra. Pravilnik podrobneje ureja pogoje in postopke, ki jih morajo izpolnjevati osebe, ki brez namena pridobivanja dobička opravljajo dejavnost brezplačne pravne pomoči. > Več...

11.8.2008

Javna podjetja bodo jeseni poročala po novem

S spremembami Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD) se uvajajo nove evidence in poročanja organov oblasti, javnih podjetij in podjetij splošnega gospodarskega pomena, za AJPES pa nove zadolžitve. > Več...

8.8.2008

Spremembe ZDoh-2 prinesle tudi spremembe obdavčitve prejemkov poklicnih športnikov

Tudi prejemki naših športnikov so obdavčeni, pri čemer pa so nagrade iz naslova prejema olimpijske medalje plačila dohodnine oproščene. > Več...

6.8.2008

IZ SODNE PRAKSE: Lastnik vozila ne prizna odgovornosti za prekršek

Ustavno sodišče RS je z odločbo, št. U-I-295/05 odločilo, da prvi odstavek 233. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1) ni v neskladju z ustavo. Izpodbijana določba od obdolženca ne zahteva, da obremeni sebe ali bližnjega, ali da prizna odgovornost za prekršek, zato ureditev ne posega v pravico obdolženca, da ni dolžan izpovedati zoper sebe ali svoje bližnje, ali priznati krivde. > Več...

5.8.2008

Preizkus znanja za zdravilce

Na podlagi Zakona o zdravilstvu (ZZdrav), je bil sprejet Pravilnik o preizkusu iz zdravstvenih vsebin za zdravilce, ki nimajo zdravstvene izobrazbe. Namen pravilnika je izpeljati legalizacijo zdravilskih metod in zaščititi uporabnika zdravilskih storitev. > Več...

4.8.2008

Dočakali smo zakon o duševnem zdravju

V danem trenutku ima duševno motnjo vsak sedmi državljan Republike Slovenije, vsak tretji jo bo imel vsaj enkrat v življenju. Glavni problem na področju duševnega zdravja v Sloveniji je predvsem visoka stopnja samomorov, zato je bil sprejem zakona nujen. > Več...

1.8.2008

Pregled evropske zakonodaje v mesecu juliju 2008

1.8.2008

Od 1. avgusta v uporabi novi zneski nekaterih povračil stroškov v zvezi z delom

Čeprav bodo nova povračila stroškov upoštevana šele pri plači za avgust, torej pri izplačilu v septembru, pa lahko že danes ugotavljamo višine zneskov, ki jih je prinesla novelirana uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober