IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Julij 2017
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: Julij 2017
 

V središču

Arhiv člankov od 1.7.2017 do 31.7.2017

31.7.2017

Ne bom dopustil pritiskov nad delom državnih tožilcev

Generalni državni tožilec Drago Šketa manj kot tri mesece po začetku mandata že riše kljukice na seznamu zadanih nalog. V intervjuju ocenjuje da vsaka kadrovska sprememba prinese novo dinamiko. Zastopati želi vse tožilce in dodaja: "Ne bom dopustil kakršnihkoli pritiskov nad delom državnih tožilcev." > Več...

28.7.2017

Sodišče EU: Hrvaška je bila med begunskim valom odgovorna za obravnavo prošenj za azil

Sodišče EU je na podlagi primerov iz Slovenije in Avstrije razsodilo (sodba C-490/16), da je bila Hrvaška odgovorna za obravnavanje prošenj za mednarodno zaščito oseb, ki so množično prečkale njeno mejo med begunsko krizo v letih 2015 in 2016. Slovenija je s sodbo zadovoljna. > Več...

27.7.2017

Spremembe Poslovnika DZ

V soboto, 29. julija, se bodo uveljavile spremembe in dopolnitve Poslovnika državnega zbora (PoDZ-1), ki jih je državni zbor sprejel 12. julija. V nadaljevanju so predstavljene nekatere znatnejše spremembe in dopolnitve PoDZ-1. > Več...

26.7.2017

IZ PRAKSE: Predlog za odlog delitve solastnine

Razlog časovne neprimernosti je pravni standard, ki ga zapolnjuje sodna praksa glede na konkretne okoliščine, katere morajo biti prehodne narave s časovno predvidljivim prenehanjem. > Več...

24.7.2017

Elektronski odvetnik

"Najprej pobijmo vse odvetnike."
(Shakespeare, Henrik VI.)
"Svet brez odvetnikov - kako lepo bi bilo živeti v takem svetu, popolnem svetu!" Zagotovo bi lahko marsikoga slišali izreči to misel, vendar se je treba vprašati, ali bi bilo res tako. Menim, da v tem ne bi našli niti lepote niti popolnosti. > Več...

21.7.2017

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi delodajalca

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi pomeni takojšnje prenehanje pogodbe o zaposlitvi. Če izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi poda delodajalec, delavec dejansko »čez noč« ostane brez zaposlitve in seveda brez (pričakovanih) prejemkov iz naslova delovnega razmerja, hkrati pa delavec ob takem načinu prenehanja pogodbe o zaposlitvi ne more uveljavljati pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti. > Več...

19.7.2017

Izvajanje stikov ob nasprotovanju otroka: do kam sežejo obveznosti države

K.B. in drugi proti Hrvaški, zadeva 36216/13, 14. marec 2017 (drugi senat)
V zadevi K.B. in drugi proti Hrvaški je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) obravnavalo primer pritožnice, ki kljub pravnomočno priznani pravici do stikov več kot pet let ni imela skoraj nobenih stikov s svojima sinovoma. Razlog za to je bil v nasprotovanju otrok, ki sta vztrajno zavračala stike z materjo, vsi poskusi vzpostavitve stikov pa so bili neuspešni. ESČP je moralo presoditi, ali so državni organi ravnali pravilno, ko so sledili mnenju in volji otrok, ter ali so pri tem storili dovolj za uresničitev pravice pritožnice do spoštovanja družinskega življenja (8. člen EKČP).

> Več...

17.7.2017

Priprave na glavno obravnavo in glavna obravnava po noveli ZPP-E

Novela Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E), ki se začne uporabljati 14. septembra 2017, je prinesla nekaj opaznejših sprememb v fazah glavne obravnave in priprav nanjo. Gre za fazi, ki sta z vidika trajanja postopkov na prvi stopnji najbolj kritični. Pripravljalci novele so pravilno zaznali, da je boljša organizacija dela v teh dveh fazah ključna za dosego večje koncentracije in pospešitve postopka, za njegovo poenostavitev in racionalizacijo ter za njegovo večjo prožnost, tj. za možnost prilagoditve nekaterih vidikov postopka posebnostim posamezne zadeve. > Več...

14.7.2017

Denar je danes redko stvar: izločitvena pravica na premičninah in drugem premoženju

Če primerjamo zakonski opredelitvi izločitvene pravice v 124. členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL) in v 22. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), je bila ta v ZPPSL opredeljena zelo na splošno in kratko kot »stvar, ki ne pripada«, ZFPPIPP pa je glede opredelitve pojma izločitvene pravice veliko bolj natančen. Po ZFPPIPP ne obstaja neka splošna opredelitev izločitvene pravica, kot je izhajala iz opredelitve izločitvene pravice v ZPPSL, temveč ZFPPIPP, predvsem v 22. členu, pa tudi v 250. členu, določa različne vrste izločitvene pravice, ki se med seboj v bistvenih delih razlikujejo. > Več...

12.7.2017

Kdo "odpusti" direktorja

Osebe, ki v kapitalskih gospodarskih družbah opravljajo funkcijo vodenja poslov in zastopanja, so v Republiki Sloveniji praviloma v delovnem razmerju z družbo. To pomeni, da imajo poleg korporacijskopravnega položaja poslovodje oziroma (člana ali predsednika) poslovodnega organa hkrati status delavcev družbe. Opisana dihotomija pravnih položajev v praksi večkrat povzroča preglavice, saj so njune korporacijsko- in delovnopravne prvine v mnogoterih situacijah prepletene oziroma med seboj v razmerju vzajemne funkcionalne odvisnosti ali drugih oblik vzročno-posledične povezanosti. > Več...

10.7.2017

Pravniški državni izpit - ali je trenutni sistem res učinkovit in pravičen?

Pravniški državni izpit je preizkušnja, primerljiva z iniciacijskim obredom, ki se je bojijo študenti prava in jo morajo prestati vsi pravniki z ambicijami po karieri v pravosodju, po svoji zahtevnosti pa je poznana celo večini laikov. Pa je vse to dejansko upravičeno? > Več...

7.7.2017

Podaljšanje poskusnega dela

Navidezno jasna, a skopa določila Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) v zvezi z institutom poskusnega dela puščajo več odprtih vprašanj, eno izmed njih je tudi vprašanje podaljšanja poskusnega dela, s katerim se je pred kratkim ukvarjalo Vrhovno sodišče RS. > Več...

5.7.2017

Sodišče EU: Davčna oprostitev cerkvene skupnosti je lahko v nasprotju s pravom EU

Davčna oprostitev, ki je priznana cerkveni skupnosti Katoliške cerkve, za dela, ki so bila izvedena v zgradbi, namenjeni za izvajanje dejavnosti, ki niso strogo verske, je lahko v nasprotju z določbami primarnega prava Evropske unije (EU) o prepovedi državnih pomoči, če in kolikor so te dejavnosti gospodarske. Tako je v tokratni zadevi C-74/16 v postopku predhodnega odločanja odločil veliki senat Sodišča EU. > Več...

3.7.2017

Avtorske pravice in piratstvo v Sloveniji

Živimo v digitalnem svetu, v katerem uporaba spleta ter prenos in prikaz digitalnih informacij igrajo ključno vlogo v gospodarstvu. Mednarodni razvoj avtorskega prava ne dohaja hitrih inovacijskih sprememb v informacijski tehnologiji. Danes se pravna stroka in doktrina spopadata z vzpostavitvijo mednarodnega ogrodja za učinkovito preganjanje kršiteljev avtorskih in sorodnih pravic, še zlasti v zvezi s ponarejanjem in spletnim piratstvom. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober