IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Julij 2016
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: Julij 2016
 

V središču

Arhiv člankov od 1.7.2016 do 31.7.2016

27.7.2016

Dvojna vloga nepremičninskih posrednikov

Z iskanjem nepremičnin se pravzaprav soočamo vsi tisti, ki iščemo stanovanje zaradi nove službe, študija oziroma zaradi preselitve v drug kraj. Ko se na primer podamo na trg nepremičnin v vlogi najemnika ali kupca, se običajno srečamo z različnimi spletnimi stranmi, ki nam nudijo bazo podatkov o razpoložljivih prostih stanovanjih. > Več...

25.7.2016

Prevzemi (M&A) v stečajnem postopku

Z izrazom mergers and acquisitions (M&A) označujemo skupek različnih transakcij, s katerimi investitorji pridobivajo poslovne deleže, delnice ali premoženje drugih družb. Gre za kompleksne transakcije, pri katerih so pogosto udeleženi subjekti iz različnih držav in pravnih sistemov, zato se je v mednarodni poslovni praksi uveljavila "standardna" struktura transakcij M&A, ki je pri večini teh v bistvenem podobna, s čimer se potek same transakcije precej olajša, saj so udeležencem iz različnih pravnih sistemov že vnaprej znani okvirni potek in faze postopka. > Več...

22.7.2016

Reforma sodnega sistema EU - reševanje kvalitativnih težav s kvantitativnim pristopom?

V zadnjih dveh letih se je Sodišče EU znašlo pod največjim medijskim in političnim udarom od njegove ustanovitve pred več kot 60 leti. Razlog ni povezan z morebitno kontroverzno sodno odločitvijo, temveč z njegovo reformo, ki jo je spremljal intenziven boj na samem Sodišču EU, pa tudi lobiranje na hodnikih drugih institucij. > Več...

20.7.2016

8. avgust je zadnji rok za uskladitev kapitala po ZGD-1I

Čeprav je v razpravi že novi predlog novele Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1J), pa imajo lastniki družb, ki so si pri svoji družbi sposodili kapital, do 8. avgusta 2016 čas, da vrnejo posojilo svojemu podjetju in s tem zagotovijo osnovni kapital družbe v skladu z zakonom. > Več...

18.7.2016

Pravnomočnost plačilnega naloga in odločbe o prekršku

V zadnjem času se v praksi pogosto pojavljajo dileme glede pravnomočnosti in izvršljivosti odločb, izdanih v postopku o prekršku, predvsem plačilnega naloga prekrškovnega organa. Za pravilno in usklajeno delovanje prekrškovnih organov ter pravno varnost državljanov, ki se vsakodnevno srečujejo s prekrškovnimi normami, so v prispevku predstavljena izhodišča za obravnavanje nedovoljenih in prepoznih zahtev za sodno varstvo po določbah Zakona o prekrških (ZP-1). > Več...

15.7.2016

Kje bi morala biti meja pri medijskih posegih v zasebnost politikov?

Ko si pred sodišči nasproti stojijo mediji in politiki, si največkrat nasproti stojijo pravica do svobode izražanja na eni strani, na drugi strani tehtnice pa pravica do časti in dobrega imena ali pravica do zasebnosti. > Več...

13.7.2016

Podatki o komunikacijskih sredstvih brez odredbe sodišča

Na podlagi določil tretjega odstavka 149.b člena Zakona o kazenskem postopku (novela ZKP-K) lahko policija od operaterja zahteva, da ji na njeno pisno zahtevo, tudi brez privolitve posameznika, na katerega se ti podatki nanašajo, sporoči podatke o lastniku ali uporabniku določenega komunikacijskega sredstva za elektronski komunikacijski promet,... > Več...

11.7.2016

Kaznivo dejanje pranja denarja z vidika učinkovite prakse

Kaznivo dejanje pranja denarja ni klasično kaznivo dejanje, ampak rezultat spremenjenih družbenih in ekonomskih razmer v zadnjih nekaj desetletjih. V tem času je prišlo do velikega tehnološkega napredka, hkrati pa tudi do rasti ilegalne ekonomije, ki je pranje denarja vselej skušala prikriti s pojmi normalnega poslovnega tveganja pridobitve dobička, pa čeprav na primer zgolj z navideznimi finančnimi posli brez kakršnegakoli gospodarskega učinka v realni ekonomiji. > Več...

6.7.2016

Od individualnega do javnega (precedenčnega) namena Vrhovnega sodišča: ustavnopravni vidik

Vrhovno sodišče ne more istočasno in v enakem obsegu zagotavljati individualnega in javnega interesa. Izkušnje dokazujejo, da so nujne omejitve dostopa do vrhovnega sodišča, saj hiperprodukcija sodne prakse, ko še tisti, ki jo je ustvaril, izgublja spomin, vodi v normativni kaos. > Več...

4.7.2016

Politična in vrednostna (ne)zadržanost delodajalca

S prispevkom, ki temelji na resničnem, a ustrezno abstrahiranem primeru, želita avtorja opozoriti na problematičnost nekaterih vrst ravnanja delodajalca, ki se na prvi pogled zdijo zdaj bolj, zdaj manj sporna, gotovo pa je njihova pravna in tudi etična ali moralna presoja svojevrsten izziv. Izziv, ki bi se morda izkazal za še kako velikega tedaj, ko bi prav tak primer prišel pred sodišče. > Več...

1.7.2016

Tožbeni zahtevki v upravnem sporu

Upravni spor je po svoji pravni naravi predvsem spor o zakonitosti dokončnega upravnega akta, torej oblika naknadnega sodnega nadzora nad delovanjem uprave. Neposredni predmet presoje v upravnem sporu je zakonitost dokončnega upravnega akta, torej skladnost tega akta s formalnim in materialnim zakonom. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober