IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Julij 2014
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: Julij 2014
 

V središču

Arhiv člankov od 1.7.2014 do 31.7.2014

31.7.2014

Pregled pravnega dogajanja v EU - 31. julij

V tokratni pregled dogajanja v EU smo med drugim izbrali nove standarde za RFID čipe, sporočilo o energisjki učinkovitosti, predlog uredbe glede elektronske identifikacije, izbiro glede gojitve GSO, reformo blagovnih znamk, med sodbami sodišča EU pa primere glede pravice do ustanavljanja oz. opravljanja odvetniškega poklica, statusa rezidenta za daljši čas in kdaj se jajčna celica šteje za zarodek. > Več...

30.7.2014

Ni več hrambe prometnih podatkov o elektronskih komunikacijah

Ustavno sodišče Republike Slovenije je z odločbo U-I-65/13 razveljavilo člene 162 do 169 Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), ki so določali neselektivno hrambo prometnih podatkov pri operaterjih. Operaterji iz 163. člena so morali nemudoma po objavi odločbe (18. 7. 2014) uničiti vse podatke, ki so jih hranili na podlagi razveljavljenih določb. > Več...

28.7.2014

Sodna praksa EU: Diskriminacija zaradi debelosti

V zadevi C-354/13 je generalni pravobranilec Jääskinen podal mnenje glede diskriminacije pri zaposlovanju in delu, in sicer diskriminacije zaradi debelosti. Vprašanje je bilo, ali lahko debelost pomeni invalidnost v smislu 1. člena direktive 2000/78. Generalni pravobranilec je sklenil, da je nezakonito diskriminirati nekoga zaradi debelosti, če je ta dosegla tako stopnjo, da v medsebojnem vplivu z vedenjskimi in okoljskimi ovirami omejuje polno sodelovanje v poklicnem življenju (huda debelost). > Več...

24.7.2014

Arbitražna klavzula v ustanovitvenih aktih gospodarskih družb

Zaradi nekaterih prednosti (nejavnost in hitrost postopka, strokovnost arbitrov itd.) je arbitražni postopek priporočljiv tudi za reševanje korporacijskih sporov. Na splošno je mogoče ugotoviti, da slovenska zakonodaja za to vzpostavlja ustrezen normativni okvir, pri čemer pa je seveda treba upoštevati klasična pravila arbitražnega prava, zlasti tako imenovane predpostavke za arbitražno razsojanje (obstoj arbitražnega dogovora in arbitrabilnost spora), in pravno naravo arbitražne klavzule. > Več...

21.7.2014

Sodna praksa EU: Preklic blagovne znamke zaradi generičnosti izraza

Sodišče EU je obravnavalo vprašanje generičnosti blagovnih znamk v primeru Kornspitz (C-409/12). Blagovno znamko, ki nič več ne izpolnjuje svoje bistvene funkcije, to je označuje poreklo oz. izvor blaga ali storitev (razlikovalni učinek znamke), je mogoče preklicati. To se zgodi, ko se znak oz. znamka ne povezuje več s posameznim izdelkom ali storitvijo določenega podjetja, temveč se splošno povezuje z določeno vrsto / skupino izdelkov ali storitev (npr. aspirin, cellophane, google). > Več...

18.7.2014

Prof. dr. Marko Pavliha: Kako (ni)sem kandidiral za evropskega komisarja in pogorel

Čeravno nemara zvenim kot poklapana Ezopova lisica ali lisjak s kislim priokusom nedosegljivega grozdja - za komisarja so me namreč odhajajoči premierki in najverjetnejšemu novemu mandatarju neuspešno predlagali številni ugledni intelektualci, gospodarstveniki in zajeten del civilne družbe - si moram vendarle olajšati dušo, ker sem o politizaciji kandidatur za prestižne evropske funkcije v zadnjih letih že nekajkrat pisal, čeprav bistveno manj emotivno kot zdajle. Žal me ni nihče poslušal, niti vrli kolegi pravniki ne, kar je zaradi pogubne strankokracije nekako razumljivo, ker nihče od vrhovnih politikov ne želi zavoljo neke ”demokracije” tvegati še eno potencialno fenomenalno službo. > Več...

17.7.2014

Pospešitev in hitrejši zaključek izvršilnih postopkov

Novela ZIZ-J prinaša kar nekaj novosti za izboljšanje delovanja instituta izvršbe. Da bi se povečala uspešnost prodaje nepremičnin v izvršilnih postopkih, ZIZ po novem omogoča prodajo na prvi javni dražbi po ceni 70% od ugotovljene vrednosti nepremičnine. > Več...

17.7.2014

Pregled pravnega dogajanja v EU - 17. julij

V pregledu preberite več o novem predsedniku Evropske komisije, usposabljanju pravosodnih delavcev, prenovljenih pravilih glede ocenjevanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah ter sporu med podjetjem Apple in nemškim uradom za patente. > Več...

14.7.2014

Pogled na ugled sodstva

Pred kratkim me je nek slovenski kolega vprašal, ali v tujini sodstvo in sodnike bolj spoštujejo kot pri nas doma. Prvi odgovor bi seveda bil, da, temu je tako; a pri natančnejšem razbiranju teh tujih resničnosti se pokaže, kako zelo specifični dejavniki, o katerih je v Sloveniji le redko govora, vplivajo na to, da v tujini drugače gledajo na sodstvo in drugače razumejo njegovo vlogo kot pri nas doma. > Več...

9.7.2014

Iz sodne prakse: Predrzna vožnja

Za storitev kaznivega dejanja predrzne vožnje se mora voznik zavedati konkretnih okoliščin, v katerih je prišlo do ogrozitvene posledice. > Več...

8.7.2014

Objavljena je bila novela arhivskega zakona, ki bo začela veljati 22. julija

Novela < Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, o kateri so državljani 8. junija odločali na neuspelem referendumu, prinaša nekatere novosti pri ravnanju z arhivskim gradivom. Največ polemik so sicer sprožile spremembe glede vpogleda v arhive, nastale pred majem 1990, predvsem arhive Službe državne varnosti (SDV). > Več...

4.7.2014

Marko Petek, odvetnik: Penalna odškodnina v primeru posega v osebnostne pravice

Penalna odškodnina, kaznovalna odškodnina, tudi eksemplarična odškodnina so pojmi, ki se uporabljajo pri institutu uvedbe kaznovalnega elementa v sistem odškodnin (civilnega prava). Podrobnejša študija tega instituta v domači, zlasti pa v tuji sodni praksi in teoriji pokaže, da gre za enega najbolj kontroverznih institutov tako doma kot v tujini. Razlike in razhajanja so v sistemih, ki penalno odškodnino priznajo, in tudi v sistemih in državah, ki te odškodnine ne priznajo. Že to dejstvo opozarja, za kako zahtevno področje gre, in ga je zato treba obravnavati v širšem družbenem, pravnem in življenjskem pogledu. > Več...

3.7.2014

Pregled pravnega dogajanja v EU - 3. julij

V novem pregledu se med drugim seznanite s prenovljenimi pravili glede protimonopolnih izjem, spremembami sistema DDV, novostmi pri varstvu in uveljavljanju pravic intelektualne lastnine ter zanimivo sodno prakso Sodišča EU. > Več...

1.7.2014

Ločitvena pravica na podlagi predznamovane hipoteke, pridobljene s predhodno odredbo

Zaradi številnih začetih stečajnih postopkov si upniki danes vse bolj prizadevajo najti način, da bi svoje nezavarovane terjatve, še pred pridobitvijo izvršilnega naslova, prisilno zavarovali za primer stečaja dolžnika. Pri tem se praviloma zatekajo k uporabi raznovrstnih predhodnih odredb, zlasti k tistim, s katerimi želijo poseči na nepremično premoženje dolžnika. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober