IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Julij 2011
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: Julij 2011
 

V središču

Arhiv člankov od 1.7.2011 do 31.7.2011

27.7.2011

Učinkoviteje in hitreje do etažne lastnine

Zaradi manj zahtevnih sprememb in dopolnitev je bila 13. julija po skrajšanjem postopku sprejeta novela Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL). Spremembe in dopolnitve začnejo veljati 9. avgusta in odpravljajo ovire, ki so v triletnem izvajanju ZVEtL preprečevale hitrejše in učinkovitejše izvajanje postopkov za vzpostavitev etažne lastnine in določitev pripadajočega zemljišča k stavbi. > Več...

25.7.2011

Iz sodne prakse: Ugovor izplačevalca dohodkov zoper sklep o izvršbi

V skladu s 165. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) se davek izterja od delodajalca oz. izplačevalca dohodka, če ta ne ravna po sklepu o izvršbi, po katerem bi moral dolgovani znesek odtegniti delavcu. Zoper odločbo davčnega organa o naložitvi plačila celotnega zneska davka na predpisane račune se lahko delodajalec oz. izplačevalec pritoži v osmih dneh od vročitve, pritožba pa praviloma ne zadrži izvršitve odločbe. > Več...

22.7.2011

Varnost igrač v EU

Igrače, opredeljene kot predmeti za igro, morajo biti zaradi hitrega tehnološkega napredka na trgu igrač posebej urejene, predvsem v zvezi z njihovo varnostjo. Varnost igrač na evropskem trgu ureja Direktiva št. 2009/48/ES, ki jer začela veljati 20. julija, države članice pa morajo zakone in ostale predpise z evropsko ureditvijo uskladiti do konca leta 2011. > Več...

19.7.2011

Zakon o parlamentarni preiskavi (ZPPre) in Poslovnik o parlamentarni preiskavi sta v neskladju z Ustavo

Ustavno sodišče RS je z odločbo U-I-50/11 ugotovilo neskladje ZPPre in Poslovnika s 93. členom Ustave. Protiustavnost mora Državni zbor odpraviti v roku enega leta po objavi odločbe v Uradnem listu RS. > Več...

15.7.2011

Zajezitev prodaje ponarejenih zdravil

Zaradi vedno večje prisotnosti ponarejenih zdravil v Evropi je bila spremenjena evropska direktiva, s katero naj bi se preprečil vstop ponarejenih zdravil v zakonito dobavno verigo, na novo je urejena spletna prodaja zdravil, določeni pa so tudi novi varnostni ukrepi za večjo sledljivost izdelkov ter kazni za ponarejevalce. > Več...

13.7.2011

Iz sodne prakse: Z odpustom dolga terjatev ugasne

Če upnik izjavi dolžniku, da ne bo zahteval njene izpolnitve, in se dolžnik s tem strinja, obveznost preneha (319. člen Obligacijskega zakonika). V obravnavani reviziji VIII Ips 414/2009 gre za podoben dejanski in pravni položaj, kjer je bil tožnik direktor tožene stranke. Upravičen je bil do plače po svoji pogodbi, vendar si je sam odrejal, da se mu izplačuje nižja plača. > Več...

12.7.2011

Nova prometna zakonodaja določa višje kazni predvsem za najhujše prekrške, številne določbe tudi za kolesarje

Od 1. julija 2011 Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) določa prometna pravila ravnanja v cestnem prometu ter pooblastila in sankcije, ki jih pri izvajanju tega zakona izrekajo pristojni organi. Gre za enega izmed štirih "prometnih zakonov", ki se glede pojmov, ki jih sami ne določajo, sklicujejo na določbe ostalih treh zakonov. > Več...

7.7.2011

Odslej podrobnejše spremljanje davčnih zavezancev

S 1. julijem je začela veljati Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 282/2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost.  S sprejetjem in neposredno uporabo uredbe se ne spreminjajo pravila, ki jih določa Direktiva 2006/112/ES, ampak se samo dodatno pojasnjujejo določbe nekaterih členov Direktive 2006/112/ES, pri katerih se je izkazalo, da bi jih bilo treba zaradi proste razlage v državah članicah dodatno pojasniti. S tem naj bi se zagotovila večja skladnost med uporabo sistema DDV in ciljem notranjega trga v primeru nastalih razlik ali razlik, ki bi lahko nastale pri uporabi, ki niso združljive z ustreznim delovanjem takšnega notranjega trga. > Več...

5.7.2011

Pristojnost za odločanje zoper sklep informacijske pooblaščenke

Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora glede pristojnosti odločilo (P-6/11), da je za odločanje o pritožbi zoper sklep Informacijske pooblaščenke o zavrnitvi zahteve za izločitev uradne osebe pristojno sodišče in ne ministrstvo. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober