IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Julij 2009
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: Julij 2009
 

V središču

Arhiv člankov od 1.7.2009 do 31.7.2009

30.7.2009

Istospolna partnerska skupnost in pravica do dedovanja

Z odločbo št. U-I-425/06-10 je Ustavno sodišče RS odločilo, da je 22. člen Zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti (ZRIPS) v neskladju z ustavo. Državni zbor je dolžan ugotovljeno neskladje odpraviti v roku šestih mesecev po objavi te odločbe. Do odprave ugotovljenega neskladja za dedovanje med partnerjema registrirane istospolne partnerske skupnosti veljajo enaka pravila, kot veljajo za dedovanje med zakoncema po Zakonu o dedovanju (ZD). > Več...

30.7.2009

V avgustu bo socialno ogroženim izplačan poseben dodatek

Namen Zakona o posebnem dodatku za socialno ogrožene (ZPDSO) je ublažitev težkega materialnega položaja socialno najbolj ogroženih skupin prebivalstva v času svetovne gospodarske in finančne krize. Zakon ureja upravičence ter izplačilo posebnega dodatka za socialno ogrožene, znesek, način in rok za izplačilo. > Več...

29.7.2009

Spremembe poslovanja družb tveganega kapitala

V skladu z zadnjimi spremembami Zakona o družbah tveganega kapitala (ZDTK), ki veljajo od 25. julija 2009, so družbam tveganega kapitala postavljene omejitve pri investiranju v določene dejavnosti in pri razpolaganju s sredstvi. > Več...

27.7.2009

Nove omejitve pri zaposlovanju tujcev

Z novo Uredbo o omejitvah in prepovedih zaposlovanja in dela tujcev, ki velja od 13. junija 2009, se določa omejitve in prepovedi novega zaposlovanja in dela tujcev po področjih dejavnosti, podjetjih in poklicih, za katere Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje ne sme izdajati delovnih dovoljenj. > Več...

23.7.2009

IZ SODNE PRAKSE: Sodnikova dokazna presoja

Postulat vestnosti dokazne presoje, ob obveznemu poudarjanju racionalnosti in stvarnosti, izraža sodnikovo intimno prepričanje in moralno ter vrednostno pojmovanje. > Več...

22.7.2009

Ukrepi za sanacijo okoljske škode

1. avgusta bo začela veljati Uredba o vrstah ukrepov za sanacijo okoljske škode, katere namen je obnoviti poškodovane posebne dele okolja oziroma njihove okrnjene funkcije v referenčno stanje, ali se temu čim bolj približati in nadomestiti začasne izgube posebnih delov okolja oziroma njihovih funkcij v času do obnovitve v referenčno stanje. > Več...

18.7.2009

Lastništvo je temeljni pogoj obdavčitve plovila

Kdo in v kakšnem času mora prijaviti svoje plovilo za namen obdavčitve ter kaj vse davčni organ upošteva pri odmeri davka? > Več...

15.7.2009

Nova vozniška dovoljenja v obliki polikarbonatne kartice z visokim standardom zaščite

Glavna novost, ki jo prinaša Pravilnik o vozniških dovoljenjih, je nova oblika vozniškega dovoljenja. Gre za praktično kartico, izdelano iz polikarbonata z vgrajenimi zaščitnimi elementi. Med zaščitami je na primer odtis motorja, valjev in ventilov, ki so vidni pod pravim kotom, na kartici pa je tudi lipov list kot eden od prepoznavnih simbolov Slovenije. > Več...

13.7.2009

IZ SODNE PRAKSE: Protipravnost kot element odškodninskega delikta

To, da se solastnik stavbe ne strinja z izvedbo nujnih vzdrževalnih del in je zato potreben sodni postopek, še ne predstavlja temelja odškodninske odgovornosti. > Več...

10.7.2009

Naloge in pooblastila davčnega inšpektorja

Davčni inšpekcijski nadzor je eden izmed postopkov nadzora, ki jih v skladu s 127. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) izvaja davčna uprava z namenom nadziranja izvajanja določb davčnih zakonov. Davčni inšpekcijski nadzor izvajajo davčni inšpektorji. > Več...

9.7.2009

Odškodnine za bolezni, nastalimi kot posledica dela z azbestom

18. julija bo začela veljati novela Zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom (ZOPDA), ki razširja ugodnosti sedanjega zakona tudi na obolele, ki so prebivali ali opravljali dejavnosti v okolici poslovnih prostorov in družb, kjer se je uporabljal azbest. > Več...

8.7.2009

S hišnimi živalmi je potrebno ravnati vestno in jim ne povzročati trpljenja

Nov Pravilnik o zaščiti hišnih živali, ki bo začel veljati 18. julija, določa minimalne pogoje za zaščito hišnih živali - živali, ki jih človek goji za družbo, rekreacijo, varstvo ali pomoč. > Več...

7.7.2009

Univerzalna poštna storitev

Nov Zakon o poštnih storitvah (ZPSto-2), ki bo začel veljati 2. avgusta, v celoti odpravlja izključne in posebne pravice izvajanja poštnih storitev ter z vzpostavitvijo univerzalne pošne storitve zagotavlja kakovostno in splošno dostopno storitev, enako in brez diskriminacije za vse prebivalce Slovenije. > Več...

6.7.2009

IZ SODNE PRAKSE: Uporabnina

Zgolj dejstvo, da solastnik stvari ne uporablja, pri tem pa od drugega solastnika ni zahteval dopustitve uporabe, ne zadošča za utemeljenost zahtevka na plačilo uporabnine. > Več...

2.7.2009

Izvedba in omejitve rubeža denarnih sredstev na podlagi davčne izvršbe

Če davek ni plačan v predpisanih rokih davčni organ z izdajo sklepa o izvršbi začne davčno izvršbo, pri čemer je lahko podlaga za izvršbo katerikoli od izvršilnih naslovov, ki nalagajo davčnemu zavezancu plačilo obveznosti. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober