IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Julij 2008
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: Julij 2008
 

V središču

Arhiv člankov od 1.7.2008 do 31.7.2008

30.7.2008

V sistemu IUS-INFO je objavljen novi zakon, ki ureja področje javnih skladov

Novi Zakon o javnih skladih (ZJS-1), ki bo začel veljati 12. avgusta, določa minimalne kriterije, ki jih mora izpolnjevati pravna oseba, da lahko posluje kot javni sklad. Zakon tudi natančneje ureja vrste in obseg spodbud, ki jih lahko podeljujejo javni skladi. Z ureditvijo tega področja naj bi v Sloveniji končno uvedli večjo preglednost poslovanja pravnih oseb javnega sektorja. > Več...

28.7.2008

Oškodovancem v neurju je omogočen tudi odlog plačila davka

Davčna zakonodaja omogoča oprostitev plačila davka za pomoč in donacije v primeru elementarnih nesreč. Poleg tega pa lahko oškodovanci julijske ujme s posebno vlogo, najpozneje do 31. 8. 2008, zaprosijo davčni urad za odlog plačila, odpis, delni odpis ali obročno plačilo davka. > Več...

25.7.2008

Trgovanje z emisijami in varstvo okolja

Čeprav je bil Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) že ob svojem sprejetju prilagojen pravni ureditvi EU, je eden od temeljnih ciljev novele zakona prav uskladitev z evropsko direktivo o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode. > Več...

23.7.2008

IZ SODNE PRAKSE: Kršitev nedotakljivosti stanovanja

Izraz »tuj« prostor ali stanovanje se v opisu kaznivega dejanja ne uporablja v lastninskem smislu, ampak glede zakonite pravice določene osebe, da prostor uporablja. > Več...

21.7.2008

Informacijska posodobitev kazenskega postopka

Spremembe in dopolnitve Zakona o kazenskem postopku (ZKP) ne predstavljajo sistemskih sprememb z vidika vpliva na pravice osumljencev, obdolžencev, obtožencev ali drugih strank kazenskega postopka. Razlog novele je predvsem v povečanju učinkovitosti sojenja, pravni varnosti ter informacijskih spremembah. > Več...

18.7.2008

Spremembe ZGD-1 veljajo tako za podjetnike kot kapitalske družbe

Z novelo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) se dviga prag velikosti gospodarskih družb, revizijske komisije so postale obvezne, več je poti za izvedbo dokapitalizacij in delitev kapitalskih družb, novi pa so tudi pogoji izbrisa podjetij iz poslovnega registra. > Več...

15.7.2008

IZ SODNE PRAKSE: Nujni sosporniki

Tožba na ugotovitev, da določeno premoženje ne spada v zapuščino, mora biti vložena zoper vse dediče in to ne glede na morebitne izjave priznanja pred pravdo. > Več...

14.7.2008

Glasovanja iz tujine po pošti

Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-169/08-9 z dne 3.7.2008 zavrnilo predlog, da naj se do končne odločitve ustavnega sodišča zadrži izvrševanje 82. člena Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ) v delu, ki se nanaša na volitve slovenskih državljanov s stalnim prebivališčem v tujini. > Več...

11.7.2008

Nove cene odvetniških storitev

Objavljen je bil Zakon o odvetniški tarifi (ZOdvT), ki bo 1.1.2009 nadomestil Odvetniško tarifo. Po novem se bodo odvetniške nagrade in izdatki, ki jih morajo stranke plačati odvetnikom za pravne storitve, urejale s tem zakonom, s čimer je bila ta pristojnost odvzeta Odvetniški zbornici, ki je plačilo odvetniških storitev, v soglasju z ministrstvom za pravosodje, urejala s podzakonskim aktom. > Več...

10.7.2008

Dobili smo novo Agencijo in večji nadzor nad delovanjem revizorjev

Z novim ZRev-2 bodo postale revizije konsolidiranih računovodskih izkazov obvezne, pridobitev naziva pooblaščenega revizorja zahtevnejše, delo revizijske stroke pa bo odslej nadzirala tudi Agencija za javni nadzor. > Več...

8.7.2008

IZ SODNE PRAKSE: Napačna sestava sodišča

Glavna obravnava ne more potekati pod vodstvom strokovnega sodelavca brez prisotnosti sodnika, kateremu je zadeva dodeljena in kateri izvaja sodno oblast. > Več...

7.7.2008

Strokovni izpiti za imenovanje v naziv so črtani

Sistemski zakon za javne uslužbence - Zakon o javnih uslužbencih (ZJU), je bil ponovno noveliran: zakonodajalec je tokrat med drugimi spremembami črtal določbe o obveznem strokovnem izpitu za imenovanje v naziv, ter namesto njega uvedel strokovno usposabljanje, ki naj bi zagotovilo ustrezno raven strokovnosti javnih uslužbencev. > Več...

3.7.2008

Točke VEM predstavljajo novost pri vpisih v sodni register

Novela Zakona o sodnem registru (ZSReg), uveljavila se bo sredi julija, prinaša celovite rešitve potrebne za povezovanje informacijskih sistemov, ki se uporabljajo pri postopkih vpisa v sodni register in drugih postopkih, ki jih je treba opraviti za zagotovitev pogojev za začetek poslovanja podjetnika ali gospodarske družbe ali v zvezi s kasnejšimi spremembami poslovanja. > Več...

2.7.2008

IZ SODNE PRAKSE: Začasni odvzem vozniškega dovoljenja

Ustavno sodišče je z odločbo, št. U-I-328/04-22, z dne 29.5.2008 odločilo, da je 137. člen Zakona o kazenskem postopku (ZKP) v neskladju z ustavo, ker ne določa predloga upravičenega tožilca za odreditev ukrepa začasnega odvzema vozniškega dovoljenja in obdolžencu ne omogoča, da se o odreditvi tega ukrepa izjavi. > Več...

1.7.2008

Vinjete in prekrški za njihovo neuporabo

Od danes so za cestninjenje osebnih vozil in motornih koles na vseh cestninskih cestah po Sloveniji v uporabi vinjete. Z današnjim dnem je namreč začela veljati Uredba o cestninskih cestah in cestnini, ki določa cestninske ceste v RS, način plačevanja cestnine in prekrške za kršitve. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober