IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Junij 2017
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: Junij 2017
 

V središču

Arhiv člankov od 1.6.2017 do 30.6.2017

30.6.2017

Višje sodišče naj ne bo le "razveljavišče"

"Ali so za zaostanke res krivi odvetniki?" je uvodoma začel svoje predavanje odvetnik Matija Testen pred več kot dvesto kolegi pravniki v Portorožu. S provokativnim vprašanjem je vzbudil pomisleke o smiselnosti in dopustnosti novosti, ki jih prinaša novela ZPP-E, ki je bila nedvomno ena izmed najbolj aktualnih tem v okviru XV. Dnevov civilnega in gospodarskega prava, ki jih je organiziral Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. > Več...

28.6.2017

IZ PRAKSE: Vračilo plačane sodne takse za predlog za obnovo postopka

Ker Zakon o sodnih taksah (ZST-1) ne ureja vračila sodne takse v primeru umika predloga za obnovo postopka še pred izdajo sodne odločbe, se po zakonski analogiji uporabi določba zakona, po katerem se vlagatelju vrne 2/3 vplačane sodne takse. > Več...

27.6.2017

Sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi z denarnim nadomestilom delavcu

Sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi s pravico do denarnega nadomestila za brezposelnost, ki bi ga v celoti financiral delodajalec, je trenutno le predlog, zato ni rečeno, da bo sprejet v trenutno zapisanem besedilu, niti ni rečeno, da bo sploh sprejet. Sicer pa ne gre za novo idejo, menda so pogajalci o njej razmišljali že leta 2013. > Več...

23.6.2017

Ženitna pogodba - novost v slovenski družinski zakonodaji

Slovenija spada med države, ki že od nekdaj dajejo velik pomen tradicionalnemu pojmovanju družine in zakonske zveze. Iz tega izhodišča izhaja tudi Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki se uporablja še do 15. aprila 2019. Ta opredeljuje zakonsko zvezo kot z zakonom urejeno življenjsko skupnost moškega in ženske. > Več...

21.6.2017

IZ PRAKSE: Odmera stroškov zagovornika v postopku o prekršku

Ker je bila storilcu že predhodno  pravnomočno izrečena sankcija za prekršek, v postopku izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ni upravičen do povračila stroškov in izdatkov za zagovornika. > Več...

19.6.2017

Kaj je Uber?

Pojav sodelovalnega gospodarstva (ang. sharing economy, tudi delitvena ekonomija) ter inovativnih spletnih sodelovalnih platform tipa Uber in Airbnb je dodobra pretresel ustaljene zakonitosti, na katerih temelji ponujanje nekdaj povsem klasičnih storitev, kot so taksi prevozi ali oddajanje sob turistom. > Več...

16.6.2017

Sivo polje kaznovanja - pravičnost kaznovalnih odškodnin

Časi, ko je bilo odškodninsko pravo namenjeno izključno povrnitvi škode v obliki restitucije, kompenzacije in satisfakcije, so minili. Država z izvrševanjem podeljene kaznovalne funkcije ne zmore več učinkovito varovati temeljnih pravnih dobrin, saj navkljub jasnim določbam kazenskega ali prekrškovnega prava nekatera ravnanja posameznikov očitno posegajo v pravno zavarovane dobrine drugih, kljub temu pa so izvzeta iz sfere kaznivega in niso ustrezno sankcionirana. > Več...

14.6.2017

IZ PRAKSE: Odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja

Če se storilec pravočasno vključi v program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo in v preizkusni dobi ne stori hujšega prekrška, se odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ne prekliče, četudi storilec program dejansko zaključi šele po izteku preizkusne dobe. > Več...

12.6.2017

Pravno mišljenje kot prva žrtev neke dobe

Naslednje vrstice bomo posvetili pojavu, ki na zahrbten način ogroža zahodno pravno in demokratično kulturo. Ne nastopa, denimo, v obliki definiranega (političnega) programa, ki bi nasprotoval temeljnim vrednotam neke družbe. Prisoten je kot na videz nevtralen medij, ki zajema sleherni družbeni odnos, zato ni lahko prepoznati njegove škodljivosti. > Več...

9.6.2017

Ali so pri zadržanju v psihiatrični bolnišnici dovoljeni tudi medicinski posegi brez privolitve

Ob obravnavanju ene izmed pobud se je Varuh človekovih pravic RS (Varuh) podrobneje ukvarjal z vprašanjem dovoljenosti uporabe prisilnih ukrepov, kot je uporaba zdravila, namenjenega (predvsem) umiritvi pacientke, ki je bila neprostovoljno hospitalizirana v eni izmed psihiatričnih bolnišnic. V pobudi Varuhu je ta namreč izpostavila medikamentozno terapijo, ki naj bi bila uporabljena kljub njenemu nasprotovanju. > Več...

7.6.2017

Terorizem v slovenski kazenski zakonodaji

Ob bok še enemu terorističnem napadu v Združenem kraljestvu je pomembno izpostaviti že peto novelo > kazenskega zakonika, ki uvaja nekaj novosti tudi na področju preprečevanja terorizma. > Več...

5.6.2017

Obseg odločanja o dovoljenosti dokazov na predobravnavnem naroku

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-K) je bil v kazenski postopek pred glavno obravnavo uveden poseben, predobravnavni narok (členi 285.a - 285.f ZKP). Na naroku, katerega splošni namen je preizkus možnosti za izrek sodbe brez glavne obravnave ali možnosti za njen hitrejši oziroma čim manj oviran potek, se obdolženec izjavi o krivdi za kaznivo dejanje (člena 285.b in 285.c ZKP), odpove določenim pravicam (285.f člen ZKP), poda dokazne in druge procesne predloge ter predlaga izločitev nedovoljenih dokazov (285.d člen ZKP). > Več...

2.6.2017

Evropsko sodišče za človekove pravice vis-a-vis Sodišču Evropske unije - tehtanje med svobodo izražanja in avtorsko pravico v spletnem okolju

Ravnotežje med svobodo izražanja in avtorsko pravico lahko vzpostavljamo s pomočjo pravne ureditve na mednarodni, regionalni in nacionalni ravni. Svoboda izražanja je tako varovana z 19. členom Univerzalne deklaracije človekovih pravic, 10. členom Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP), 11. členom Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (Listina) in z nacionalnimi ustavami. Avtorska pravica je varovana s 1. členom 1. dodatnega protokola k EKČP, drugim odstavkom 17. člena Listine, sekundarnim pravom Evropske unije (EU) in z nacionalno zakonodajo. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober