IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Junij 2016
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: Junij 2016
 

V središču

Arhiv člankov od 1.6.2016 do 30.6.2016

29.6.2016

Paternitetni spori z vidika legitimacije

Ugotovljeno ali izpodbito očetovstvo ali materinstvo ima tako na strani otroka kot tudi na strani staršev večplastne posledice, očitne predvsem na področju družinskega in dednega prava. Predpisi, s katerimi je zadevno področje urejeno, sledijo varovanju koristi otroka. > Več...

27.6.2016

Zapis pravice do čiste pitne vode v slovensko ustavo

V Državnem zboru je trenutno v obravnavi predlog zapisa pravice do čiste pitne vode v Ustavo Republike Slovenije. Ta problematika je bila tudi del raziskav v okviru Pravne klinike za varstvo okolja, ki je v študijskem letu 2014/2015 potekala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. > Več...

22.6.2016

Zastaranje odškodninske terjatve za škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem

Kadar je škoda povzročena s kaznivim dejanjem, obstajajo posebni zastaralni roki, določeni za primere, kadar je za kazenski pregon predpisan daljši zastaralni rok od obligacijskega. Vprašanje, na katerega Obligacijski zakonik (OZ) ne daje odgovora, sodna praksa pa se mu (bolj ali manj) spretno izogiba, je, kako je treba izkazati obstoj kaznivega dejanja. > Več...

20.6.2016

Stanje in trendi na področju kolektivnih pogodb

Neoliberalna globalizacija v temelju spreminja tradicionalne značilnosti evropskih industrijskih razmerij. Zanje je bilo značilno, da trg dela in razmerja med delavci in delodajalci ter njihovimi predstavniškimi organizacijami s kolektivnimi pogodbami svobodno in avtonomno regulirajo socialni partnerji, oblastne institucije pa z uzakonjanjem minimalnih delavskih standardov določajo tako imenovani socialni javni red in se vzdržujejo posegov, ki bi porušili ravnotežje moči med socialnimi partnerji. > Več...

15.6.2016

Priznanje krivde: kaj sploh še dela sodišče

Z novelo ZKP-K je naš kazenski postopek naredil še en odločen korak proti adversarnemu modelu: uvedel je namreč pravilo, da zoper obdolženca, ki prizna krivdo, postopka ne vodimo več v celoti. S tem (deloma) odstopamo od temeljnega načela našega sicer mešanega tipa postopka: načela iskanja materialne resnice. Sodna in tožilska statistika kažeta, da se je "pogajalski" pristop k reševanju kazenskih zadev dobro ukoreninil v slovenski sodni praksi - morda še predobro. > Več...

10.6.2016

Uredba EU št. 655/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

15. maja 2014 je Evropski parlament in Svet sprejel Uredbo o določitvi postopka za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah. S to uredbo se je določil postopek, ki bo upniku omogočal, da pridobi evropski nalog za zamrznitev bančnih računov, katerega namen je, da preprečuje, da bi bila s prenosom ali dvigom sredstev, ki jih ima dolžnik na bančnem računu v državi članici, ogrožena poznejša izvršitev upnikovega zahtevka do zneska navedenega v nalogu. > Več...

8.6.2016

Pravica do popravka ali pravica dostopa do medija?

Pravica do popravka, kot je opredeljena v Zakonu o medijih (ZMed), povzroča v praksi nemalo težav; od vprašanja morebitnega nesorazmerno dolgega popravka kot zakonskega razloga za njegovo zavrnitev pa do vprašanja obstoja aktivne legitimacije za zahtevo po objavi popravka. > Več...

6.6.2016

Dedni dogovor

Ustava RS zagotavlja pravico do dedovanja, Zakon o dedovanju (ZD) pa določa način in pogoje dedovanja. Zapustnik ali zapustnica imata pravico, da sama odločata o usodi svojega premoženja vse do svoje smrti. Kar omejuje pravico do dedovanja, je zlasti pravica do nujnega deleža in določena obličnost razpolaganja. Kljub vsemu pa ZD ponuja možnost, da se lahko dediči sami dogovorijo o delitvi in načinu delitve zapuščine na drug način. > Več...

3.6.2016

Prodaja blagovne znamke - med svobodnim in omejenim prenosom

Znamke nakazujejo izvor blaga oziroma storitev, kar je ena njihovih temeljnih funkcij. Registracija znamke, s katero se zavaruje znak za označevanje blaga in storitev, pomeni pridobitev izključne pravice, vendar ne na znaku in tudi ne na blagu in storitvah, pač pa na uporabi takega znaka v povezavi z blagom in storitvami, za katere je znak kot znamka registriran. > Več...

1.6.2016

Vložitev predloga za izvršbo ali predloga za določitev sodnih penalov

Sodni penali so institut, ki je bil v naše pravo uveden leta 1978, zato se še ni popolnoma izoblikoval in je tudi razmeroma nepoznan. Sodni penali pomenijo poleg vložitve predloga za izvršbo dodatno možnost upnika, da pride do izpolnitve nedenarne terjatve, ki je ugotovljena v izvršilnem naslovu. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober