IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Junij 2013
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: Junij 2013
 

V središču

Arhiv člankov od 1.6.2013 do 30.6.2013

27.6.2013

Pregled pravno-političnega dogajanja v EU - 27. junij

Podjetja v EU imajo po novem na voljo lažji dostop do finančnih sredstev, ker je komisija EU razširila enotni evropski portal za finance in vanj vključila evropska strukturna sklada, evropski sklad za regionalni razvoj in evropski socialni sklad. > Več...

24.6.2013

Vrhovno sodišče ZDA prepovedalo genske patente

Vrhovno sodišče ZDA je odločilo, da se človeških genov ne more patentirati. S to odločitvijo so pritrdili bolnikom z rakom, raziskovalcem in genetikom, ki so trdili, da ekskluzivni patent enega podjetja zvišuje stroške, omejuje raziskovanje in občasno prisili ženske k odstranitvi dojk ali jajčnikov zaradi pomanjkanja zadostnih dejstev ali drugega mnenja. > Več...

21.6.2013

Krepitev učinkovitosti kazenskega postopka

V veljavi je novela (ZKP-L) Zakona o kazenskem postopku (ZKP) z manjšimi spremebami, ki se nanašajo predvsem na krepitev pravne varnosti in odpravo administrativnih ovir. Za obsežnejše vsebinske in sistemske spremembe pa je že v pripravi novi zakon (ZKP-1). > Več...

19.6.2013

Pregled novih osnov za obračun prejemkov javnih uslužbencev

Zadnje zakonske spremembe so spet prinesle vrsto sprememb pri obračunih prejemkov javnih uslužbencev. Od 1. junija 2013 veljajo novi plačni razredi, spreminja se osnova za obračun boleznine, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje in dodatki, na novo pa se določajo tudi zneski regresa za letni dopust za leto 2014. > Več...

18.6.2013

V veljavi novosti spremenjene insolvenčne zakonodaje

Novela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) največ sprememb vnaša na področje ureditve prisilne poravnave z novim institutom poenostavljene prisilne poravnave ter uvedbo dodatnih možnosti upnikov in upniškega odbora. > Več...

17.6.2013

Iz sodne prakse: Izključevanje konkurence pri obveznem poklicnem usposabljanju

Sodišče EU je v zadevi C-1/12 ugotovilo, da sistem obveznega usposabljanja, ki ga je (sicer na podlagi nacionalne zakonodaje) vzpostavila portugalska Zbornica pooblaščenih računovodij (Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas: OTOC), nasprotuje evropskemu konkurenčnemu pravu. > Več...

14.6.2013

EU: Za celovit okvir spletnih iger na srečo

Sporočilo Komisije o spletnih igrah na srečo postavlja temelje evropske politike glede obravnavanja spletnih iger na srečo. Sporočilo je nastalo na podlagi javnega posvetovanja in Zelene knjige iz leta 2011, ki pomeni pregled pravnih ureditev v EU na področju spletnih iger na srečo. > Več...

13.6.2013

Pregled pravno-političnega dogajanja v EU - 13. junij

Evropska komisija je sprejela predlog direktive, ki bi omogočala državljanom in podjetjem zahtevke za povračilo škode, kadar so žrtve kršitve evropskih protimonopolnih pravil, kot npr. kršitve kartelnih pravil in pravil glede zlorabe prevladujočega položaja. > Več...

12.6.2013

Iz sodne prakse: Če sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi ne izraža prave volje delavca, potem delovno razmerje ni prenehalo.

Višje delovno in socialno sodišče je s sodbo opr. št. Pdp 89/2012 potrdilo izpodbijano sodbo sodišča prve stopnje. To je po izvedenem dokaznem postopku, v okviru katerega je zaslišalo priče in stranke, ugotovilo, da ni izkazana volja tožnika za sklenitev sporazuma o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi, na podlagi katerega je tožena stranka tožniku zaključila delovno razmerje. > Več...

10.6.2013

Pravica pravne osebe do zasebnosti

Ustavno sodišče Republike Slovenije je z odločbo U-I-40/12 odločilo, da je prvi stavek prvega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1), ki določa, da sklep o preiskavi v podjetju, proti kateremu se vodi postopek, izda Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, v neskladju z Ustavo. > Več...

6.6.2013

Uskladitev delovnih področij ministrstev

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1G) je začel veljati 1.6.2013, sprejet pa je bil zaradi uskladitve z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-G), ki je pričel veljati 14.3.2013 in je spremenil strukturo vlade. > Več...

4.6.2013

Od 1. junija v javnem sektorju nova plačna lestvica in vrsta drugih ukrepov

Čeprav so sindikati javnega sektorja Vlado RS opozarjali, da v javnem sektorju ni več prostora za zmanjševanje plač, temveč je potrebno iskati prosta sredstva za stabilizacijo javnih financ z ukrepi za zmanjšanje sive ekonomije, so z namenom uskladitve plač javnega sektorja z gospodarstvom in zagotovitve potrebnega obsega mase plač za leto 2013, sprejeli spremembe in dopolnitve Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), ki se uporabljajo že od 1. junija 2013. > Več...

3.6.2013

Iz sodne prakse: Nezakonita negativna stimulacija

V delovnem pravu je avtonomija pogodbenih strank omejena, temeljno pravilo delovnega prava "in favorem laboratoris", pa določa, da lahko nižji akt delavcu daje več pravic, kot mu gredo po višjem aktu, ne pa manj (drugi odstavek 9. člena Zakona o delovnih razmerjih; ZDR-1). Enako je določal prej veljavni drugi odstavek 7. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR), oba člena pa vsebujeta tudi izjeme od tega pravila v svojem tretjem odstavku. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober