IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Junij 2008
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: Junij 2008
 

V središču

Arhiv člankov od 1.6.2008 do 30.6.2008

30.6.2008

Javnemu sektorju se izteka čas za določitev plač po novem

Novela zakona in kolektivna pogodba za javni sektor sta z novo plačno lestvico in številnimi spremembami, ki se bodo že odrazile v plačah za mesec avgust, postavila temelje novega sistema plač v javnem sektorju, saj bodo te že izračunane po novem. > Več...

24.6.2008

Pripor, zapor in stroški v kazenskem postopku

21. junija so začeli veljati spremenjeni in dopolnjeni pravilniki o izvrševanju kazni zapora, o izvrševanju pripora in o povrnitvi stroškov v kazenskem postopku. Namen vseh treh sprememb je predvsem razbremenitev strokovnih delavcev v zaporih, paznikov in zaporskega osebja nepotrebnih administrativnih opravil, poenostavitev postopkov ter poenostavljeno obračunavanje, izterjava in plačevanje stroškov kazenskega postopka. > Več...

23.6.2008

IZ SODNE PRAKSE: Pogodbena kazen

Če se naročnik v pogodbi z mobilnim operaterjem zaveže, da bo v naročniškem razmerju vsaj 24 mesecev, je, v primeru kršitve, dogovor o pogodbeni kazni dopusten. > Več...

23.6.2008

Pregled evropske zakonodaje v mesecu juniju 2008

20.6.2008

Varovanje javnih zbiranj

Konec junija bo začel veljati Pravilnik o načinu varovanja javnih zbiranj, ki je nastal kot posledica lani spremenjenega 33. člena Zakona o zasebnem varovanju (ZZasV), ki je med drugim naložil ministru za notranje zadeve dolžnost, da v enem letu od uveljavitve zakona podrobneje s podzakonskim aktom uredi način varovanja javnih zbiranj, ki ga morajo zagotoviti imetniki licence za varovanje javnih zbiranj. > Več...

19.6.2008

Združen boj proti korupciji

Konvencija Združenih narodov proti korupciji, katere zakon o ratifikaciji je bil objavljen v začetku meseca marca v uradnem listu, velja od 1. maja 2008 dalje (obvestilo MZZ z dne 16.6.2008). > Več...

18.6.2008

Odslej bo financiranje občin urejeno in usklajeno z Ustavo

Spremembe ZFO-1, ki se uporablja od 25. junija dalje, prinašajo nova merila določanja lastnih virov, primerne porabe in solidarnostne izravnave, nova merila določanja sredstev za sofinanciranje investicij ob upoštevanju meril razvitosti občine ter bolj avtonomne postopke pri zadolževanju občin. > Več...

17.6.2008

IZ SODNE PRAKSE: Odmera kazenske sankcije

Pri odmeri kazenske sankcije potek drugega kazenskega postopka zaradi suma storitve istovrstnega kaznivega dejanja ni mogoče upoštevati kot oteževalno okoliščino. > Več...

13.6.2008

Obravnava obresti, dividend in donacij po novem

Spremenjen ZDDPO-2, ki se uporablja od 7.6.2008, je s spremembami pri obravnavi obresti med povezanimi osebami, donacij v EU in obdavčitvi dividend in obresti izplačanim nerezidentom prinesel uskladitve z Direktivo Sveta 2003/49/ES po priporočilih Evropske komisije ter s tem poenotil obravnavo transakcij med rezidenti in nerezidenti. > Več...

12.6.2008

Lajšanje dostopa do alternativnega reševanja sporov

Novi Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ) prinaša nekatere rešitve, zaradi katerih naj bi mediacija postala bolj privlačna za stranke. Zakon ureja samo jedrne procesne in materialne probleme mediacijskega prava, kot so zlasti vpliv mediacije na sodne postopke, zaupnost v mediaciji razkritih podatkov in prepoved njihove kasnejše uporabe v dokazne namene ter vpliv mediacije na tek zastaralnih in prekluzivnih rokov. > Več...

9.6.2008

IZ SODNE PRAKSE: Posest negativne služnosti

Posestna tožba pri negativnih služnostih pojmovno ni mogoča, ker pri njih ne izhaja navzven zaznavno izvrševanje oblasti na služeči nepremičnini. > Več...

6.6.2008

Delovna uspešnost javnih uslužbencev

Določanje povečanega obsega dela za javne uslužbence od zadnjega junija letos dalje ureja Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence, ki na novo in na bolj pregleden način določa posamezne vrste plačil za delovno uspešnost ter jasno poimenuje vrste delovnih uspešnosti. > Več...

5.6.2008

Določanje odvetniških tarif s posebnim zakonom

Bistvena novost novele Zakona o odvetništvu (ZOdv) je določanje odvetniških tarif s posebnim zakonom, s čimer je bila ta pristojnost odvzeta Odvetniški zbornici, kar je povzročilo tako veto Državnega sveta RS kot tudi veliko negodovanje Odvetniške zbornice, ker naj bi se po njihovem mnenju posegalo v svobodo odvetniškega poklica. > Več...

4.6.2008

Obdavčene le prejete subvencije

Ustavno sodišče RS je zavrglo sredi aprila vloženo pritožbo glede pripisovanja povprečnih zneskov subvencij na hektar površine kmetijskih in gozdnih zemljišč tudi katastrskemu dohodku tistim davčnim zavezancem, ki teh subvencij niso prejeli. > Več...

2.6.2008

e-Pravosodje bo temeljilo na e-Pravu

V Portorožu poteka eden največjih dogodkov v okviru predsedovanja Slovenije EU – mednarodna konferenca “e-Pravosodje & e-Pravo 2008”. Naše Ministrstvo za pravosodje kot organizator ne bo igralo le tehnično-organizacijske vloge, temveč bo usmerjalo tudi vsebinske poudarke. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober