IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Maj 2017
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: Maj 2017
 

V središču

Arhiv člankov od 1.5.2017 do 31.5.2017

31.5.2017

IZ PRAKSE: Izraba letnega dopusta

Delodajalčeva dolžnost zagotoviti izrabo letnega dopusta je omejena na zagotavljanje pogojev za izrabo letnega dopusta, v domeni delavca pa je odločitev ali bo to pravico uveljavljal ali ne. > Več...

29.5.2017

Javno naročanje informacijskih rešitev

V digitalni dobi so učinkoviti informacijski sistemi nepogrešljivi na vseh ravneh življenja, vključno z javnim sektorjem. Se spomnite počutja, ko zataji vaš osebni računalnik ali pametni telefon? Si predstavljate, kakšno škodo povzroči šele napačno posredovanje podatkov o zdravstvenem stanju posameznikov ali izbris podatkov celotne zdravstvene kartoteke ali pa kar izbris zbirke zdravstvenih kartotek? Nepredstavljivo! > Več...

26.5.2017

Pobot odpravnine v individualnem delovnem sporu

Odpravnina je izplačilo delavcu, ki ga mora v zakonsko določenih primerih izplačati delodajalec zaradi prenehanja delovnega razmerja. Odpravnina daje delavcu vsaj začasno socialno varnost ob izgubi zaposlitve in je odmena za dotedanje delo pri delodajalcu. Če delodajalec svoje obveznosti ne izpolni, lahko delavec ta denarni znesek izterja v individualnem delovnem sporu. Vprašanje pa je, ali lahko delodajalec glede na 136. člen ZDR-1 v takem primeru uveljavi v pobot terjatev, ki jo ima sam do delavca, če delavec ni dal soglasja za pobot. > Več...

24.5.2017

Sodna praksa na področju prikritih delovnih razmerij

Če je bilo še do nedavnega razmeroma enostavno ugotoviti, kdo je delavec, imamo lahko danes pri opredelitvi tega pojma velike težave. Vsakodnevne spremembe v tehnologiji, ostra in globalna konkurenca, višji izobrazbeni potencial ljudi in globalizacija vplivajo na organizacijo dela, prav tako je opaziti vse večji obseg storitvenih dejavnosti v primerjavi z industrijo. > Več...

22.5.2017

Svoboda zborovanja v sodobnem evropskem (pravnem in političnem) kontekstu

Svoboda združevanja in zborovanja je skupaj s svobodo izražanja ena od osrednjih človekovih političnih pravic - je temeljnega pomena za delovanje demokracije in civilne družbe. Brez nje bi bila tudi svoboda govora le še torzo. Združevanje in možnost zborovanja namreč ustvarjata bistveno infrastrukturo političnega govora ter delovanja in samouresničitve posameznika kot družbenega in političnega bitja. Povsem jasno je, da brez te svobode ni demokracije - tako kot brez ožilja ni krvnega obtoka. Kako pomembna je ta svoboda, bo prikazano v nadaljevanju. > Več...

19.5.2017

Odpoved pogodbe o zaposlitvi se praviloma vroča v prostorih delodajalca

Tožnica je s tožbo zahtevala ugotovitev nezakonitosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi ter plačilo odškodnine namesto reintegracije. Tako prvo kot drugostopenjsko sodišče je njen zahtevek zavrnilo: ugotovili sta, da je tožnica v obdobju od 23. 10. 2014 do 10. 2. 2015 na podlagi fiktivnih računov prikazovala vračilo gotovine strankam za vrnjene artikle, in sicer v skupnem znesku 95,28 evrov. > Več...

17.5.2017

Pravno priznanje spola v Sloveniji

Slovenija, kot mnogo drugih držav, nima krovnega zakona, ki bi urejal pravno priznanje spola in druga relevantna vprašanja s področja pravic in potreb transspolnih oseb. Uveljavljanje pravice do pravnega priznanja spola na osnovi samoidentifikacije brez pridobitve medicinske diagnoze oziroma vključenosti v postopek potrditve spolne identitete z medicinskimi procesi in posegi ni možno. > Več...

15.5.2017

Projektno delo

Sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas je v Sloveniji postalo pravilo (namesto izjema). Skorajda delodajalski nacionalni šport pa je postalo izmišljevanje razlogov za sklenitev take pogodbe, pri čemer poleg začasno povečanega obsega dela prednjači očitno vedno bolj priljubljen razlog »projektno delo«. Temu razlogu se ne more upreti niti javni sektor. Ministrstva tako iščejo svetovalce za projektno delo, sodišča iščejo strokovne sodelavce za projektno delo, šole iščejo učitelje, bolnišnice pa medicinske sestre. V Sloveniji imamo očitno neznosno veliko projektov. > Več...

12.5.2017

Med tnalom in nakovalom: dopustnost odpovedi pogodbe o najemu poslovnega prostora za določen čas

Najemno pogodbo za poslovne prostore ureja Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP), ki je v veljavi že od leta 1974. V želji po večji pravni varnosti ZPSPP restriktivno ureja možnosti prenehanja najemnih pogodb, tako tistih, sklenjenih za nedoločen čas, kot tistih za določen čas. Ob današnjem hitrem tempu gospodarskega življenja se veljavna ureditev kaže kot preveč toga in v pravnem prometu nemalokrat povzroča nevšečnosti. > Več...

10.5.2017

IP-naslov za potrebe kazenskega postopka

Blackbeard in Calico Jack sta zagotovo psevdonima, ki nas še danes spomnita na zlato obdobje piratstva - čas, ko so drzni pomorščaki s koristoljubnimi nameni brez ozira na moralne in pravne norme plenili trgovske ladje in mesta. Čeprav pirati ponekod na svetu sicer še vedno obstajajo, je od piratstva v pravem pomenu besede ostalo bore malo. > Več...

8.5.2017

O nekaterih dilemah načela zaupanja v zemljiško knjigo in o učinkih overjenega zemljiškoknjižnega dovolila

Začel bom z mislijo enega izmed vrhovnih sodnikov, ki je na seji, na kateri sem bil prisoten kot strokovni sodelavec, učinek novele Zakona o pravdnem postopku (ZPP-D) na prakso pospremil s komentarjem, da stranke zdaj dejansko hodijo po minskem polju in lahko zgolj upajo, da ne bodo stopile na mino. > Več...

5.5.2017

Neenakomerna razporeditev na dela proste dni

Vrhovno sodišče je v revizijskem postopku presojalo vprašanje, ali je delavec upravičen do nadomestila za dela proste dni v primeru neenakomerne razporeditve delovnega časa - če na ta dan ni imel predvidene delovne obveznosti. > Več...

3.5.2017

Predhodno vprašanje v civilnem postopku

Namen tega članka je oris in postavitev smernic, s katerimi je mogoče določiti, kdaj je smotrno, da sodišča v civilnih postopkih sama rešijo predhodno vprašanje, kdaj pa je bolje, da prekinejo postopek in počakajo, da drugo sodišče pravnomočno reši to vprašanje. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober