IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Maj 2015
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: Maj 2015
 

V središču

Arhiv člankov od 1.5.2015 do 31.5.2015

28.5.2015

Pregled pravnega dogajanja v EU - 28. maj

Parlament EU je potrdil predlog direktive o pranju denarja, ki ga je pripravila Evropska komisija in po katerem bodo morali biti dejanski lastniki podjetij navedeni v osrednjih registrih držav članic, do podatkov pa bodo lahko dostopali tako organi pregona, kot tudi osebe z izkazanim upravičenim interesom, med drugim novinarji. > Več...

27.5.2015

Iz sodne prakse: Povrnitev potrebnih odvetniških stroškov

Ker bi si obdolženec lahko zagotovil zagovornika s sedežem pisarne v kraju sojenja, sodišče obrambi ni priznalo povračila stroškov dnevnic in kilometrine iz proračuna po ustavitvi postopka. > Več...

25.5.2015

Varstvo in meje odvetniške poklicne tajnosti v kazenskem postopku

Nesporno je, da je treba režimu poseganja v odvetniško poklicno tajnost nameniti posebno pozornost, tako v zakonodaji kot tudi praksi kazenskega postopka. To na splošni ravni izhaja iz posebnega položaja odvetništva, ki kot del pravosodja uživa (institucionalno) samostojnost in (funkcionalno) neodvisnost. Tak položaj ni namenjen zaščiti odvetnikov in odvetniškega poklica, ampak zaščiti njihovih (potencialnih) strank - torej vseh nas. > Več...

20.5.2015

Sodišče EU: Pristojnost sodišč glede na spletno dostopnost avtorskega dela

V zadevi C-441/13 so na sodišču EU odločali o razlagi člena 5, točke 3 Uredbe 44/2001 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, in sicer glede tožbe za ugotovitev kršitve avtorskih pravic, ker so bile brez privolitve tožnika oz. tožnice (Pez Hejduk, fizična oseba s prebivališčem na Dunaju) na spletnem mestu toženca (družba EnergieAgentur, pravna oseba s sedežem v Düsseldorfu) objavljene fotografije, ki jih je prvoomenjena posnela. > Več...

18.5.2015

Iz sodne prakse: Sklep o uvedbi preiskave brez zaslišanja obdolženca

Dejstvo, da je obdolženec državljan EU in zato mobilen ter da vabilu na zaslišanje ni odzval, ne opravičuje izdaje sklepa o uvedbi preiskave brez obdolženčevega predhodnega zaslišanja. > Več...

14.5.2015

Pregled pravnega dogajanja v EU - 14. maj

Sodišče EU je pripravilo reformo evropskega sodnega sistema, ki je trenutno v obravnavi v evropskem parlamentu, z njo pa naj bi se trajno okrepila učinkovitost sodstva v interesu evropskih državljanov. Zaradi stalnega naraščanja zadev pred splošnim sodiščem, ki kaže na znake strukturne narave, je v predlogu zapisano povečanje števila sodnikov v treh fazah v obdobju do leta 2019. > Več...

12.5.2015

Barbara Brezigar: Zadeva Patria v luči odločb Ustavnega sodišča RS

Od sprejema odločitve Ustavnega sodišča v zadevi Patria, ki je razveljavilo sodbe Vrhovnega sodišča RS, Višjega sodišča v Ljubljani in Okrajnega sodišča v Ljubljani ter zadevo dodelilo drugemu sodniku na Okrajnem sodišču v Ljubljani v novo odločanje, smo lahko prebrali številne komentarje in reakcije na takšno odločitev. Odločitev so komentirali mediji, akademiki, predstavniki sodišča in poleg državnega tožilca, ki je zastopal obtožni predlog, še en predstavnik Vrhovnega državnega tožilstva RS. > Več...

11.5.2015

Investicijski skladi in družbe za upravljanje

Že tretji Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3) predstavlja odziv na finančno krizo, ki je odkrila vrsto ranljivosti finančnega sistema ter skladno z evropsko ureditvijo med drugim zagotavlja prenos opravljanja skrbniških storitev. > Več...

8.5.2015

Iz sodne prakse: Dolžnikov predlog za odlog izvršbe

Težko nadomestljiva škoda kot pravni standard po ZIZ mora presegati škodo, ki je že zajeta v sami realizaciji izvršbe in mora nastati posebej ter se odraziti v drugih okoliščinah in dobrinah. > Več...

6.5.2015

Z novelo ZGD-1 proti veriženju podjetij

Pred kratkim je Vlada RS sprejela novelo Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1I, ki bo v slovenski pravni red prenesla računovodsko direktivo (Direktiva 2013/34/EU), spremenila določena korporacijska pravila in ravnanja ter poskušala urediti tudi področje ustanavljanja podjetij, ki se je v praksi izkazalo za pomanjkljivo. > Več...

5.5.2015

Nadomestilo za konkurenčno prepoved

Avstrijsko vrhovno sodišče je v zadevi glede delodajalčevega nadomestila/povračila pogodbene kazni novo zaposlenega delavca proti prejšnjemu delodajalcu zaradi kršitve protikonkurenčne klavzule odločilo v nasprotju z več desetletno sodno prakso. Doslej je spadalo tako nadomestilo med protikonkurenčne prakse, odgovornost na podlagi zakona o nelojalni konkurenci pa je bila tako na novem kot bivšem delodajalcu. > Več...

4.5.2015

Odgovornost predsednika skupščine v delniški družbi

V zadnjem času se vse več razpravlja o odgovornosti članov organov vodenja in nadzora, med katerimi se iščejo "krivci" za škodo, ki je nastala družbi, čeprav sploh ne izhaja iz njihove sfere. Delovanje družbe je namreč kompleksen sistem, ki ni odvisen le od dveh kolegijskih organov družbe, temveč še od številnih drugih dejavnikov. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober