IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Maj 2013
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: Maj 2013
 

V središču

Arhiv člankov od 1.5.2013 do 31.5.2013

30.5.2013

Pregled pravno-političnega dogajanja v EU - 30. maj

Na Sodišču Evropske unije je generalni pravobranilec Wahl v zadevi C-95/12 predlagal, da sodišče zavrne tožbo Komisije proti Nemčiji, s katero zahteva finančno kazen zaradi t.i. volkswagnovega zakona. Komisija je vložila tožbo zaradi domnevnega nespoštovanja sodbe iz leta 2007, po kateri je Nemčija kršila prost pretok kapitala, ker ni razveljavila treh določb omenjenega zakona. > Več...

28.5.2013

Iz sodne prakse: Inšpekcijska odreditev popravil v stanovanju

Če etažni lastnik ne zagotovi popravila v lastnem stanovanju oz. če ne vzdržuje najemnega stanovanja v skladu z normativi, lahko inšpekcijski organ na podlagi 126. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1) z odločbo odredi, katera dela je treba izvesti in rok za njihovo izvedbo, če je potrebno, da se odvrne škoda, ki se povzroča drugim stanovanjem ali skupnim delom stavbe, ali da se odvrne škoda, ki ogroža oz. onemogoča normalno uporabo stanovanja. > Več...

27.5.2013

Maja Lajevec: Legenda in resnica o nagradah in stroških v stečajnih postopkih

K pisanju prispevka me je spodbudila lanska medijska afera, ki se je pravzaprav začela z očitki, da so sodniki upraviteljem odmerjali enormno visoke nagrade, kar na pamet, po lastni presoji. > Več...

24.5.2013

Iz sodne prakse EU: Plačan letni dopust

Sodišče EU je že v nekaj primerih odločilo glede pravice do plačanega dopusta. Zadnja stališča predvidevajo možnost, da se lahko pravica do letnega plačanega dopusta v določenih primerih ne prizna oz. omeji, kar velja predvsem v povezavi z oblikami dela in zaposlitve za kratek čas, ki izvirajo iz socialnega načrta med delodajalcem in delavci. > Več...

22.5.2013

Revizijska poročila energetskih podjetij s pridržkom?

V pomladnih mesecih je Slovenski inštitut za revizijo revizijske družbe in pooblaščene revizorje opozoril na zakonske nedorečenosti revidiranja invalidskih in energetskih podjetij, ki pri izvajanju revizijskega postopka in oblikovanja revizorjevega mnenja zahtevata njihovo posebno pozornost. > Več...

21.5.2013

Iz sodne prakse: Sodno prenehanje delovnega razmerja

Pri odločanju o sodnem prenehanju delovnega razmerja ni odločilna samo delavčeva želja po prenehanju oziroma nadaljevanju delovnega razmerja, temveč tudi delodajalčeva zmožnost sprejeti odpuščenega delavca nazaj k sebi. > Več...

17.5.2013

Fikcija umika tožbe zaradi neudeležbe tožnika na nadaljnjem naroku

Ustavno sodišče je z odločbo U-I-290/12 ugotovilo, da ima fikcija umika tožbe iz četrtega odstavka 282. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) dejanske učinke na človekovo pravico do sodnega varstva in je določbo razveljavilo. > Več...

15.5.2013

Pregled pravno-političnega dogajanja v EU - 16. maj

Evropska komisija je sprejela dve uredbi o spodbujanju uvedbe pametnih informacijskih storitev. Te storitve npr. zajemajo sprotna opozorila o nevarnih razmerah na cestah in informacije za voznike tovornjakov o varnih in varovanih parkiriščih, zagotoviti pa jih je mogoče na različne načine, lahko prek spremenljive prometne signalizacije, radia ali aplikacij za mobilne naprave. > Več...

14.5.2013

Boljše upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije

Namen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-A) je odprava dilem, ki se pojavljajo v zvezi z interpretacijo posameznih določb zakona, poenostavitev, natančnejša ureditev določenih postopkov ter določitev izvedljivega roka za prenos nepremičnin Republike Slovenije na Slovenski državni holding, kot to določa klasifikacija. > Več...

13.5.2013

Iz sodne prakse: Razvezo pogodbe je potrebno uveljavljati sodno

Institut spremenjenih okoliščin (rebus sic stantibus) je opredeljen v 112. do 115. členu Obligacijskega zakonika (OZ), prej 133. do 136. člen Zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR). Gre za enega redkih dopustnih posegov v temeljno načelo obligacijskega prava pacta sunt servanda, ki je uzakonjeno v prvem odstavku 9. člena OZ. > Več...

9.5.2013

Reševanje podjetij v težavah

S strani poslancev soglasno sprejeta novela Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah naj bi z novimi oblikami državnih pomoči sistemsko uredila problem prezadolženosti slovenskih podjetij. > Več...

7.5.2013

Iz sodne prakse: Nezakonito znižanje plač sodnikov po ZIU

Tožnica je pred sodiščem zahtevala plačilo za opravljeno delo, ki ji gre po zakonu in odločbah Ustavnega sodišča RS, in zatrjevala neupravičenost znižanja plače po tretjem odstavku 9. člena Zakona o interventnih ukrepih (ZIU) za čas od 1.1.2011 do 31.12.2011. > Več...

6.5.2013

O namenu prekluzij v pravdnem postopku

Brez sodnikove ustrezne in skrbne priprave in izdelane delovne metode spora ter vnaprejšnje pravne ocene ne more biti zagotovljena koncentracija postopka. Sodnik mora že pred prvim narokom za glavno obravnavo imeti izdelano delovno metodo spora. > Več...

2.5.2013

Iz sodne prakse: Odbitek vstopnega DDV

Upravno sodišče je zavrnilo zahtevek tožnika za priznanje vstopnega DDV, saj ni uspel dokazati, da so mu izdajatelji računov tudi dejansko opravili zaračunane storitve oz. dobave, prav tako pa ne razpolaga z verodostojno poslovno dokumentacijo. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober