IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Maj 2011
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: Maj 2011
 

V središču

Arhiv člankov od 1.5.2011 do 31.5.2011

30.5.2011

Iz sodne prakse: Predložitev odvetnikovega pooblastila

Od uveljavitve ZIZ-H dalje odvetnik ni več dolžan predložiti pooblastila ob vložitvi ugovora zoper sklep o izvršbi, četudi je začetek obveznega elektronskega vlaganja vlog odložen. > Več...

25.5.2011

Iz sodne prakse: Opravičljivost izostanka z glavne obravnave

Drugi odstavek 307. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) določa, da sme v primeru očitnega izmikanja obtoženca, ki je bil v redu povabljen na glavno obravnavo, za pripor pa ni nobenega od razlogov iz 201. člena ZKP, senat odrediti pripor, da zagotovi njegovo navzočnost na glavni obravnavi. Gre za poseben disciplinski ukrep sodišča zoper nediscipliniranega obtoženca. Pritožba izvršitve sklepa o priporu ne zadrži, pripor pa traja do objave sodbe, če ni prej odpravljen, vendar najdalj en mesec. > Več...

23.5.2011

Osebne izkaznice s trajno veljavnostjo po dopolnjenem 70 letu

28. maja bo začel veljati nov Zakon o osebni izkaznici (ZOIzk-1), ki sicer nadomešča istoimenski zakon iz leta 1997, vendar ne prinaša bistvenih novosti, temveč zgolj praktično dopolnjuje določbe prejšnje ureditve. > Več...

18.5.2011

Finančno zavarovanje bo odslej možno tudi z bančnim posojilom

Konec junija bo začela veljati novela Zakona o finančnih zavarovanjih (ZFZ-B), katere glavni cilj je omogočiti lažje in enotno pridobivanje finančnega zavarovanja ter razširiti dosedanje  možnosti finančnih zavarovanj tudi na zavarovanje z bančnim posojilom. > Več...

17.5.2011

Iz sodne prakse: Dolžnost najboljšega dražitelja skleniti pogodbo

V obravnavani reviziji II Ips 115/2008 je vlagatelj revizije (toženec na prejšnjih stopnjah) ugovarjal dolžnosti sklenitve prodajne pogodbe za poslovni prostor v izmeri 25,26 m2 in plačilu kupnine po izvedeni javni dražbi dne 2.12.2002, na kateri je izpolnjeval razpisane pogoje in ponudil najvišjo ceno. Varščina je bila po končani dražbi tožencu vrnjena, nato pa je ta odklonil sklenitev prodajne pogodbe. > Več...

15.5.2011

Nov tip podjetja – so.p.

S 1. januarjem 2012 se bo začel izvajati Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP), katerega namen je razvoj nevladnega sektorja, prostovoljnega dela, socialna vključenost ranljivih skupin, preusmerjanje iz pasivnih v aktivne oblike pomoči, zmanjševanje dela na črno, dvig stopnje zaposlenosti in povečanje zaposlenosti na področju socialnega podjetništva na raven drugih evropskih držav. > Več...

12.5.2011

Začasna rešitev za prilagoditev spremenjenim EU-okvirom za elektronske komunikacije

18. maja 2011 bo začela veljati novela Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom), sprejeta zaradi uskladitve z novembra 2009 sprejetimi evropskimi direktivami s področja elektronskih komunikacij. > Več...

11.5.2011

Iz sodne prakse: Mobbing

Višje delovno in socialno sodišče je odločilo, da se govorjenje v povišanih tonih, kričanje, večkratno opominjanje na storjene napake, slabšalne oznake narejenega dela in oznake, kot npr. »ovca« ali »mevža«, šteje za mobbing. > Več...

9.5.2011

Posebni specializirani oddelki za sojenje v zahtevnejših zadevah organiziranega in gospodarskega kriminala

18. maja začneta veljati spremenjena in dopolnjena Zakon o sodniški službi (ZSS) in Zakon o sodiščih (ZS). Noveli sta med seboj neločljivo povezani, saj vsaka uporabo svojih določb veže na uveljavitev druge. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (ZSS-J) tako primarno ureja dodelitev sodnikov v specializirane oddelke sodišč, ki opravljajo preiskavo in sodijo v zahtevnejših zadevah organiziranega in gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih in drugih podobnih kaznivih dejanj, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-J) pa ustanovitev in delovanje teh oddelkov. > Več...

4.5.2011

Iz sodne prakse: Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za vse kategorije

Zakon o prekrških (ZP-1) v tretjem odstavku 22. člena določa izrek sankcije prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, če voznik v času treh let doseže ali preseže 18 kazenskih točk v cestnem prometu. V zadevi EPVDp 19/2011 je drugostopenjsko sodišče zavrnilo pritožbo poklicnega voznika tovornega vozila, v kateri je ugovarjal, da mu je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za vse kategorije motornih vozil, za katere ima vozniško dovoljenje, čeprav je kazenske točke pridobil zaradi manjše prekoračitve hitrosti in to kot voznik motornih vozil različnih kategorij. Višje sodišče je tudi potrdilo sklep o prenehanju veljavnosti storilčevega vozniškega dovoljenja za vse kategorije, ki so bile vpisane v vozniško dovoljenje na dan 29. 8. 2010. > Več...

3.5.2011

Popolna informatizacija zemljiške knjige

V veljavi je novela Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1), s katero se uvaja način vpisov v glavno knjigo zemljiške knjige, ki dosledno odražajo vsebino stvarnopravnih razmerij glede nepremičnine v skladu z ureditvijo v Stvarnopravnem zakoniku (SPZ), in celovito informatizira vse poslovne procese v zvezi z odločanjem o vpisih ter uvaja informatizirano zbirko listin. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober