IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: April 2017
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: April 2017
 

V središču

Arhiv člankov od 1.4.2017 do 30.4.2017

28.4.2017

Presoja protipravnosti pri nogometnih prekrških

Nogomet ima veliko pozitivnih vidikov, vendar po drugi strani prinaša tudi določene nevarnosti, med katere moramo uvrstiti vse številnejše resne poškodbe igralcev. Praviloma so sicer lažje narave, redkejše imajo za posledico tudi okvaro zdravja in zmanjšano življenjsko aktivnost športnika. > Več...

26.4.2017

Obstoj delovnega razmerja kot predhodno vprašanje v delovnih sporih

Obstoj delovnega razmerja je eno od temeljnih vprašanj delovnega prava, saj je od tega, ali gre v konkretnem primeru za delovno razmerje ali ne in ali je oseba, ki opravlja delo za drugega, delavec ali ne, odvisno tudi to, ali se zanj uporablja delovna zakonodaja ali ne in, posledično, ali je upravičen do vrste pravic, ki iz tega pravno urejenega razmerja izhajajo. > Več...

24.4.2017

Novi standardi sodniške nepristranskosti v kazenskem postopku

Ustavno sodišče Republike Slovenije je z odločbo v zadevi Up-57/14 z dne 26. januarja 2017 presodilo, da je objektivni vidik sodniške nepristranskosti kršen, kadar sodišče v vsaj delno isti sestavi v ločenih zaporednih postopkih presoja krivdo udeležencev pri kaznivem dejanju, izvršenem v okviru istega historičnega dogodka. > Več...

21.4.2017

Predmet stavke v slovenski pravni ureditvi s poudarkom na primeru stavke v Slovenski filharmoniji

Konec lanskega leta in v začetku letošnjega se je najprej v laični, nato pa tudi v strokovni javnosti začelo razpravljati o stavki članov orkestra Slovenske filharmonije (SF). Laična ocena se je omejevala pretežno na spraševanje o njeni primernosti in potrebnosti, zaznati je bilo mnenja o pretiravanju zaposlenih v SF. Strokovne pravne ocene, ki so seveda veliko bolj pomembne, pa so se pretežno dotikale vprašanja zakonitosti stavke. V tem kontekstu predvsem v luči predmeta stavke oziroma stavkovnih zahtev. > Več...

18.4.2017

Družinski zakonik že v veljavi, večina določb v uporabo šele čez dve leti

15. aprila je začel veljati Družinski zakonik (DZ), katerega osnovni cilj je zagotavljanje učinkovitejšega izvajanja načela varovanja koristi otroka in izboljšanje pravne varnosti na področju odločanja v zakonskih in družinskih sporih. Zato se pristojnost za odločanje o ukrepih za varstvo koristi otroka prenašajo iz centrov za socialno delo na okrožna sodišča. > Več...

14.4.2017

Analiza novejše sodne prakse - skupno premoženje zakoncev

V zadnjih letih nas je več avtorjev sistematično obravnavalo različna pravna vprašanja, povezana z ugotavljanjem obsega in delitvijo skupnega premoženja zakoncev in zunajzakonskih partnerjev, zato bom v nadaljevanju prispevka na podlagi pregleda odločb Vrhovnega sodišča od 1. januarja 2015 do 28. februarja 2017 izpostavila tiste odločitve, ki po mojem mnenju pomembno nadgrajujejo sodno prakso in stališča avtorjev v omenjenih strokovnih prispevkih. > Več...

12.4.2017

Študij tujcev v EU

S. Fahimian je iranska državljanka, ki je na tehnični univerzi Sharif v Iranu (SUT) pridobila naziv magistrica znanosti na področju informacijske tehnologije. Ta univerza izvaja specializirane učne programe za tehnologijo, inženirstvo in fiziko. Novembra 2012 je pri veleposlaništvu Zvezne republike Nemčije v Teheranu zaprosila za izdajo vizuma za sprejem na doktorski študij na Tehnično univerzo v Darmstadtu, Nemčija in sicer v okviru projekta „Zanesljivi vgrajeni in mobilni sistemi“. Njena prošnja za izdajo vizuma je bila zavrnjena iz razlogov javne varnosti, zaradi česar je S. Fahimian vložila upravno pritožbo, ki pa je bila prav tako zavrnjena. > Več...

10.4.2017

Sprejem in zavrnitev sporazumov o priznanju krivde - analiza sodne prakse

Z novelo Zakona o kazenskem postopku (ZKP-K), ki se je začela uporabljati 15. maja 2012, je bila uvedena možnost reševanja kazenskih zadev s pogajanji o priznanju krivde. Eden od poglavitnih namenov zakonodajalca pri sprejemu novele je bilo zagotavljanje učinkovite izvedbe kazenskega postopka. > Več...

7.4.2017

Tožbeni zahtevki v sodnih socialnih sporih

Tožbeni zahtevek je ena od bistvenih sestavin tožbe, s katero se začne sodni postopek. Po procesni teoriji naj bo tožbeni zahtevek takšen, kot se bo glasil izrek sodne odločbe, torej jasen in določen kot izrek sodbe, iz katerega izhaja konkretna pravna posledica materialnega prava. Ali pravilo velja v celoti tudi za tožbene zahtevke v socialnih sporih, pa bo razvidno v nadaljevanju. > Več...

5.4.2017

Obvezna izjava o nefinančnem poslovanju

Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1J) - (prečiščeno besedilo), ki bo začela veljati 15. aprila, usklajuje slovenski pravni red z Direktivama 2014/95/EU in 2005/56/ES ter povečuje preglednost nekaterih družb ter izboljšuje ustreznost, skladnost in primerljivost nefinančnih informacij. > Več...

3.4.2017

Nadomestno materinstvo

Legalizacija nadomestnega materinstva odpira številne moralne, etične, medicinske in pravne dileme. Gre za temo, ki se dotika predvsem dveh področij, in sicer prava ter medicine, zato so glede odprtih vprašanj svoja stališča na javni debati pretekli teden soočili študenti prava in medicine z Univerze v Ljubljani. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober