IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: April 2012
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: April 2012
 

V središču

Arhiv člankov od 1.4.2012 do 30.4.2012

26.4.2012

Svoboda delovanja sindikatov

Ustavno sodišče je z odločbo Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS). > Več...

23.4.2012

Iz sodne prakse: Spremembe prostorskih aktov ne vplivajo na veljavnost gradbenega dovoljenja

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) za primere gradnje zahtevnega objekta, manj zahtevnega objekta in spremembe namembnosti določa časovno veljavnost gradbenega dovoljenja, če investitor ne začne z gradnjo, izrecno pa določa, da spremembe, dopolnitve ali sprejem novega izvedbenega prostorskega akta za območje nepremičnine v času veljavnosti gradbenega dovoljenja ne vplivajo na veljavnost izdanega gradbenega dovoljenja.

> Več...

18.4.2012

Odpadna olja

Nova uredba o odpadnih oljih v primerjavi z dosedaj veljavno ureditvijo nekoliko drugače ureja področje odstranjevanja odpadnih olj ter vse kršitve prepovedi in obveznosti sankcionira z visokimi globami. > Več...

16.4.2012

Sodni svet ima nov poslovnik

S Poslovnikom Sodnega sveta, ki je začel veljati pretekli mesec, je urejen način odločanja o zadevah, ki so v pristojnosti Sodnega sveta ter druga vprašanja v zvezi z delom Sodnega sveta. > Več...

13.4.2012

Iz sodne prakse: Pogodbena kazen za kršitev konkurenčne klavzule

Če delavec pri svojem delu ali v zvezi z delom pridobiva tehnična, proizvodna ali poslovna znanja in poslovne zveze, lahko delavec in delodajalec v pogodbi o zaposlitvi dogovorita prepoved opravljanja konkurenčne dejavnosti po prenehanju delovnega razmerja. Gre za konkurenčno klavzulo oz. pogodbeno prepoved konkurenčne dejavnosti iz 38. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR). > Več...

11.4.2012

Iz sodne prakse: Ustavno sodišče v postopku presoje ustavnosti zakona ni pristojno odločati o tem, ali sodišča pravilno razlagajo zakon

Z odločbo Ustavo Republike Slovenije (URS). > Več...

10.4.2012

Odvzem nezakonito pridobljenega premoženja

Medtem, ko se bo pri nas konec maja začel uporabljati Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI), je dala evropska komisija v finalno usklajevanje predlog direktive o zamrznitvi in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, v Evropski uniji. > Več...

10.4.2012

Novi Poslovnik Komisije za preprečevanje korupcije

Po zadnji spremembi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki je bila potrebna za dosego strateških ciljev na področju višanja integritete in zmanjševanja korupcije v Republiki Sloveniji, je Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) na podlagi 11. člena ZIntPK uredila svoje poslovanje z novim poslovnikom. > Več...

4.4.2012

Bodo spremembe delovne zakonodaje posegle tudi v delovni čas?

Obstoječi okvir ZDR je preživet in bi ga bilo potrebno nadgraditi s prožnejšim urejanjem delovnega časa, ki bo primeren za zaposlene v vseh panogah. > Več...

3.4.2012

Premoženje nezakonitega izvora

Kateri so pristojni organi ter predvsem kakšne evidence o finančni preiskavi, odvzem premoženja ter druge ukrepe v zvezi z nezakonito pridobljenim premoženjem bodo upravljali pristojni organi ureja nova uredba o evidencah na področju odvzema premoženja nezakonitega izvora. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober