IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: April 2011
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: April 2011
 

V središču

Arhiv člankov od 1.4.2011 do 30.4.2011

28.4.2011

Iz sodne prakse: Odpoved pogodbe invalidu

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) v 88. členu določa razloge za redno odpoved kot tudi roke, v katerih mora delodajalec odpoved podati. Rok je navadno vezan na čas nastanka razloga oziroma na seznanitev z razlogom, zakon pa določa tudi druge trenutke prenehanja. > Več...

21.4.2011

Manj zlorab in zaščita trga dela

Novi Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1), ki začne veljati 23.4.2011 in razveljavlja dvakrat novelirani ZZDT iz leta 2000, vsebinsko povzema njegovo ureditev zaposlovanja in dela tujcev z nekaterimi bistvenimi novostmi, ki so bile nujne zaradi izboljšav zakona v smislu preprečevanja zlorab in zaščite trga dela, vzpostavitve pravne podlage za izdajo podzakonskega predpisa o nastanitvah tujcev, uskladitve zakona z zakonodajo EU ter nadaljnje odprave administrativnih ovir, odpravljene pa so bile tudi nekatere pomanjkljivosti, ki so vnašale nejasnosti pri izvajanju starega zakona. > Več...

18.4.2011

Javna agencija za varstvo konkurence

Na podlagi priporočil in zahtev Evropske unije in OECD je bila sprejeta novela Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1) katerega temeljni cilj je preoblikovanje Urada za varstvo konkurence v samostojno in neodvisno agencijo. Takšna ureditev naj bi zagotavljala učinkovitejše varstvo konkurence ter odpravi možnih očitkov o vplivu države na odločanje agencije. > Več...

13.4.2011

Večje varstvo upnikov?

Že 5. novela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) in 9. novela Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) – na slednjega je vplivalo tudi več drugih zakonov, delno pa je bil razveljavljen tudi s strani Ustavnega sodišča, naj bi upnikom v prisilni poravnavi in v izvršilnih postopkih zagotavljali dodatno varstvo pravic ter večje možnosti za poplačilo njihovih terjatev. > Več...

12.4.2011

Iz sodne prakse: Odpoklic poslovodje

S sodbo Vrhovnega sodišča RS VIII Ips 474/2009 je bila zavrnjena neutemeljena revizija zoper pravnomočno sodbo sodišča druge stopnje, ki je zavrnilo pritožbo tožnika in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje, s katero je bil tožbeni zahtevek za razveljavitev redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi nesposobnosti zavrnjen. > Več...

11.4.2011

Obvezni večstranski pobot

15. aprila se bo začel izvajati prvi obvezni večstranski pobot, ki ga je uzakonil Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPrezP). > Več...

8.4.2011

Končno skladen razvoj regij?

Zakon o skladnem regionalnem razvoju (ZSRR-2), ki je začel veljati 19. marca, sistemsko ureja vprašanje razvoja regij, s čimer naj bi se zagotavljala večja mednarodna konkurenčnost in izboljšanje gospodarske vitalnosti regij, vse ob upoštevanju principa trajnostnega razvoja.

> Več...

4.4.2011

Iz sodne prakse EU: Enako obravnavanje nosečih delavk

Ne gre za diskriminacijo na podlagi spola oziroma nosečnosti, če je delavka skladno z nacionalno zakonodajo iz varnostnih razlogov začasno premeščena na drugo delovno mesto. > Več...

2.4.2011

III. Pitamičevo vseslovensko tekmovanje študentov prava

Letošnje tekmovanje, ki ga je marca organizirala Pravna fakulteta UL, v sodelovanju s Pravno fakulteto iz Maribora in Evropsko pravno fakulteto iz Nove Gorice, je v letošnjem letu potekalo v obliki simulacije postopka ustavne obtožbe Predsednika RS, zaradi njegove zavrnitve podpisa novele KZ-1 v promulgacijskem postopku. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober