IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: April 2010
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: April 2010
 

V središču

Arhiv člankov od 1.4.2010 do 30.4.2010

30.4.2010

Nova uredba o skupinskih izjemah

Za zagotavljanje prostega pretoka kapitala, storitev in blaga znotraj Evropske unije je potrebno zagotoviti tudi, da konkurenca na notranjem trgu ni omejena, preprečena ali izkrivljena. To ureja 101. člen Pogodbe o delovanju EU, ki načeloma prepoveduje sporazume ter usklajena ravnanja med podjetji, ki imajo naravo omejevanja konkurence. > Več...

28.4.2010

IZ SODNE PRAKSE: Profesionalna skrbnost v medicini

V medicini je potrebna profesionalna skrbnost v skladu s pravili stroke. V kolikor tega ni, gre za protipravno ravnanje, katerega prepovedana posledica je kakršnokoli poslabšanje zdravja. > Več...

28.4.2010

Pravica do enakosti orožij v kazenskem postopku

Ustavno sodišče RS je z odločbo U-I-50/09 odločilo, da se zaradi pravice do enakosti orožij iz 22. člena Ustave, pripor v fazi sodne preiskave do vložitve obtožnice lahko podaljša le na predlog državnega tožilca in ne več tudi na predlog preiskovalnega sodnika. > Več...

23.4.2010

Sherlock Holmes tudi v Sloveniji

Novela Zakona o detektivski dejavnosti (ZDD), ki velja od 24. aprila, skladno z evropsko direktivo o storitvah na notranjem trgu odpira slovenski prostor za delovanje tujih detektivov. > Več...

21.4.2010

IZ SODNE PRAKSE: Huda nehvaležnost kot razlog za preklic darilne pogodbe

Spor, za katerega ni kriv izključno obdarovanec, ter njegova posledična uporaba tako civilnih kot kazenskih pravnih sredstev za razrešitev in preprečitev stopnjevanja spora ne predstavljata že sama po sebi hude nehvaležnosti, ki bi lahko vodila do preklica darilne pogodbe. > Več...

20.4.2010

Gensko spremenjeni organizmi vse bolj postajajo naša stvarnost

Spremembe in dopolnitve Zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (ZRGSO) so bile potrebne predvsem zaradi implementacije evropskih direktiv in uredb. Pokazala pa se je tudi potreba po izboljšavah veljavne zakonske ureditve. Novela je začela veljati 30. marca 2010. > Več...

16.4.2010

Delovanje Slovenije v institucijah EU

Državni zbor je sprejel Deklaracijo o usmeritvah za delovanje Slovenije v institucijah EU do junija 2011, s katero so določene prednostne naloge Slovenije na področju evropskih zadev z vidika nalog in aktivnosti, ki jih bo morala Slovenija izvajati prvenstveno v okviru Sveta EU kot tudi v okviru Evropskega sveta.
> Več...

14.4.2010

IZ SODNE PRAKSE: Kritična vrednost hrupa je lahko subsumirana pod pravni standard škode

Mejne in zagotovo kritične vrednosti hrupa, ki presegajo običajne meje hrupa, ki ga povzroča pretok cestnega prometa, se lahko subsumira pod pravni standard škode, ki presega meje, kot določa tretji odstavek 133. člena Obligacijskega zakonika (OZ). > Več...

13.4.2010

Z informatizacijo in zvišanjem trošarin v boj s krizo

Po skrajšanem postopku sprejeta novela Zakona o trošarinah (ZTro-I) prinaša pravno podlago za uveljavitev računalniško podprtega sistema za gibanje in nadzor trošarinskih izdelkov EMCS, v interesu uskladitve z evropsko zakonodajo ter iskanja izhoda in odpravljanja posledic gospodarske in finančne krize pa določa tudi višje zneske trošarin.
> Več...

9.4.2010

Uporaba tuje znamke za oglaševanje – primer Google

Sodišče EU je v združenih zadevah od C-236/08 do C-238/08 odločilo, da Google s tem, ko je oglaševalcem omogočal zakup ključnih besed, ki ustrezajo znamkam njihovih konkurentov, ni kršil prava znamk. > Več...

6.4.2010

Po ZPPDFT bo potrebno preverjati tudi politično izpostavljenost stranke

Spremembe Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT) se nanašajo predvsem na uskladitev nacionalne zakonodaje z evropsko, zavezancev in pojmov po Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlasSS), natančneje pa se določa tudi izvedba postopkov preverjanja strank. > Več...

2.4.2010

Javna naročila - večja kakovost za isti denar?

11. aprila začneta veljati noveli dveh materialnih zakonov s področja javnega naročanja, katerih cilj je doseči bolj učinkovito in transparentno javno naročanje, odpreti trg javnih naročil širšemu krogu potencialnih ponudnikov ter uskladiti nacionalno zakonodajo z evropskim pravnim redom. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober