IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: April 2009
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: April 2009
 

V središču

Arhiv člankov od 1.4.2009 do 30.4.2009

28.4.2009

Ugovor dohodnine bo potrebno oddati na novem obrazcu

Prvi sveženj informativnega izračuna dohodnine je bil davčnim zavezancem že poslan in davčni zavezanci morajo poskrbeti, da bodo vsa nesoglasja z davčno upravo uredili z Ugovorom do 5. maja 2009. > Več...

24.4.2009

Vsota zapadlih in neplačanih zamudnih obresti teče dokler traja zamuda

Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-188/07 odločilo, da 1. in 3. člen zakona o spremembi in dopolnitvi obligacijskega zakonika (novela OZ-A) nista v neskladju z ustavo. > Več...

22.4.2009

Korak naprej v preprečevanju in odkrivanju nasilja v družini

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je sprejelo prvi izvršilni predpis na podlagi Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND). Namen novega Pravilnika o sodelovanju organov ter o delovanju centrov za socialno delo, multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini je medsebojno obveščanje in pomoč s ciljem preprečevanja in odkrivanja nasilja, odpravljanja vzrokov ter nudenja pomoči žrtvi pri vzpostavitvi pogojev za varno življenje. > Več...

21.4.2009

IZ SODNE PRAKSE: Aktivna legitimacija etažnega lastnika

Etažni lastnik je kot solastnik skupnega dela v stanovanjski stavbi aktivno legitimiran, da od tretje osebe zahteva izročitev celotnega skupnega dela v izključno posest. > Več...

20.4.2009

O pripravništvu po novem minister za javno upravo

Novela Zakona o javnih uslužbencih (ZJU) je med drugim spremenila tudi 108. člen zakona, ki je določal, da trajanje in izvedbo pripravništva določi vlada. Spremenjeni 108. člen pa po novem določa, da trajanje pripravništva, način, potek in program usposabljanja pripravnikov v organih državne uprave in v upravah lokalnih skupnosti določi minister, pristojen za upravo. > Več...

16.4.2009

Prestavljen je rok začetka uporabe pravil, ki se nanašajo na elektronsko vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov

Eden od pomembnejših ciljev prejšnje novele Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1) je bil, da se vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov zaupa notarjem. S takim načinom vlaganja naj bi zemljiškoknjižni postopek postal kakovostnejši in hitrost postopanja večja. Ta namen se z novo novelo (ZZK-1B) ne spreminja, podaljšuje se samo rok za začetek uporabe pravil, ki urejajo vlaganje elektronskih zemljiškoknjižnih predlogov - s 1.5.2009 na 1.5.2011. > Več...

16.4.2009

Seznanjanje predsednika republike s stanjem pripravljenosti Slovenske vojske

Pravilnik o izvrševanju obveznosti do predsednika republike na obrambnem področju, ki je začel veljati 11. aprila 2009, podrobneje določa pogoje in postopke, po katerih Ministrstvo za obrambo seznanja predsednika republike kot vrhovnega poveljnika obrambnih sil s stanjem pripravljenosti Slovenske vojske in drugimi zadevami, pomembnimi za obrambo države. > Več...

15.4.2009

Odslej enostavnejše sodelovanje davčnih organov znotraj EU

S spremembami Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku bo pridobivanje podatkov in sodelovanje med davčnimi organi znotraj EU enostavnejše. > Več...

15.4.2009

Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti - kodificirano besedilo

Uredba št. 40/94 o blagovni znamki Skupnosti iz leta 1994 je bila do danes večkrat in bistveno spremenjena, zato se je s kodificirano Uredbo št. 207/2009 stanje na tem področju poenotilo, z namenom dobiti bolj jasno, pregledno in racionalno ureditev. > Več...

14.4.2009

IZ SODNE PRAKSE: Načelo sorazmernosti in osebnostne pravice

9.4.2009

Rešena pravna praznina glede plačevanja odškodnin žrtvam vojnega in povojnega nasilja

Sprejem sprememb in dopolnitev Zakona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ) je bil nujen, ker je z dnem dospelosti obveznic RS39 dne 15.9.2008 nastala pravna praznina, saj ni bilo mogoče izvrševati odločb o odmeri odškodnine. > Več...

8.4.2009

Dražji tobačni izdelki

4. aprila je začela veljati novela Zakona o trošarinah (ZTro), s katero se višajo trošarine na tobačne izdelke. Trošarina za 1000 cigaret iz najbolje prodajanega cenovnega razreda se bo z majem povečala za 5 evrov. > Več...

7.4.2009

IZ SODNE PRAKSE: Odpoved zastaranju

Delnega plačila naturalne obveznosti ni mogoče šteti za odpoved zastaranju, ampak je potrebno pisna pripoznava zastarane obveznosti. > Več...

6.4.2009

Prihaja čas zasedanj skupščin

V skladu z 292. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) delničarji uresničujejo svoje pravice pri zadevah družbe na skupščini. > Več...

2.4.2009

Formalno poenotenje poročil nadzornih odborov občin

Iz prakse je bilo ugotovljeno, da so poročila nadzornih odborov po občinah zelo različna, tako po obsegu, kot tudi po vsebini. Zato je namen izdaje Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine določiti tiste sestavine, ki jih morajo imeti prav vsa poročila nadzornih odborov. > Več...

1.4.2009

Naloge uprave ob zaključku poslovnega leta

Uprava je organ vodenja v gospodarskih družbah z dvotirnim sistemom upravljanja. V skladu z 265. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost. > Več...

1.4.2009

IZ SODNE PRAKSE: Ustavitev izvršilnega postopka

Izpolnitev zakonskih pogojev za ustavitev izvršbe nima procesnega učinka, ampak je potreben sklep sodišča, s katerim se izvršilni postopek ustavi. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober