IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Marec 2016
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: Marec 2016
 

V središču

Arhiv člankov od 1.3.2016 do 31.3.2016

30.3.2016

Zadeva C-117/15, Reha Training - Razlaga priobčitve javnosti

Deželno sodišče v Kölnu je podalo vprašanji za predhodno odločanje glede avtorskih in sorodnih pravic v informacijski družbi, zlasti uporabe direktiv 2001/29 in 2006/115. Prvo vprašanje je, ali pomeni ravnanje upravljavca rehabilitacijskega centra, ki v tem centru namesti televizijske sprejemnike in posreduje signal, in s tem omogoči pacientom gledanje televizijskih oddaj, priobčitev javnosti. Drugo pa, ali je treba pojem priobčitve javnosti razlagati enotno. > Več...

29.3.2016

Predlog novega Zakona o javnih uslužbencih - kje manjkajo luknje?

Če se večinoma strinjamo, da je oblikovanje problema pomembnejše od njegove rešitve, pa zapisana ocena stanja in razlogi za sprejem v predlogu novega Zakona o javnih uslužbencih temu odkrito nasprotujejo. Ker problemi niso jasno izpostavljeni, ne moremo vedeti, ali zakon predvideva prave rešitve. > Več...

24.3.2016

Pregled pravnega dogajanja v EU - 24. marec

23. marca 2016 so začele veljati spremembe iz uredbe 2015/2424 glede sistema blagovnih znamk Skupnosti. Tako se je spremenilo ime Urada za harmonizacijo notranjega trga (blagovne znamke in modeli) v Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO). > Več...

23.3.2016

Iz sodne prakse: Vrnitev v prejšnje stanje v kazenskem postopku

Zamuda, ki je nastala zaradi nepravilno zapisanega naslova na pošiljki, ni nezakrivljena in ne gre za opravičljiv razlog, saj se od zagovornika zahteva še posebna skrbnost. > Več...

21.3.2016

Odprta vprašanja "socialne klavzule" v ZJN-3

Reforma javnega naročanja na ravni EU v letu 2014 je veliko pozornosti namenila tudi okoljskim, socialnim in delovnim elementom javnih naročil. Novi Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) je te vidike ustrezno upošteval in jih vključil celo v izvedbeno fazo javnega naročila, pri čemer pa je predvidena ureditev pomensko odprta in prinaša nepredvidljivost javnih naročnikov pri njeni uporabi. > Več...

18.3.2016

Razveza zakonske zveze z mednarodnim elementom v EU

Po spletnih forumih in klepetalnicah zasledimo veliko prošenj zakoncev, ki imajo različno državljanstvo, živijo v različnih državah ali pa živijo v državi, ki ni nujno država njihovega državljanstva, po informacijah, ker se želijo razvezati. Sprašujejo po napotkih, v kateri državi je najbolje sprožiti postopek in katero pravo se bo v postopku uporabilo, kako bo s premoženjem, ki ga imata zakonca v različnih državah, glede preživnine za otroke itd. > Več...

14.3.2016

Nepošteni pogoji v splošnih pogojih Facebook-a kot zloraba prevladujočega položaja

Nemški zvezni kartelni urad je začel s postopkom zoper Facebook (oz. njegove evropske in nemške subjekte), in sicer zaradi domnevne zlorabe prevladujočega položaja. Gre za nadaljevanje težnje regulatorjev, da bi uredili domnevne zlorabe prevladujočega položaja v novih tehnologijah, ki vplivajo na potrošnike. Najprej je bila na tapeti programska oprema, nato iskalniki in sedaj socialna omrežja. > Več...

10.3.2016

Pregled pravnega dogajanja v EU - 10. marec

Evropska komisija je predstavila revizijo pravil o napotitvi delavcev, ki naj bi bolj povezala evropski trg dela in ga napravila bolj poštenega. Spremembe direktive  spodbujajo načelo, da mora biti enako delo na istem mestu plačano na enak način. > Več...

9.3.2016

Sodišče EU: Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov

V zadevi C-230/14 (Weltimmo) so na sodišču EU odločali o zakonodaji glede varstva podatkov, in sicer so podrobneje obravnavali vprašanje pristojnosti, če ima podjetje sedež v eni državi članici, posluje pa v drugi. V tej zadevi je šlo za podjetje Weltimmo, ki je registrirano na Slovaškem, upravlja pa spletno stran z oglasi za nepremičnine na Madžarskem. > Več...

7.3.2016

Novo hibridno sodišče: posebni senati za Kosovo

Letos bodo v Haagu začeli delovati posebni mednarodni senati za Kosovo, pristojni za kazniva dejanja, ki naj bi jih med vojno na Kosovu in neposredno po njej zagrešili pripadniki Osvobodilne vojske Kosova (OVK) in na katera je januarja 2011 v zloglasnem poročilu Sveta Evrope opozoril Dick Marty. Poglejmo si na kratko organizacijo in pristojnosti senatov - te najnovejše dvoživke na zemljevidu mednarodnega kazenskega pravosodja. > Več...

4.3.2016

Odgovornost letalskega prevoznika v primeru zamude pri mednarodnem prevozu potnikov

V zadevi C-429/14 so na Sodišču EU odločali o razlagi členov 19, 22 in 29 Konvencije o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz (v imenu Evropske skupnosti odobrena s Sklepom Sveta 2001/539/ES, Montrealska konvencija), in sicer v okviru spora med letalsko družbo Air Baltic Corporation AS in posebnim preiskovalnim uradom Republike Litve zaradi odškodnine za škodo, ki je temu uradu nastala z zamudo leta, s katerim sta bila na podlagi pogodbe o mednarodnem prevozu potnikov, ki jo je sklenil z družbo Air Baltic, prepeljana njegova uslužbenca. > Več...

2.3.2016

Protipravno pridobljeni dobiček kot merilo odškodninskega in obogatitvenega zahtevka

Prispevek raziskuje možnosti za odvzem protipravno pridobljenega dobička v zasebnem pravu ter podaja kratek pregled in primerjavo z odvzemom v javnem pravu. Nepogodbeno odškodninsko pravo se ukvarja s povrnitvijo škode oškodovancu, ne pa z odvzemom morebitnega dobička (ki bi ostal po plačilu odškodnine) povzročitelju. Takšen dobiček bi bilo mogoče zajeti z odškodninskim zahtevkom, ki bi presegal (objektivno odmerjeno) škodo, pri tem pa ne bi šlo za kaznovalno odškodnino. Možnosti za odvzem obstajajo tudi na podlagi posebnosti odškodninskega prava v pravu intelektualne lastnine in konkurenčnem pravu. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober