IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Marec 2011
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: Marec 2011
 

V središču

Arhiv člankov od 1.3.2011 do 31.3.2011

30.3.2011

Iz sodne prakse: Predlog za obnovo v izvršilnem postopku

Predlog za obnovo postopka se vlaga zoper pravnomočen sklep o izvršbi, pri čemer je nepomembno, ali je izvršilni postopek pravnomočno zaključen ali ne. > Več...

28.3.2011

Proti plačilni nedisciplini z novo definicijo podizvajalca

Noveliran Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) je eden izmed zakonov, sprejetih z namenom zajezitve problema plačilne nediscipline v gospodarstvu. Med spremembe, ki jih prinaša zakon, spadajo nova definicija podizvajalca v postopkih javnega naročanja, vpogled neizbranih ponudnikov v ponudbe konkurentov ter možnost spremembe naročnikove odločitve o oddaji naročila. > Več...

23.3.2011

Ukrotitev plačilne nediscipline?

Dogovori o vedno daljših plačilnih rokih med poslovnimi subjekti navadno niso izraz svobodne gospodarske pobude, ampak razlike v tržni moči pogodbenih strank. Podaljševanje plačilnih rokov in zamujanje s plačilom po preteku le-teh tako najbolj prizadenejo (naj)manjše poslovne subjekte. Zato je bil na podlagi zahtev obrtnikov in pod časovnim pritiskom napovedane državne nepokorščine obrtnikov z bliskovito hitrostjo sprejet Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP), katerega cilja sta prav skrajšati plačilne roke in zamude pri plačilih. > Več...

22.3.2011

Iz sodne prakse: Izločitev sodnika

Procesno vodenje je v izključni pristojnosti sodnika, kateri je pri vodenju postopka in odločanja neodvisen, predsednik sodišča pa v njegove odločitve ne more in ne sme posegati. > Več...

19.3.2011

Zbiranje informacij izključno na podlagi strankinega pisnega pooblastila

Novi Zakon o detektivski dejavnosti (ZDD-1), ki bo začel veljati 26.3.2011 nadomešča Zakon o detektivski dejavnosti (ZDD) iz leta 1994, ki je bil do sprejema novega spremenjen že štirikrat, saj njegove določbe niso sledile razvoju detektivske dejavnosti v Republiki Sloveniji in zahtevam svobodnega trga v državah Evropske unije. Vanj je bilo potrebno ustrezno vključiti nove določbe o prostem ustanavljanju ponudnikov storitev in prostem čezmejnem opravljanju storitev v povezavi z Direktivo 2005/36/ES ter celoviteje uveljaviti Direktivo 2006/123/ES v skladu z načeli, ki jih ta vzpostavlja za opravljanje storitev in dejavnosti tujih ponudnikov.

> Več...

16.3.2011

Nova sistemska ureditev zasebnega varovanja

Nov Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV-1) skupaj z zakonom o detektivski dejavnosti sistemsko ureja področje notranje varnosti v Sloveniji. Eden od ciljev novega zakona o zasebnem varovanju je učinkovit nadzor nad subjekti zasebnega varovanja ter jasna razmejitev pristojnosti posameznih organov, ki sodelujejo v sistemu tega varovanja. > Več...

14.3.2011

Iz sodne prakse: Odgovornost direktorja glede izbire pravne pomoči

Vrhovno sodišče RS je zavrnilo neutemeljeno revizijo VIII Ips 26/2009 v individualnem delovnem sporu, v katerem je direktor družbe z omejeno odgovornostjo kot tožnik pred sodiščem prve stopnje zahteval odpravnino zaradi predčasne razrešitve s funkcije poslovodje tožene stranke. Tudi sodišče druge stopnje je sledilo odločitvi prvostopnega sodišča glede utemeljenosti razrešitve s funkcije poslovodje. > Več...

11.3.2011

Koriščenje dopusta, ko delavec dela krajši delovni čas

Evropska zakonodaja, kot npr. Direktiva št. 97/81/ES o okvirnem sporazumu o delu s krajšim delovnim časom, ureja zaposlovanje s krajšim delovnim časom kot eno od oblik fleksibilnega načina zaposlovanja. Delo s krajšim delovnim časom tedensko obsega manj delovnih ur od običajnega delovnega časa, tako zaposleni pa ne smejo biti drugače obravnavani kot zaposleni za polni delovni čas. > Več...

10.3.2011

Iz sodne prakse: Zastaranje zamudnih obresti od judikatne terjatve

Obrestna terjatev, ki izvira iz pravnomočnega izvršilnega naslova, zastara v enakem roku kakor glavna terjatev - to je v desetih letih. > Več...

7.3.2011

Prostovoljstvo

Zakon o prostovoljstvu (ZPros), ki je bil sprejet prav v evropskem letu prostovljstva, prvič celovito sistemsko ureja izvajanje prostovoljskih del, prostovoljske organizacije ter pravice, obveznosti in mehanizme, ki naj bi pomagali k spodbujanju sodelovanja pri prostovoljskem delu. > Več...

3.3.2011

Iz sodne prakse: Izključna pristojnost za odločanje v osebnem stečaju

Vrhovno sodišče je v zadevi III R 53/2010 odločilo, da se sodišče lahko po uradni dolžnosti izreče za nepristojno, saj so pristojnosti v stečajnem postopku, kot so urejene v 52. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), izključne. > Več...

2.3.2011

Kako obravnavati stvarni vložek fizične osebe v obliki nepremičnine, ki jo poslovna oseba vzame v najem?

Fizična oseba ima v lasti poslovni prostor, ki ga oddaja v najem podjetju, in namerava s poslovnim prostorom, kot stvarnim vložkom, povečati osnovni kapital podjetja. Kako je v tem primeru z obdavčitvijo fizične osebe? > Več...

1.3.2011

Boj proti zamudam pri plačilih

Prenovljena direktiva št. 2011/7/EU o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih, ki bo začela veljati 15. marca, sistemsko ureja problem plačilne nediscipline in z določitvijo plačilnih rokov ter nadomestil za upnike omogoča podjetjem trgovanje na celotnem notranjem trgu brez večjega tveganja kot doma. Z uveljavitvijo istih pravil tako ne more priti do izkrivljanja konkurence na tem področju. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober