IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Marec 2010
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: Marec 2010
 

V središču

Arhiv člankov od 1.3.2010 do 31.3.2010

31.3.2010

IZ SODNE PRAKSE: (Ne)dotakljivost odvetnikov pri njihovem pisanju

Žaljivo izražanje pooblaščencev strank v postopku ni dopustno, saj je mogoče interese zastopane stranke v celoti ščititi z izražanjem in ravnanjem, ki ne posega neupravičeno v pravice drugih. > Več...

30.3.2010

Odslej enotna pravila plačil poslovodstvom državnih podjetij

S 1. aprilom bo začel veljati Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenje in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD), kot nov predpis, ki poleg Kodeksa upravljanja javnih delniških družb za delniške družbe ureja prejemke organov upravljanja in nadzora v državnih gospodarskih družbah. > Več...

26.3.2010

Lažje opravljanje storitev tujcev v Sloveniji

30. marca bo začel veljati Zakon o storitvah na notranjem trgu (ZSNT), ki v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo o storitvah. Slednja je vzbudila veliko pozornosti tekom sprejemanja v letu 2006 ter predstavlja kompromisno rešitev pri urejanju področja storitev. > Več...

25.3.2010

Pravočasna sklenitev sporazuma omogoča postopen prehod na višjo minimalno plačo

Z Zakonom o minimalni plači (ZMinP), ki je začel veljati 23. februarja, je na novo določen znesek minimalne  plače, t.j. 734,15 evrov bruto ali 562,07 evro neto, kar velja že pri obračunu plač za mesec marec, razen če pravočasno sklenete sporazum s sindikatom. > Več...

24.3.2010

IZ SODNE PRAKSE: Ugotavljanje obsega in deležev na skupnem premoženju zakoncev

Pravni interes za ugotovitev obstoja celotnega pravnega razmerja glede delitve skupnega premoženja zakoncev seže preko dajatvenih zahtevkov, ki bi jih kateri izmed zakoncev imel nasproti drugemu.
> Več...

23.3.2010

Varstvo pravic tožene stranke

Ustavno sodišče RS je z odločbo U-I-164/09-13 razveljavilo določbo drugega odstavka 282. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), ki je zahtevala od sodišč, da ne upoštevajo in se ne opredeljujejo do pravočasne in pravilno izražene procesne aktivnosti tožene stranke zaradi krivdne opustitve udeležbe tožene stranke pri drugem procesnem dejanju. > Več...

22.3.2010

Uporabniki ekonomskih con do novih ugodnosti z velikimi naložbenimi projekti

Ena bistvenih sprememb, ki jih prinaša novela Zakona o ekonomskih conah (ZEC-C), je podaljšanje veljavnosti ZEC s predvidenega 1. januarja 2010 na 31. december 2013, večina sprememb pa se nanaša na delovanje v ekonomskih conah v Sloveniji kot delu Evropske unije, ob upoštevanju predpisov EU o skupnem evropskem trgu. > Več...

19.3.2010

Kako do zaposlitve v EU?

Evropski urad za izbor osebja (EPSO) je v začetku marca objavil navodila za javne natečaje, s katerimi so opredeljena navodila za prijavo na razpis za posamezno delovno mesto.

> Več...

17.3.2010

IZ SODNE PRAKSE: Odpust prisilno hospitaliziranih duševnih bolnikov z zdravljenja

Zdravljenje bolnika brez njegove privolitve v oddelku pod posebnim nadzorom ali v varovanem oddelku ali v obliki nadzorovane obravnave je prisilno. Po 19. členu slovenske ustave predstavlja takšno zdravljenje poseg v pravico do osebne svobode, ki mora biti zaradi svoje pomembnosti utemeljeno in je dopustno samo z odločbo sodišča. A ta ni potrebna za odpust bolnika z zdravljenja pred iztekom obdobja, za katerega je sodišče zdravljenje dovolilo, če je odpust posledica izboljšanja zdravstvenega stanja bolnika do te mere, da razlogov za izvajanje ukrepov ni več. > Več...

16.3.2010

Kocka bo padla

Medtem ko je v medijih odmevalo predvsem sporno odprtje poti za internetno cenzuro ponudnikov iger na srečo brez koncesije, pa nova zakonodaja prinaša tudi druge novosti, ki jih bo moč čutiti na področju izvajanja zadevne dejavnosti. > Več...

12.3.2010

Električna energija

Z novelo Energetskega zakona (EZ-C) sredi leta 2008 je bilo na novo urejeno področje podpore proizvodnji električni energiji. Skladno z zakonsko ureditvijo uredbi o podporah električni energiji iz obnovljivih virov energije oziroma energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom urejata državne podpore, ki se lahko podelijo elektrarnam, kjer stroški proizvodnje električne energije presegajo ceno na trgu. > Več...

10.3.2010

IZ SODNE PRAKSE: Moč predhodne odločbe Sodišča Evropske unije

Šesti odstavek 113.a člena Zakona o sodiščih (ZS) narekuje, da je predhodna odločba Sodišča Evropske unije za sodišče obvezujoča. > Več...

9.3.2010

Od 1. marca nov način obdavčitve prometa z motornimi vozili

S 1. marcem so se pričele izvajati določbe novele ZDMV-C, ki uvaja obdavčitev motornih vozil na podlagi emisij CO2, motornih koles in bivalnih vozil pa na podlagi moči motorja. > Več...

5.3.2010

Kako ločevati med pogodbami o prodaji blaga in pogodbami o opravljanju storitev?

Na videz enostavna definicija pogodbe kot dvo- ali večstranski dogovor, na podlagi katerega se ustanovi, spremeni ali preneha določeno razmerje, že od svojega nastanka ni preprosta. Za pogodbo je lahko predpisana obličnost, lahko so eno ali več stranske, (ne)odplačne, konsenzualne... Dandanes se predvsem v gospodarskem pravu pojavljajo nove, moderne pogodbe, pri katerih je v praksi težko zaslediti razporeditev bremen in interesov in ki večinoma niso zakonsko urejene. > Več...

3.3.2010

IZ SODNE PRAKSE: Pomen utemeljenega suma

Z oceno o obstoju utemeljenega suma sodišče ne izključuje možnosti, da oseba ni storila kaznivega dejanja. > Več...

2.3.2010

Novela Zakona o dohodnini prinaša številne spremembe

Obdavčitev dohodkov fizičnih oseb je področje, ki zahteva tekoče spremljanje zaradi splošnih ciljev, ki jih zasleduje davčna politika in tudi zaradi odprtih problemov, ki nastajajo pri izvajanju zakona. Novela Zakona o dohodnini ZDoh-2E velja od 13.2.2010, njeni glavni cilji pa so ureditev določene problematike na posameznih najbolj perečih področjih, odprava nezdružljivosti določb ZDoh-2 s pravom Evropske skupnosti in Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru ter odprava neustrezne davčne obravnave nekaterih dohodkov, pri čemer izhaja iz splošne davčne obveznosti in sposobnosti za plačilo davka.  > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober