IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Februar 2017
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: Februar 2017
 

V središču

Arhiv člankov od 1.2.2017 do 28.2.2017

27.2.2017

Predhodno vprašanje na Sodišču EU o primerjalnem oglaševanju

Čeprav evropsko pravo dovoljuje primerjalno oglaševanje, mora le-to izpolnjevati pogoje, ki jih določa Direktiva št. 2006/114 o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju, pri čemer takšno oglaševanje ne sme vplivati na ekonomsko obnašanje oseb ter ne sme škodovati konkurentom. > Več...

24.2.2017

Uporabljati se je začel Zakon o partnerski zvezi

24. februarja se je začel uporabljati Zakon o partnerski zvezi (ZPZ), ki za istospolne pare na vseh pravnih področjih uvaja enake pravne posledice, kot jih ima zakonska zveza razen možnosti skupne posvojitve otroka in postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo. > Več...

22.2.2017

Nomen est omen - Ime ima pomen

Kot nakazuje naslov prispevka, je vsepovsod pomembna vsaka beseda, predvsem zaradi svoje sporočilne vrednosti. To velja tudi v pravu, še posebej pa v zakonodajni dejavnosti, tako pri oblikovanju zakonskega besedila kot glede postopka, po katerem Državni zbor Republike Slovenije sprejema zakone. Zakonodajno dejavnost Državni zbor izvaja v rednem, skrajšanem in nujnem zakonodajnem postopku in na slednjega je fokusiran prispevek. > Več...

20.2.2017

Predlog upnika za začetek stečajnega postopka kot dejanje, ki povzroči pretrganje zastaranja terjatve

Stečajni postopek se pogosto označuje kot "generalna izvršba" nad premoženjem stečajnega dolžnika. Gre za akademsko poenostavitev, iz katere izhaja pedagoška primerjava s klasičnim izvršilnim postopkom kot "individualno" oziroma "specialno" izvršbo. Lahko je uporabna za študij, ne odraža pa dovolj natančno bistva konkretne pravne ureditve. > Več...

17.2.2017

Sindikalno organiziranje prekarnih delavcev

Tehnološki razvoj, vpliv globalnega trga in usmeritve gospodarstva k popolni prožnosti v zadnjih desetletjih spodbujajo fleksibilen trg dela, kar se med drugim kaže tudi v fleksibilnih, nestandardnih ali atipičnih oblikah dela, za katere se je uveljavil pojem prekarno delo.  > Več...

15.2.2017

Vračilo preveč izplačane plače

Vrhovno sodišče je preučevalo upravičenost zahteve delodajalca po vrnitvi preveč izplačane plače, ki je bila posledica nepravilne uvrstitve delavke v višji plačilni razred. > Več...

13.2.2017

Kaznivo dejanje po 240. členu KZ-1 v luči predvidene novele E

V predlogu novele KZ-1E je med drugim predvidena tudi sprememba 240. člena Kazenskega zakonika (KZ-1). Za pregon kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, ki ga je za zdaj mogoče storiti le naklepno, in sicer z obliko direktnega naklepa, obarvanega s posebnim ciljem oziroma namenom pridobitve premoženjske koristi ali povzročitve škode, bi odslej zadoščal eventualni naklep storilca v zvezi s storjeno zlorabo položaja ali zaupanja. Kaznivi (predhodni) namen pridobitve premoženjske koristi sebi ali drugemu ali povzročitve premoženjske škode pa bi se črtal in določil kot posledica kaznivega dejanja. > Več...

10.2.2017

Razlogi za obnovo postopka v individualnih delovnih sporih

Postopek v delovnih in socialnih sporih določa Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1). Glede pravil, ki jih ne ureja posebej, napotuje na uporabo pravdnega postopka (19. člen ZDSS-1). Med drugim je v njem pravna praznina tudi glede izrednega pravnega sredstva obnove postopka. Omenja ga le v poglavju o postopku v kolektivnih delovnih sporih, in sicer, da obnova teh ni dovoljena (55. člen ZDSS-1). Ker tega ne določa tudi za individualne delovne in socialne spore, je postopke v teh sporih mogoče obnoviti, in sicer po določbah Zakona o pravdnem postopku (ZPP). > Več...

9.2.2017

Država bo po novem lahko bolje ščitila svoje interese pred mednarodnimi sodišči in arbitražami

16. januarja 2017 je Vlada RS sprejela že pred časom napovedani predlog novega Zakona o državnem odvetništvu (ZDOdv), s katerim "se ustvarja pravna podlaga za bolj učinkovito, fleksibilno in transparentno opravljanje temeljnih pristojnosti državnega odvetništva". Gre za pomemben akt z daljnosežnimi posledicami in celovito ureditvijo položaja, pravic in dolžnosti državnega odvetništva, ki bo, če bo zakon sprejet tudi v Državnem zboru, nasledilo zdajšnje državno pravobranilstvo. > Več...

6.2.2017

Obravnava premoženja gospodarske družbe po njenem prenehanju v ožjem pomenu

Ideja za prispevek se je porodila ob obravnavanju praktičnih primerov iz poslovne in sodne prakse, katerih dejanska stanja so bila glede na teorijo nekoliko nepričakovana, zato bi morala biti zgolj izjemna. Gre za vprašanje obravnavanja premoženja, ki je zaradi prenehanja gospodarske družbe v ožjem pomenu ostalo brez pravnega nosilca. Prispevek je rezultat analize položajev, ki bi lahko privedli do tovrstnih težav. > Več...

3.2.2017

(Ne)ustreznost ureditve drugega odstavka 11. člena ZBPP

Namen brezplačne pravne pomoči je po Zakonu o brezplačni pravni pomoči (ZBPP) uresničevanje pravice do sodnega varstva po načelu enakopravnosti, upoštevajoč socialni položaj osebe, ki brez škode za svoje preživljanje in preživljanje svoje družine te pravice ne bi mogla uresničevati. Vendar pa ta namen v luči določbe drugega odstavka 11. člena ZBPP ni v celoti uresničen, kar izhaja tudi iz konkretnih primerov. > Več...

1.2.2017

Kršitev pravic migrantov

Novela > Zakona o tujcih (ZTuj-2) je bila že ob pripravi predmet številnih polemik in nasprotovanj, vendar je preživela tudi glasovanje o odložilnem vetu v Državnem svetu. Kljub pomislekom o neustavnosti in neskladju z mednarodnim pravom je večina svetnikov opozarjala, da mora država najprej poskrbeti za varnost svojih državljanov. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober