IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Februar 2012
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: Februar 2012
 

V središču

Arhiv člankov od 1.2.2012 do 29.2.2012

29.2.2012

Iz sodne prakse: Uporaba osebnega službenega vozila v privatne namene

V zadevi I U 205/2011 je tožeča stranka pred upravnim sodiščem izpodbijala odločbo davčnega urada v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora obračunavanja davkov in prispevkov od dohodkov fizičnih oseb iz zaposlitve od bonitet iz naslova uporabe osebnih službenih vozil v privatne namene. > Več...

27.2.2012

Varstvo potnikov v primeru stečaja organizatorja

Sodišče EU je dosodilo, da varstvo potnikov za primer insolventnosti organizatorja paketnega potovanja velja tudi, kadar je razlog za insolventnost njegovo goljufivo ravnanje. > Več...

23.2.2012

Otroški dodatek po novem

Z zadnjimi spremembami Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) se pri odločanju o upravičenosti do javnih sredstev, kamor sodi tudi otroški dodatek, upošteva celotno premoženja družinske skupnoti. > Več...

21.2.2012

Iz sodne prakse: Pravica do nadomestila za neizrabljen dopust

Vrhovno sodišče je s Sklepom VIII Ips 107/2011 odločilo, da je revizija utemeljena in razveljavilo sodbi nižjih sodišč ter zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje, z navodilom, da bo v ponovljenem postopku potrebno ugotoviti, kdaj je tožnik izvedel, da mu bo delovno razmerje prenehalo, in ali je imel do prenehanja delovnega razmerja dejansko možnost izrabiti svoj letni dopust in če je ta možnost obstajala, razloge za neizrabo. > Več...

16.2.2012

Glasovalne pravice le iz vrednostnih papirjev v nematerializirani obliki

Spremembe in dopolnitve Zakona o prevzemih (ZPre-1) uvajajo strožje kazni za neizpolnjevanje obveznosti poročanja agenciji ter omogoča glasovalne pravice le na osnovi lastništva nematerializiranih vrednostnih papirjev. > Več...

15.2.2012

Krite obveznice

Z novim zakonom o hipotekarni in komunalni obveznici sta ti dve obveznici na novo urejeni, saj do sedaj to področje kljub ustrezni ureditvi v praksi ni zaživelo. Zakon opredeljuje hipotekarno in komunalno obveznico, določa pogoje za njuno izdajo in zahteve glede njunega jamstva ter določa širšo osnovo, ki jo lahko dajo banke in druge ustanove kot zastavo v zavarovanje. > Več...

14.2.2012

Iz sodne prakse: Gradnja bazne postaje na stanovanjskem objektu

V zadevi II U 156/2009 je tožnik kot investitor želel postaviti bazno postajo na objektu dijaškega doma, v zadevi II U 311/2009 pa na objektu doma upokojencev, v obeh primerih torej na objektu, katerega namen je bivanje. > Več...

9.2.2012

Ugled državnega tožilstva

Državnotožilski red (DTR) je bil sprejet na podlagi novega Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1) in novosti, ki jih prinaša informacijska tehnologija. DTR je temeljni dokument, ki določa poslovanje državnega tožilstva. Začel je veljati 1. februarja, uporabljati pa se bo začel 1. marca 2012. > Več...

7.2.2012

Iz sodne prakse: Zavarovalniška goljufija

Nov kazenski zakonik je v poglavju o kaznivih dejanjih zoper premoženje inkriminiralo novo kaznivo dejanje in sicer zavarovalniško goljufijo kot priviligirano obliko kaznivega dejanja goljufije. V zvezi s tem je Vrhovno sodišče pojasnilo kriterij za razmejitev med pripravljalnimi dejanji in poskusom kaznivega dejanja. > Več...

2.2.2012

Specializirano državno tožilstvo

Državno tožilstvo, v zadnjih dneh predmet pogovorov predvsem zaradi spremembe zakona o vladi in prenos tožilstva pod okrilje ministrstva za notranje zadeve, je že pred tremi meseci postalo večje za 12. državno tožilstvo. > Več...

1.2.2012

Iz sodne prakse: Veriženje pogodb za določen čas

Sklepanje zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas ne glede na število teh pogodb in skupni čas njihovega trajanja ne pomeni nujno zlorabe instituta zaposlitve za določen čas. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober