IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Februar 2009
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: Februar 2009
 

V središču

Arhiv člankov od 1.2.2009 do 28.2.2009

26.2.2009

Slovenski inštitut za revizijo je objavil nov statut

Z Zakonom o revidiranju (ZRev-2) so dani okviri delovanja revizijske stroke v Sloveniji ter Slovenskega inštituta za revizijo, ki je na njegovi podlagi sprejel statut, s katerim podrobneje opredeljuje in ureja svoje delovanje. > Več...

25.2.2009

IZ SODNE PRAKSE: Motenje posesti stavbe

Za aktivno legitimacijo v posestnem sporu zadostuje posest stavbe in ni potrebno posesti integralnih delov stavbe posebej dokazovati s konkretnimi dejanji. > Več...

24.2.2009

Plačilo javnim uslužbencem za delo v tujini

Vlada je na redni seji prejšnji teden sprejela novo Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, ki bo začela veljati 1. marca. > Več...

20.2.2009

Davčna napoved za dosežen kapitalski dobiček in obresti

Vsi davčni zavezanci, ki so v minulem letu odsvojili katerokoli obliko kapitala, morajo do 28. februarja napovedati davčni upravi dobiček, ki so ga dosegli iz naslova odsvojitve kapitala, vrednostnih papirjev, investicijskih kuponov in izvedenih finančnih instrumentov, kot tudi obresti na denarne depozite, pri podaritvi kapitala pa lahko priglasijo odlog ugotavljanja davčne obveznosti za podarjeni kapital. > Več...

19.2.2009

Odločanje o pristojnosti sodišča

Sodišče ES: Čeprav obstaja dogovor o arbitraži, ki določa tudi pristojno sodišče, ne more sodišče ene države članice izdati odredbe, s katero prepoveduje, da se začne ali nadaljuje postopek pred sodiščem v drugi državi članici. > Več...

17.2.2009

IZ SODNE PRAKSE: Ekonomski interes posestnega varstva

Sodišče mora nuditi sodno varstvo četudi ni prišlo do trajne spremembe posestnega stanja, ampak le do kratkotrajne blokada motornega vozila. > Več...

16.2.2009

Kako letos izdelati letno poročilo

Pri izdelavi letnega poročila 2008 bodo morale gospodarske družbe upoštevati spremembe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), slovenskih računovodskih standardov (SRS 2006) in mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP), kot tudi spremembe kontnih okvirov. > Več...

13.2.2009

Rezervacije letalskih kart

Konec marca bo začela veljati nova Uredba št. 80/2009 o kodeksu poslovanja računalniških sistemov rezervacij, katere glavni namen je na novo urediti računalniški sistem rezervacij proizvodov v zračnem prevozu. > Več...

12.2.2009

Zakon o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji

11.2.2009

IZ SODNE PRAKSE: Zakon o volitvah v državni zbor in volitve poslancev narodnih skupnosti

Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-225/08 odločilo, da zavrne pobudo za oceno ustavnosti 74., 95. in 96. člena Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ), kolikor ti urejajo način glasovanja in sistem delitve mandatov (volilni sistem) pri volitvah poslancev narodnih skupnosti. > Več...

9.2.2009

Obračun akontacije davka od dohodkov pravnih oseb v letu 2009

S spremembami Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), katerih namen je povečanje likvidnosti gospodarstva, se pri obračunu akontacije davka od dohodkov pravnih oseb v letu 2009 upošteva 21% davčna stopnja, kar davčni zavezanci lahko upoštevajo tudi že pri obračunu akontacije za januar in februar. > Več...

5.2.2009

Podjetniki in kmečka gospodinjstva lahko za leto 2008 uveljavljajo 30% investicijsko olajšavo

Z zadnjimi spremembami Zakona o dohodnini (ZDoh-2) lahko kmečka gospodinjstva in samostojni podjetniki , uveljavljajo 30% investicijsko olajšavo, ne da bi bili pri tem omejeni z absolutnim zneskom, oziroma bi bilo potrebno izpolnjevati kakršnekoli zaposlitve pogoje. > Več...

4.2.2009

Sprejeta je kvota za delo tujcev v letu 2009

Uredba o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2009, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela, objavljena 30. januarja, določa za letošnje leto kvoto v skupni višini 24.000. > Več...

3.2.2009

IZ SODNE PRAKSE: Zastaranje kazenskega pregona po razveljavitvi pravnomočne sodbe

V primeru, ko je pravnomočna sodba v postopku za izredno pravno sredstvo razveljavljena, je v novem sojenju zastaralni rok dve leti od razveljavitve sodbe. > Več...

1.2.2009

Pregled evropske zakonodaje januar 2009

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober